Виберіть сторінку

Студенти-біологи захищають результати дослідницької діяльності

На біологічному факультеті протягом залікового тижня пройшов захист курсових наукових робіт для третьокурсників і четвертокурсників. У підведені підсумків студентської дослідницької діяльності за 2015-2016 навчальний рік взяли участь студенти, викладачі та наукові співробітники всіх кафедр факультету.

На кафедрі фізіології людини і тварин були представлені роботи з таких експериментальних напрямків, як фізіологічні та біохімічні властивості організмів людини і тварин, патологічна фізіологія, цитологія та гістологія.

Студенти кафедри фізіології та біохімії рослин доповідали про свої досягнення в дослідженні фізіологічних і біохімічних показників рослин і грибів, у розробці біотехнології отримання та вивчення біологічно активних речовин, у використанні фізіолого-біохімічних показників організмів рослин і грибів для моніторингу стану довкілля тощо.

Основою студентської науки на кафедрі зоології та екології стали галузі ентомології та орнітології, іхтіології та токсикології, популяційної екології, а також екологічна оцінка стану тварин під впливом техногенних факторів.

Експериментальні та польові дослідження кафедри ботаніки та екології проводилися за такими ключовими напрямками, як життєві стратегії та біорізноманіття рослин, фітоіндикація умов довкілля, фітодизайн і ландшафтна архітектура, альгологія, ліхенологія та бріологія.

Студентські курсові роботи кафедри біофізики були присвячені дослідженням метаболізму еритроцитів, механізмів впливу фізичних факторів на біологічні системи різного рівня організації, а також моделювання біологічних процесів і систем.

Всі представлені наукові роботи комплексно оцінювалися за рядом об’єктивних критеріїв, а студенти отримали важливі рекомендації щодо проведення подальших досліджень. Кожен такий науковий захід на біологічному факультеті є невід’ємною частиною навчального процесу та запорукою професійного становлення майбутніх фахівців.

Архіви

Приєднуйтеся до нас