Виберіть сторінку

У ДонНУ підвели підсумки проектів

У Донецькому національному університеті пройшло чергове засідання ректорату, на якому було підведено підсумки імплементації результатів проектів за програмою Європейського Союзу Tempus. ДонНУ разом із іншими вищими навчальними закладами України та європейських країн брав активну участь у реалізації таких проектів, як ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі» та IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб».

Перший проект — ATHENA — був орієнтований на дослідження європейського досвіду автономії вишів у сферах управління і фінансів. Його метою став розвиток та реформування систем вищої освіти у партнерських країнах: Україні, Вірменії та Молдові, а також посилення їх конвергенції з розробками ЄС. Реалізація проекту відбувалася у доволі непростих умовах трансформації поглядів на автономію ВНЗ у країні — від її майже повного несприйняття виконавчими структурами держави до перетворення на ключову складову концепції вищої освіти. Як зауважив ректор ДонНУ Роман Гринюк, навіть сьогодні, після прийняття Закону про вищу освіту, який закріплює автономію на законодавчому рівні, не розроблені дієві механізми його імплементації. І це в кінцевому підсумку створює проблеми для вітчизняних університетів.

У проекті InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі» Донецький національний університет об’єднав зусилля ще з двома українськими навчальними закладами — Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського і Національним університетом «Одеська юридична академія», та низкою європейських ВНЗ. Основним результатом спільної роботи стала розробка навчальної програми магістерської спеціалізації «Міжнародне і європейське право» і необхідних методичних рекомендацій. Вже у 2016 році передбачений програмою набір дисциплін буде впроваджений у навчальний процес. Також на серпень запланована публікація підручника з європейського права, членом редколегії якого став ректор ДонНУ Роман Гринюк.

У проекті IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб», спрямованому на розвиток соціальних служб для студентства, ДонНУ виступив у ролі координатора. Працевлаштування студентів, розвиток студентського самоврядування, профорієнтаційна робота серед абітурієнтів, розвиток гнучких компетентностей (soft skills), адаптація іноземних студентів до життя й навчання в іншій країні — ось далеко неповний перелік напрямків, за якими працювали спеціалісти ДонНУ разом із колегами з інших вишів у рамках проекту задля того, щоб зробити університетське середовище більш соціально дружнім для своїх вихованців.

Проекти завершено, підсумки підведено. Але робота триває, і напрацювання, отримані завдяки колективним зусиллям і допомозі західних партнерів, стануть запорукою європейського розвитку Донецького національного університету.

Архіви

Приєднуйтеся до нас