Виберіть сторінку

Наукові здобутки

Наукові здобутки

Вже стало доброю традицією, що ювілейні дати в житті Донецького національного університету супроводжуються демонстрацією досягнень наукової школи доктора економічних наук, професора кафедри управління персоналом та економіки праці С.П. Калініної.

Напередодні конференції, присвяченій 50-річчю економічного факультету ДонНУ, друком вийшла монографія «Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект» під. ред. проф. С.П. Калініної, відмінною рисою якої стало чергове розширення географії наукової співпраці університету. Цього разу в орбіту наукової школи професора С.П. Калініної, поряд з вченими Східної України (кандидат економічних наук Ю.О. Гетьманенко, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ), були залучені представники наукової спільноти Вінниччини — кандидат економічних наук Л.П. Давидюк, яка захистила в минулому році під керівництвом Світлани Петрівни дисертацію в спеціалізованій вченій раді ДонНУ вже в Вінниці.

Представлена ​​монографія продовжить серію публікацій наукової школи проф. С.П. Калініної, присвячених проблемам міжнародного ринку праці. Крім детального дослідження проявів трансформаційних зрушень на міжнародному ринку праці під впливом глобалізації, авторам вдалося визначити перспективні напрямки регулювання праці на міжнародному рівні і відповідні орієнтири для України.

Одним з найбільш значущих результатів проведеного дослідження є кількісна ідентифікація проявів трудоресурсної трансформацій на страновому і глобальному рівні. Авторами здійснено поліноміальний аналіз розвитку міграційних процесів в Україні, вироблено системно-динамічне моделювання розвитку міграційних процесів на міжнародному рівні, що дозволило оцінити дієвість заходів з регулювання ринку праці та стимулювання зайнятості, застосовуваних у різних країнах, з урахуванням української специфіки. Зокрема, вперше були проаналізовані можливості дискреційного підходу до стимулювання створення робочих місць, що дозволило сформулювати комплекс відповідних заходів для України з метою формування передумов рівноправного входження країни в глобальний трудоресурсний простір.

Дана монографія представляє інтерес для широкого кола вітчизняних і закордонних дослідників, що займаються проблемами міжнародної економіки та ринку праці, сприяє входженню України в світовий науковий простір і демонструє приріст наукових досягнень Донецького національного університету.

Колеги, учні

Архіви

Приєднуйтеся до нас