Виберіть сторінку

Круглий стіл з питань екології

Круглий стіл з питань екології

Сучасний стан забруднення навколишнього середовища характеризується негативними тенденціями, зокрема появою нових стійких до біодеградації полютантів та джерел їх надходження. Як наслідок, набуває актуальності розробка способів індикації стану довкілля та методів його покращення. Результатам таких наукових досліджень і був присвячений круглий стіл, засідання якого відбулося на біологічному факультеті в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку біології та екології».

Учасниками заходу стали провідні вчені Національної академії наук України, Донецького національного університету імені Василя Стуса та інших науково-дослідних установ та організацій України. Куратором зустрічі став Дідух Яків Петрович — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ).

З інформацією про екологічний стан природних територій різних регіонів України виступили Мудрак Олександр Васильович, д-р.с/г.н., професор (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти), Славов Володимир Петрович, чл.-кор. НААНУ, д.с/г.н., професор (Житомирський національний агроекологічний університет), Яворська Олена Григорівна (Вінницька обласна екологічна організація «Зелений світ Поділля») та Єлісавенко Юрій Анатолійович (Вінницька лісова науково-дослідна станція).

З науковими доповідями, які відображають результати дисертаційних робіт, виступили співробітники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса — Лялюк Наталія Михайлівна, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології та Приседський Юрій Георгійович, к.б.н., доцент кафедри фізіології та біохімії рослин.

Обговорення проблематики круглого столу торкнулося таких тем:

  • «Вплив малих доз радіоактивного випромінювання на імунологічні показники крові тварин у віддалений період після аварії на ЧАЕС»;
  • «Збереження біотичного різноманіття Вінницької області: стан, проблеми і перспективи збереження»;
  • «Про необхідність створення ботанічного заказника „Льодовиковий період“ на Вінниччині»;
  • «Екологічний стан об’єктів природно-заповідного фонду Вінницької області»;
  • «Зміни площі листових пластинок деревних рослин за умови забруднення ґрунту флуоридами та сульфітами»;
  • «Інформативність біонідикаційних показників фітопланктону»

Представлені доповіді відповідають сучасним тенденціям екологічної науки та охоплюють питання біомоніторингу та збереження навколишнього середовища як в Подільському регіоні, так і в Україні в цілому.

Архіви

Приєднуйтеся до нас