Виберіть сторінку

«Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences»

16-17 листопада 2017 року кафедрою іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса було проведено II Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук («Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences», присвячену 80-річчю Університету. В конференції, що традиційно проводиться англійською мовою, взяли участь 76 студентів, аспірантів і молодих дослідників з України (м. Вінниця, м. Київ, м. Старобільськ, м. Покровськ, м.Сєвєродонецьк) та Казахстану (м. Алмати).

Роботу конференції відкрила в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування к.філ.н. Калініченко Віра Ігорівна. На пленарному засіданні виступили учасники, котрі під час минулорічної конференції презентували найкращі доповіді: Кирило Мєлєкєсцев (історичний факультет), Віталій Потапов (історичний факультет), Марина Макаренко (економічний факультет) і Аліна Карпенко (філологічний факультет).

Подальшу роботу в трьох секціях очолили в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування к.філ.н. Калініченко Віра Ігорівна (політичні, історичні та юридичні науки), к.пед.н., доцент Іщук Наталія Юріївна (економічні, біологічні, екологічні, математичні, фізичні та хімічні науки), к.філ.н. Романюк Людмила В’ячеславівна (філологічні, педагогічні, психологічні науки, культурологія та журналістика). Активну участь у роботі секцій також приймали к.пед.н., доц., доц кафедри Корж Олена Юріївна, старший викладач кафедри Ольга Олександрівна Одінцова, асистенти кафедри Саврасова Олеся Олексіївна та Стрюк Наталя Василівна, котра виконувала обов’язки відповідального секретаря конференції.

Питання та проблеми, які обговорювались під час наукових доповідей та дискусій, є надзвичайно актуальними. Варто відзначити високий рівень зацікавленості учасників у проведенні цієї конференції, що було відображено у високому науковому рівні доповідей та презентацій, а також в активній участі в обговоренні широкого кола питань за результатами доповідей.

Колектив кафедри іноземних мов професійного спрямування висловлює вдячність усім учасникам конференції за сумлінну підготовку до участі у конференції, завдяки котрій було створено можливість інтерактивного обміну результатами досліджень у 13 галузях знань. Особливо приємним є те, що цього року у конференції взяти участь студенти низки переміщених у зв’язку з військовими подіями на Донбасі ВНЗ України: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Донецький національний технічний університет (м. Покровськ), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). Оргкомітет конференції висловлює цим учасникам безмежну подяку за активність та прагнення до наукового знання, незважаючи на складні політичні та економічні умови в державі.

Оргкомітет конференції також вдячний за підтримку кафедри під час організації та проведення конференції деканові факультету іноземних мов Мар’яні Ярославівні Оленяк, проректору з наукової роботи Іллі Васильовичу Хаджинову, завідувачу науковою частиною Сергію Вікторовичу Радіо.

Автор: к.пед.н., доц., доц.. кафедри Н.Ю. Іщук

Архіви

Приєднуйтеся до нас