Виберіть сторінку

Банк експертів

Банк експертів

Донецький національний університет імені Василя Стуса – це середовище експертів, фахівців-практиків, що здійснюють аналіз, надають оцінку та консультації з широкого кола проблем та експертнх галузей.

Експертна галузь Експерти
1

З питань розвитку Університету:

 • загальні тенденції, вступна кампанія, філії Університету, фінансова і кадрова політика;
 • Роман Гринюк – д.ю.н., професор, ректор Університету, заслужений юрист України;
 • Владислав Бурдига – помічник ректора з організаційно-правових питань;
 • забезпечення якості освіти, професорсько-викладацький склад (кількісні та якісні показники), контингент здобувачів вищої освіти, додаткові платні послуги, стратегічні пріоритети розвитку;
 • Тетяна Нагорняк – д.політ.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій;
 • наука в Університеті комерціалізація наукових доробків, питання у галузі організації наукових досліджень та управління науковими проектами у ЗВО;
 • Ілля Хаджинов - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи;
 • міжнародна діяльність Університету, міжнародна академічна мобільність, інтернаціоналізація освіти, навчання іноземних студентів;
 • Тетяна Орєхова - д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків;
 • матеріально-технічна база, аудиторний фонд Університету, господарча експлуатація.
 • Андрій Онищенко – проректор з адміністративно-господарської роботи
2 Стусознавство
 • Ольга Пуніна – к. філол. н., доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури;
 • Олег Соловей - к. філол. н., доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури;
 • Михайло Жилін - к. філол. н., доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури.
3 Екологія, гідробіологія
 • Юлія Овчинникова – в.о. декана біологічного факультету;
 • Наталія Лялюк – к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології.
4 Медіаграмотн​ість, маніпуляції, мова ворожнечі, перевірка інформації
 • Олена Тараненко - к.філол.н., доцент, завідувач кафедри журналістики;
 • Інна Єрмакова - викладач кафедри журналістики.
5 Економіка (міжнародна, національна, сімейна)
 • Тетяна Орєхова – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (міжнародна економічна діяльність);
 • Ілля Хаджинов - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (регіональна економічна безпека);
 • Лариса Шаульська – д.е.н., професор, декан економічного факультету (питання у галузі регіонального розвитку, ринку праці та кадрового потенціалу);
 • Антоніна Сидорова – д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики (статистика);
 • Олександра Лактіонова - д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи (фінанси, фіскальна політика);
 • Інна Ахновська – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства (сімейна економіка).
6 Гендерні питання. Права людини
 • Аліна Рудченко, Анна Глушко - викладачі кафедри журналістики, тренери проектів «Журналістика, чутлива до категорії прав людини», автори збірників «Права людини та мас-медіа в Україні»
7 Дистанційна освіта
 • Ростислав Подольський – к.е.н., доцент, в.о. директора Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки та ІТ.
8 Історія, міжнародні відносини
 • Юрій Теміров – к.і.н., доцент, декан історичного факультету;
 • Ольга Іваницька – д.і.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики;
 • Олександр Бут - д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України;
 • Роман Литвиненко - д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (археологія).
9 Політика
 • Тетяна Нагорняк – д.політ.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій (прикладний політичний аналіз і політичне прогнозування; політичні практики брендингу територій, моделювання соціально-політичних процесів);
 • Микола Польовий - д.політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління (кліометрія (історична інформатика), моделювання і прогнозування соціально-політичних та історичних процесів);
 • Олена Чальцева - д.політ.н., доцент, завідувач кафедри політології та державного управління (публічна політика);
 • Валентин Кокорський – к.і.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління (євроінтеграція, громадянське суспільство);
 • Сергій Бондаренко – к.політ.н., доцент кафедри політології та державного управління (інформаційно-комунікаційна діяльність, інформаційна політика, інформаційна безпека).
10 Конституційне і міжнародне право
 • Роман Гринюк – д.ю.н., професор, ректор Університету, заслужений юрист України;
 • Ольга Турченко – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
11 Господарське право
 • Антоніна Бобкова - д.ю.н., професор, завідувач кафедри господарського права, Академік Національної академії правових наук;
 • Юлія Павлюченко – к.ю.н., доцент, в.о. декана юридичного факультету;
12 Охорона прав інтелектуальної власності
 • Ірина Коваль – д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
13 Юридична клініка
 • Микола Удод - к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права;
 • Андрій Удод – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
14 Децентралізація, розвиток громад, вибори, самоврядування
 • Олена Антонюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу;
 • Роман Мовчан – к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
 • Олексій Мартинюк – к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права;
 • Олена Багрій - к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;
 • Володимир Кіпень - к.філос.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління, голова ГО «Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу».
15 Педагогічна освіта
 • Лілія Мартинець – к.педагог.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою.
16 Мова (українська, нацменшини), прикладна лінгвістика, філологія.
 • Анатолій Загнітко – д.філол.н., професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології;
 • Володимир Мозгунов – к.філол.н., доцент, декан філологічного факультету;
 • Мар’яна Оленяк – к.філол.н., доцент, декан факультету іноземних мов (англійська філологія).
17 Актуарна математика та ІТ
 • Артем Баєв – к.ф-м.н., доцент, декан факультету математики та інформаційних технологій.
18 Метрологія, радіофізика, радіоелектроніка
 • Олексій Барибін - к.т.н., доцент, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки;
 • Володимир Крижановський - д.т.н., професор, професор кафедри радіофізики та кібербезпеки.
19 Кібербезпека, робототехніка
 • Олег Тимчук – к.т.н., доцент, в.о. декана фізико-технічного факультету.
20 Хімія, біохімія, аналіз об’єктів довкілля
 • Олександр Шендрик – д.х.н., професор, в.о. директора Навчально-наукового інституту хімії;
 • Сергій Радіо - к.х.н., доцент, доцент кафедри аналітичної хімії.

Контакти прес-центру ДонНУ імені Василя Стуса:
Ірина Зайченко – 066 305 60 11, [email protected];
Василина Вдовиченко – 063 499 40 33, [email protected]

Архіви

Приєднуйтеся до нас