Виберіть сторінку

Квітневе засідання Ради з якості вищої освіти

Квітневе засідання Ради з якості вищої освіти
У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося засідання Ради з якості вищої освіти.
Відкрив засідання ректор Роман Гринюк.
Декан Економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Орєхова презентувала «дорожню карту» акредитації ОП на 2022–2023 рр. Учасники засідання обговорили проєкт «Положення про управління освітніми програмами у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».
Про підсумки моніторингу та громадського обговорення ОП доповіла перший проректор Тетяна Нагорняк. Тетяна Леонтіївна запропонувала членам Ради з якості вищої освіти підтримати освітні програми, які пройшли громадські обговорення.
Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова доповіла з питання «Силабус навчальної дисципліни: документ для викладача чи здобувача освіти?» Робочою групою методом перехресної перевірки було проаналізовано 444 силабуси, з яких майже 100% орієнтовані саме на здобувачів вищої освіти. Оксана Володимирівна звернула увагу на питання кореляції силабусів та освітніх програм, на наявність перенавантаженості деяких силабусів, відзначила кращі практики.
Перший проректор Тетяна Нагорняк закликала уникати помилок при формуванні силабусів, звернула увагу на необхідність віддзеркалення цілей освітніх програм у анотаціях та відповідність мети силабусів усталеним нормам. Оксана Євтухова озвучила рекомендацію до затвердження Вченою радою Університету «Положення про практичну підготовку, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса».
В. о. завідувача кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса факультету інформаційних і прикладних технологій Сергій Бондаренко  презентував результати моніторингу офіційного сайту Університету та порталів факультетів щодо наповнення актуальною інформацією. Сергій Васильович рекомендував при оновленні підсайтів факультетів брати за основу структуру підсайту економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Члени Ради з якості вищої освіти також обговорили та затвердили бланк електронного документу «Індивідуальна траєкторія розвитку науково-педагогічного працівника». Перший проректор Тетяна Нагорняк доповіла про результати моніторингу і затвердження складу проєктних груп, груп забезпечення спеціальностей.
Ректор Університету Роман Гринюк подякував всім присутнім за плідну роботу та побажав успіхів.

Архіви

Приєднуйтеся до нас