Виберіть сторінку

Оксана Ковтун про війну, перезавантаження та зміни системи цінностей

Оксана Ковтун про війну, перезавантаження та зміни системи цінностей

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу факультету іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса Оксана Ковтун про війну, перезавантаження та зміни системи цінностей.

You can read this post in Ukrainian, English, German and French.

Сьогодні 26-ий день війни. Хтось називає її визвольною, хтось – вітчизняною. Для мене вона стала дуже особистою, тому що це – братовбивча війна.

Маю два брати (не рідні, але зростали разом). Один із них зараз там, на передовій, у Харкові, бореться за волю України, за свою сім’ю. А другий – десь у степах України, бо прийшов на нашу землю з росії «рятувати нас від нацистів». Та гірка правда в тому, що рід наш – величезний, і всі ми з Черкащини. Перший брат виріс там, другий – приїздив щоліта з батьками в гості, а, отже, добре знає, яке тут життя і люди. Брате, кого ти прийшов убивати? Нас – своїх родичів? Відповіді не буде, як не буде й відповіді від інших родичів з росії та Придністров’я. Хоча, вже більше не родичів, тому що родина – це ті, хто тебе завжди пам’ятає і підтримує, приймає таким, як ти є. Знаю, що таких «втрачених» сімей зараз безліч: брати більше не спілкуються із сестрами, матері проклинають своїх дітей і відрікаються від них.

Думаю, ми пройшли через певне перезавантаження, змінили свою систему цінностей. Мої дні зараз дуже прості: встати зранку, переконатися, що всі мої рідні й друзі – живі. Перекличка із дівчатами з різних міст щоранку: «Ви як? Живі? Слава Богу й ЗСУ!», потім робота, волонтерство. Через місто їде багато біженців, комусь потрібно знайти житло, комусь одяг, а комусь їжу чи ліки. Обійняти дітей, заспокоїти.

Ця війна страшна. Фашисти вбивають мирних людей, дітей, знищують цілі міста й села. Боляче дивитися страшні відео вбивств та руйнувань. Але я вірю у перемогу України!

Хочу закінчити свій допис словами Потапа та Насті Каменських і їх піснею, яку мій молодший зараз слухає замість колискової.

«Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас – це Україна!»

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я – Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я – Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми – родина!

І нехай буде так!

Буде так!

***

Today is the 26th day of the war. Some people call it the war of liberation; others say it is the national conflict. But for me it has become a personal war, because it is a fratricidal war.

I’ve got two brothers (they are my cousins and we grew up together). One of them is there on the front line, in Kharkiv, fighting for Ukraine’s freedom, for his family. And the other one is somewhere in Ukrainian steppe, as he has come from Russia to “save us from Nazis”. But the bitter truth is that our family is huge, and all of us come from Cherkasy region. The first brother grew up there, and the other one would come there with his parents every summer, so he knew quite well about the life and people here. Oh, brother! Whom did you come to kill? Us? Your relatives? There will be no answer from him, as well as from the other relatives from Russia and Transnistria. Though, they are not our relatives anymore, because family is supposed to always remember and support you, accept you for who you are. I know there are a lot of such “lost” families: brothers don’t speak with sisters; mothers curse their children and disown them.

I think we have been fully rebooted; we have changed our value system. My everyday life is rather simple now: wake up, make sure that my family and friends are alive. I do a roll-call with girls from different cities every morning: “Are you ok? Are you alive? Thanks God and Armed Forces of Ukraine!”, then I work and volunteer. Many refugees drive through my city. Some of them need an accommodation; others need clothes, food or medicine. Then I have to hug and calm down my children.

This war is terrible. The fascists kill civilians and children; they destroy whole cities and villages. It really hurts to watch these horrific videos with deaths and destructions. But I believe in Ukraine’s victory!

And I would like to finish this post with words of Potap and Nastia Kamenskih and their song, which my little son listens to instead of a lullaby these days.

“Ukrainians! It hurts more every day, but we will endure it all! We are strong! Only keeping our spirit and heart together we’ll be able to do everything. We won’t forget anyone who has gone to eternity these days! Let’s hold on, no matter how hard it is. Today each of us is Ukraine!”

All the wounds will heal up

All the blood will dissolve

One day, you’ll see me blossom

And again, and again

I will give you the clear sky, and spring will come

One day, when the war is over.

Because I am Ukraine,

I will endure the pain!

I will protect you from the bullets

Which aim at me from everywhere

Because I am strong

I’ll get over everything

Because you carry me in your arms

You have bowed your heads

You have gone to the heaven

One day, you’ll be all hailed as heroes

You, you are sons of Ukraine

And the viburnum will bloom, a poppy will be red like a blood

The Motherland will remember you forever, Cossack

I believe in our strength

Freedom has always been in our hearts like wings

I believe that peace will come back

We will overcome everything

As goodness and love never resign

Because I am Ukraine,

I will endure the pain!

I will protect you from the bullets

Which aim at me from everywhere

Because I am strong

I’ll get over everything

Because you carry me in your arms

Our angels protect us

From enemies’ attacks and darkness

My wings still embrace you

My hands are now in enemies’ blood

They plunged knife in our backs

They broke into our house at night

But we became united for Ukraine

And crossed the swords in battle

We will build up all the ruins

We will see all the birds return

When the war is over

I will see the smile in your eyes

When you’ll hear the kids laugh in peace

We are strong, free and united

Dream of bright sky and free life

We are all your children, Ukraine

We are all a big family

May happiness return in our lives

It will be so!

***

Aujourd’hui c’est le vingt-sixième jour de la guerre. Certains l’appellent une guerre de libération, les autres — une guerre nationale. Pour moi elle est devenue très personnelle, comme c’est une guerre fratricide.

J’ai deux frères, ils ne sont pas frères germains, mais ils ont grandis ensemble. Un d’eux est là, à Kharkiv, en première ligne, il lutte pour l’Ukraine, pour sa famille. Et l’autre est quelque part dans la steppe ukrainienne, parce qu’il est venu sur notre Terre de Russie “pour nous sauver des nazis”. Mais la triste vérité c’est que notre famille est immense et on est tous de Tcherkassy. Le premier frère a grandi là-bas, le deuxième est y venu chaque été avec ses parents donc il connaît bien la vie et les peuples ici.

Frère, qui es-tu venu tuer? Nous, ta famille? Il n’y aura pas de réponse de lui, comme il n’y en aura pas des autres parents éloignés de Russie et Transnistrie. Mais ce ne sont peut-être plus les parents, car une famille ce sont ceux qui nous souviennent toujours, qui nous soutiennent, qui nous acceptent comme on est. Je sais qu’il y en a beaucoup — les familles perdues: les frères et les sœurs ne se parlent plus, les mères maudissent leurs enfants, elles y renoncent.

Je pense qu’on a repris conscience, on a changé nos systèmes de valeurs. Ma journée maintenant est très simple : je me réveille, je m’assure que tous mes parents sont encore en vie.  Voilà un appel avec les filles de différentes villes: “Comment ça va? Vous allez bien? Dieu merci, merci à l’armée  de l’Ukraine !”. Puis le travail de professeur, de volontaire. Beaucoup de gens passent la ville, certains ont besoin de vêtements, de nourriture, de médicaments, il faut les aider à trouver un logis. Étreindre mes enfants, les rassurer.

Cette guerre est horrible. Les fascistes russes tuent les civils innocents, les enfants, ils détruisent les villes et les villages. Ça fait mal de regarder les vidéos effrayantes de meurtres et de destructions. Mais je crois, je crois à la victoire de l’Ukraine.

Je voudrais terminer mon message par une parole et une chanson de Potap et Nastya Kamenskih que mon fils cadet écoute comme une berceuse.

«Ukraniens et ukrainiennes! De jour en jour, mon cœur saigne plus, mais nous allons tout surmonter ! Nous sommes forts.

Ce n’est qu’en gardant l’esprit et le cœur que nous pourrons. N’oublions pas ceux qui sont allés dans l’éternité ces jours-ci, jamais. Tenons bon, aussi difficile cela soit-il ! Aujourd’hui, chacun de nous est l’Ukraine.

Toutes les blessures guériront

Tout le sang se dissoudra

Un jour tu me verras, une femme épanouie

Et encore, et encore…

Je donnerai un ciel clair et le printemps viendra

Un jour, quand cette guerre est finie

Parce que je suis l’Ukraine !

J’endurerai la douleur.

Je te protégerai des balles.

Que l’on me vise de partout.

Parce que je suis forte !

Je vais tout surmonter. Tout !

Car tu me portes dans tes bras.

La tête avez baissé vous,

Vous êtes allés aux rêves

Un jour, vous serez appelés des héros.

Vous, mes fils.

Et la viorne fleurira, un pavot rouge comme le sang.

La patrie te souviendra, tu étais un cosaque.

Mais je crois

à notre force !

Avec toi ! Avec toi !

La liberté dans le cœur comme des ailes

Et reviendra la paix.

Avec toi je surmonterai tout

Ça je sais! Ça je sais!

Le bien gagne toujours et l’amour gagne

Parce que je suis l’Ukraine !

J’endurerai la douleur.

Je te protégerai des balles.

Que l’on me vise de partout.

Parce que je suis forte !

Je vais tout surmonter. Tout !

Nos anges nous protègent

Des ténèbres des ennemis

Mes ailes t’embrassent

Mes mains sont dans le sang d’étrangers

Ils nous ont plongés un couteau dans le dos

Ils nous ont attaqués dans la nuit

Passionnément on défend l’Ukraine

On a croisé le fer au combat

On va tout ériger à nouveau

Reviendront les oiseaux de terres lointaines

Et tes yeux me souriront

Les enfants riront à nouveau.

Nation forte, libre, unie

Ciel paisible, vie heureuse.

Tous à toi sommes nous !

Une famille sommes nous !

Et ainsi soit-il !

Ce sera ainsi !

***

Heute ist der 26. Tag des Krieges. Manche nennen es einen Befreiungskrieg, andere einen Heimatkrieg. Für mich ist es sehr persönlich geworden, denn es ist ein Bruderkrieg.

Ich habe zwei Cousins (nicht verwandt, aber sie sind zusammen aufgewachsen). Einer von ihnen ist jetzt an der Front in Charkiw und kämpft für die Freiheit der Ukraine und für seine Familie. Und der andere ist irgendwo in der ukrainischen Steppe, weil er aus Russland in unser Land kam, um “uns vor den Nazis zu retten”. Aber die bittere Wahrheit ist, dass unsere Familie sehr groß ist und wir alle aus der Region Tscherkassy stammen. Der erste Cousin ist dort aufgewachsen, der zweite kam jeden Sommer mit seinen Eltern zu Besuch, so dass er gut weiß, wie das Leben und die Menschen hier sind. Cousin, wen wolltest du töten? Uns, deine Verwandten? Es wird keine Antwort geben, genauso wenig wie es eine Antwort von anderen Verwandten aus Russland und Transnistrien geben wird. Auch wenn sie nicht mehr unsere Verwandten sind, denn Familie bedeutet, dass man immer an dich erinnert wird, dass du unterstützt wirst und dass man dich so akzeptiert, wie du bist. Ich weiß, dass es heute viele solcher “verlorenen” Familien gibt: Brüder kommunizieren nicht mehr mit ihren Schwestern, Mütter verfluchen ihre Kinder und verleugnen sie.

Ich glaube, wir haben einen gewissen Neustart erlebt und unser Wertesystem geändert. Meine Tage sind jetzt sehr einfach: morgens aufstehen, dafür sorgen, dass meine Familie und Freunde am Leben sind. Jeden Morgen der Appell mit den Mädchen aus verschiedenen Städten: “Geht es dir gut? Lebendig? Gott und Ukrainische Streitkräfte! sei Dank”, dann Arbeit, Freiwilligenarbeit. Viele Flüchtlinge ziehen durch die Stadt, einige brauchen eine Unterkunft, andere brauchen Kleidung, wieder andere brauchen Lebensmittel oder Medikamente. Kinder zu umarmen, sie zu trösten.

Dieser Krieg ist schrecklich. Die Faschisten töten Zivilisten, Kinder, zerstören ganze Städte und Dörfer. Es tut weh, die grausamen Videos des Tötens und der Zerstörung zu sehen. Aber ich glaube an den Sieg der Ukraine!

Ich möchte meine Botschaft mit den Worten von Potap und Nastia Kamenskih und ihrem Lied beenden, das mein Jüngster jetzt anstelle eines Schlafliedes hört.

“Ukrainer! Es tut jeden Tag mehr weh, aber wir halten alle durch! Wir sind stark! Nur mit Geist und Herz können wir durchhalten. Lasst uns einen nicht vergessen, der in diesen Tagen in die Ewigkeit gegangen ist! Lasst uns durchhalten, auch wenn es noch so schwer fällt. Heute ist jeder von uns die Ukraine!”

Alle Wunden werden heilen

Das ganze Blut wird sich auflösen

Bald siehst du mich blühen

Und wieder

Ich gebe dir einen klaren Himmel und der Frühling kommt

Einmal, wenn der Krieg zu Ende ist

Denn ich bin die Ukraine

Ich halte den Schmerz aus

Ich schütze dich vor Kugeln,

die von allen Seiten kommen.

Denn ich bin so kräftig

Ich überwinde alles

Weil du mich in den Armen trägst

Ihr gabt euer Leben

Und schlieft sanft ein,

Bald nennt man euch Helden

Ihr seid meine Söhne

Der Schneeball wird blühen wie Blut des roten Mohns

Das Mutterland wird nicht vergessen, was für ein Kosake du warst.

Ich glaube

Mit Ihnen an unsere Kräfte.

Freiheit in Herzen wie Flügel

Und Frieden kehrt wieder zurück

Ich bin sicher

Gemeinsam können wir alles

Das Gute triumphiert immer und die Liebe siegt

Denn ich bin die Ukraine

Ich halte den Schmerz aus

Ich schütze dich vor Kugeln,

die von allen Seiten kommen.

Denn ich bin so kräftig

Ich überwinde alles

Weil du mich in den Armen trägst

Unsere Engel schützen uns

Von der Eroberung und der Dunkelheit der Feinde

Meine Flügel umarmen dich

Meine Hände sind in dem Blut von Fremden

Sie sind uns in den Rücken gefallen

Indem sie kühn in der Nacht hereinstürmen

Aber wir stehen zusammen für die Ukraine

Im Kampf die Schwerter kreuzend.

Wir werden alles wieder aufbauen.

Alle Vögel werden aus fernen Ländern zurückkehren.

Deine Augen werden mich anlächeln

Kinder werden wieder lachen

Eine starke, freie und geeinte Nation

Ein friedlicher Himmel, ein glückliches Leben

Wir sind alle dein

Wir sind eine Familie!

So sei es!

So wird es sein!

***

Дякую студентам факультету іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса Кушнір Аллі, Кузнєцову Владиславу та Хмелю Роману за допомогу у перекладі!

Оксана Ковтун

Архіви

Приєднуйтеся до нас