Виберіть сторінку

#СтусівськийПроВійну 24.12.2022

#СтусівськийПроВійну 24.12.2022

Швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер підсвітив Андріївську церкву. Фото: Суспільне.

304-й день  повномасштабної війни в Україні. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Пам’ятаємо, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Але за нами правда, ми на своїй святій українській землі, виборюємо право бути вільними! Слава всім, хто захищає нашу державу! Разом переможемо! Кожен із нас Воїн! Станьте поруч із нами!  #StandWithUkraine

Цифри дня:

 • Федеральний бюджет США на 2023 рік, в якому майже 45 млрд призначаються на допомогу Україні, ухвалено. Палата представників слідом за Сенатом схвалила проект бюджету обсягом 1,7 трлн доларів.

  Урок в художній школі. Київ. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters / Scanpix / LETA

 • росія відправила на війну в Україні близько 40 тисяч ув’язнених із російських в’язниць, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, загалом у війні беруть участь близько 50 тисяч вагнерівців, а на оплату своєї військової активності в Україні ПВК щомісяця витрачає 100 млн доларів.
 • Литовські військові навчатимуть військових з України в рамках місії ЄС. Наступного року Литовські війська підготують близько 1500 українських військовослужбовців, з яких 1100 — на території Литви.
 • Швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер підсвітив Андріївську церкву. Також за сьогодні художник підсвітив Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та дзвіницю Софійського собору. У рамках проєкту “Різдвяне світло для надії” Геррі Хофштеттер планує світло-мистецький світловий тур в Києві та області.
 • Велика Британія надасть Україні $500 млн через Світовий банк. Гроші спрямують на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

Що важливо знати про ситуацію в Україні станом на 24 грудня:

Київ зі супутнику «до» та «після» масованих російських ракетних ударів. Фото: Sky News.

ДНІПРО. Понад 60 снарядів скерували росіяни цієї ночі на Нікопольський район. Обстріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії 3 громади – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Попередньо, люди не постраждали.

ЗАПОРІЖЖЯ. росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди не постраждали.

ХАРКІВ. Російські військові зранку обстріляли село Подоли на Харківщині: загинув 72-річний чоловік, також поранена жінка, повідомив керівник ОВА Синєгубов. 

ДОНБАС. За 23 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення. За добу Сили оборони відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів — на Луганщині та Донеччині. Українська авіація завдала 13 ударів по силах РФ, повідомили у Генштабі.

ХЕРСОН. За минулу добу російська армія 71 раз обстріляла Херсонщину: загинули п’ятеро людей, ще 17 — отримали поранення. Серед них 6-річна дитина, вона у важкому стані, повідомили в ОВА.

Херсон. Художник Вадим Чорний працює над картиною, не зважаючи на постійні обстріли. Фото: Мост: Херсон.

Ми пишаємося сьогодні кожним, хто своїми діями, словами чи просто тихою молитвою наближає нашу спільну перемогу над ворогом! Ми на своїй землі і з нами правда, перемога і незалежність! Слава Україні!

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#RussiaIsATerroristState

#StopRussianAggression

The Swiss light artist Gerry Hofstetter illuminated St. Andrew’s Church. Photo: Суспільне.

304th day of the full-scale war in Ukraine. Our tasks are unchanging. This is the liberation of our land. Safety for our people. Restoration of our country after Russian strikes. These are the components of the Ukrainian victory, which we are approaching step by step. We remember who is fighting against us. In the Christmas holiday season, which is approaching, Russian terrorists may become active again. They despise Christian values and any values in general. But the truth is behind us, we are on our holy Ukrainian land, we are choosing the right to be free! Glory to all who protect our state! Together we will win! Each of us is a Warrior! Please stand with us! #StandWithUkraine 

Figures of the day:

 • The US federal budget for 2023, in which almost 45 billion is allocated to help Ukraine, has been adopted. The House of Representatives followed the Senate in approving the $1.7 trillion budget.
 • russia sent about 40,000 prisoners from russian prisons to the war in Ukraine, said John Kirby, coordinator of strategic communications at the US National Security Council. According to him, in total, about 50,000 Wagnerites are participating in the war, and the PMC spends $100 million every month to pay for its military activity in Ukraine.

  A lesson in an art school. Kyiv. Photo: Vladyslav Musiienko / Reuters / Scanpix / LETA

 • The Lithuanian military will train military personnel from Ukraine as part of the EU mission. Next year, the Lithuanian troops will train about 1,500 Ukrainian servicemen, of which 1,100 will be on the territory of Lithuania.
 • The Swiss light artist Gerry Hofstetter illuminated St. Andrew’s Church. Also today, the artist illuminated the National Museum of the History of Ukraine, the bell tower of the Mykhailivskyi Golden-Topped Monastery, the building of the Diplomatic Academy of Ukraine named after Hennadiy Udovenko, and the bell tower of St. Sophia Cathedral. As part of the “Christmas Light for Hope” project, Gerry Hofstetter is planning a light-art light tour in Kyiv and the region.
 • Great Britain will provide $500 million to Ukraine through the World Bank. The money will be used to pay social assistance to families with children, wages to employees of state institutions of higher education, and communal services.

What is important to know about the situation in Ukraine as of December 24:

Kyiv from the satellite “before” and “after” massive Russian missile strikes. Photo: Sky News.

DNIPRO. russians fired more than 60 shells that night at the Nikopol district. 3 communities – Myrivska, Marganetska and Chervonogrigorivska – were shelled with “Hrads”, “Uragans” and heavy artillery. Previously, people were not injured.

ZAPORIZHZHIA. russians hit the suburbs of Zaporizhzhia with rockets. Several of them entered the gymnasium in Stepenska hromada. Nearby houses were also damaged. People were not injured. 

KHARKIV. In the morning, the Russian military shelled the village of Podoli in the Kharkiv region: a 72-year-old man was killed and a woman was also injured, reported the head of Regional Military Administration Sinegubov. 

DONBAS. On December 23, the Russians killed 2 civilians in Kurakhovo. Another 5 people in the region were injured. During the day, the Defense Forces repelled the attacks of the Russian invaders in the areas of 10 settlements – in Luhansk region and Donetsk region. The Ukrainian aviation carried out 13 strikes against the forces of russian federation, the General Staff reported.

KHERSON. Over the past day, the Russian army shelled the Kherson region 71 times: five people were killed, and another 17 were injured. Among them is a 6-year-old child, she is in serious condition, Regional Military Administration reported.

Kherson. The artist Vadym Chornyi works on the painting, despite the constant shelling. Photo: Мост: Херсон.

Today we are proud of everyone who brings our joint victory over the enemy closer with their actions, words or just a quiet prayer! We are on our land, and truth, Victory and independence are with us! Slava Ukraini!  

#StandWithUkraine

#RussiaHandsOffUkraine

#StusUniversityAgainstRussianAggression

#RussiaIsATerroristState

#StopRussianAggression

Архіви

Приєднуйтеся до нас