Виберіть сторінку

Виклики війни: як ДонНУ імені Василя Стуса переїжджав до Вінниці

Виклики війни: як ДонНУ імені Василя Стуса переїжджав до Вінниці

24-25 червня, на шляху до Університету Sciences Po у Парижі (Франція) з метою участі в CIVICA Europ Week 2023, студентки українських університетів відвідали Варшавську школу економіки (Польща).

Серед них і студентки ДонНУ імені Василя Стуса Дарія Віннічук (освітня програма «Екологія») й Олександра Філіпець (освітня програма «Маркетинг»).

Nawet w weekend nie zwalniamy tempa – w drodze na rozpoczynający się w najbliższy wtorek w Paryżu “CIVICA European Week” zawitały w Warszawie i SGH studentki z ukraińskich uczelni uczestniczących w projekcie “CIVICA Support for the European Future of Ukraine” (CIVICA for Ukraine).

Studentki spotkały się z przedstawicielkami CWM, dr Iryną Degtyarovą (pełnomocniczką rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi) oraz ze studentami SGH, którzy wraz z nimi będą uczestniczyć w European Week.

W niedzielę oprócz zwiedzania kampusu SGH oraz udziału w Silent Disco, grupa wzięła udział w koncercie muzyki Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach.

W ramach projektu “CIVICA for Ukraine” studenci 5 uczelni ukraińskich: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU), National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA), Kyiv School of Economics (KSE), Ukrainian Catholic University (UCU) oraz Vasyl Stus Donetsk National University (DonNU) mają możliwość dołączenia do 80 studentów z Bocconi, CEU, IE University, SNSPA, Sciences Po, SGH, SSE oraz LSE, aby wspólnie uczestniczyć w programie poświęconym przemianom ekologicznym na przykładzie miast.

Projekt “CIVICA Support for the European Future of Ukraine” finansowany jest przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Even on the weekend, we are not slowing down – on Sunday, on their way to the “CIVICA European Week” starting this Tuesday in Paris, students from Ukrainian universities participating in the “CIVICA Support for the European Future of Ukraine” (CIVICA for Ukraine) project visited Warsaw and SGH.

The students met with representatives of SGH International Centre, Dr Iryna Degtyarova (Rector’s Representative for cooperation with Ukrainian higher education institutions), and SGH students who will participate in European Week with them.

On Sunday, in addition to visiting the SGH campus and participating in the Silent Disco, the group attended a concert of Frederic Chopin’s music in Warsaw’s Lazienki Park.

As part of the “CIVICA for Ukraine” project, students from 5 Ukrainian universities: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU), National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA), Kyiv School of Economics (KSE), Ukrainian Catholic University (UCU), and Vasyl Stus Donetsk National University (DonNU) have the opportunity to join 80 students from Bocconi, CEU, IE University, SNSPA, Sciences Po, SGH, SSE, and LSE to participate together in a program on ecological transformation using urban examples.

The project “CIVICA Support for the European Future of Ukraine” is funded by NAWA National Agency for Academic Exchange.

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас