Виберіть сторінку

Результати рейтингування кафедр факультетів

Результати рейтингування кафедр факультетів

Уже традиційною стала участь Донецького національного університету у різних рейтингах вищих навчальних закладів, а саме: рейтингах ВНЗ Міністерства освіти і науки України, «Топ-200», що проводяться кафедрою ЮНЕСКО та центром UNESCO-CEPES, рейтингу ВНЗ країн СНД, Грузії, Латвії, Литви та Естонії, який проводить керівництво Міжнародної інформаційної групи «Інтерфакс», рейтингах ВНЗ «Компас», «The Times Higher QS World University Rankings».

Основні критерії цих рейтингів застосовано для внутрішнього моніторингу діяльності кафедр університету. Виокремимо три основні:

  • «Міжнародна активність» (міжнародні комунікації, міжнародна виставкова та творча діяльність, кількість зарубіжних публікацій);
  • «Якість науково-педагогічного персоналу» (аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників, національне визнання — державне визнання досягнень науково-педагогічних працівників; результати виставкової та творчої діяльності);
  • «Якість наукової та науково-технічної діяльності» (кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій, кількість публікацій).

Збір, збереження та верифікація (документальне підтвердження) первинної бази даних для рейтингового оцінювання діяльності кафедр ДонНУ виконується відповідальними структурними підрозділами за показниками первинної інформації з урахуванням рекомендацій.

На основі поданих відповідальними підрозділами даних інформаційно-аналітичним відділом університету здійснено аналіз та обробку показників системи рейтингового оцінювання діяльності кафедр університету за методикою, що затверджується положенням «Про систему рейтингового оцінювання діяльності кафедр Донецького національного університету».

Публікуємо для ознайомлення підсумки рейтингування діяльності кафедр за 2012-2013 навчальний і 2013 календарний роки.

Ганна Гадлішина,
методист вищої кваліфікаційної категорії
Інформаційно-аналітичного відділу

Приєднуйтеся до нас