Виберіть сторінку

«Німеччина: сучасна політика довкілля»

«Німеччина: сучасна політика довкілля»

У квітні актив німецького дискусійного клубу факультету іноземних мов і його гості, студенти різних спеціальностей майже усіх напрямів підготовки, знову зібралися на засіданні. Воно відбулося на базі обліково-фінансового факультету. Увага присутніх була прикута до актуальної проблеми сучасності — «Deutschland — die moderne Umweltpolitik» («Німеччина: сучасна політика довкілля»).

Члени клубу підібрали різноманітний і цікавий матеріал для обговорення. Доповіді та дискусії стосувалися охорони довкілля Німеччини, яка знаходиться у компетенції федерального Міністерства охорони довкілля, а також Міністерств захисту природи у кожній федеральній землі. Як стало відомо, політика охорони навколишнього середовища керується трьома важливими принципами:

  • принципом передбачення (для відвернення небезпеки і заподіяння шкоди природі нашої планети);
  • принципом винуватця (для відповідальності за нанесення пошкодження довкіллю у всіх формах);
  • принципом співпраці держави, громадян і суспільних груп (для вирішення проблем захисту природи).

Проте, національних заходів недостатньо, адже забруднення повітря, річок і морів не знає національних меж. Це справді глобальна проблема, і вона вимагає спільних дій Європи та світу загалом, особливо при вирішенні проблеми катастрофічної зміни клімату на Землі, стрімкого зменшення озонового шару, скорочення біологічної різноманітності рослин і тварин, загрози вибуху на атомних станціях, винищення лісу тощо.

Студенти зробили тематичні презентації та доповіли про цікаві факти, наприклад: у Німеччині 12 великих районів оголошені національними парками, є також 5 200 заповідників, 12 визнаних біосферних резерваторів; створено комісії для зменшення шкідливих наслідків повеней у країні; є закон про атом, який висуває високі вимоги безпеки у роботі АЕС, а також усунення радіоактивних відходів.

Після презентацій відбулося жваве обговорення. У дискусії взяли участь студенти першого курсу економічного, обліково-фінансового, юридичного та історичного факультетів, які вивчають німецьку мову як основну чи другу іноземну: Ганна Нішніанідзе, Анастасія Товстохатько, Олексій Д’яченко, Альона Шведова, Євгенія Іноземцева, Павло Пилипенко, Анастасія Кадієвська.

Олена Назаренко,
завідувачка німецького дискусійного клубу

Архіви

Приєднуйтеся до нас