Виберіть сторінку

Увага! Порядок проходження конкурсного відбору

Увага! Порядок проходження конкурсного відбору

Мета конкурсу

Виявлення та підтримка обдарованих студентів зі стійким бажанням працювати за обраною спеціальністю, стимулювання реалізації творчого потенціалу студентства, формування активної й свідомої позиції молоді щодо різних аспектів духовного, соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства.

Терміни проведення

Конкурс проводиться з 01 жовтня до 15 листопада 2015 року у два етапи.

 • Початок конкурсу — 01 жовтня 2015 року.
 • Результати першого етапу — 26 — 30 жовтня 2015 року.
 • Результати другого етапу — 02 — 15 листопада 2015 року.
 • Оголошення переможців — 16 листопада 2015 року.
 • Нагородження переможців — 17 листопада 2015 року.

Перший етап — відбірковий — здійснюється за результатами успішності навчання конкурсанта, середній бал має становити не менше 75 балів ЄКТС. Подання про успішність конкурсанта готує випускова кафедра та шляхом голосування визначає переможця (переможців).

Другий етап проводиться між переможцями I етапу та базується на визначені досягнень в науковому, громадському, творчому житті конкурсанта (за необхідністю).

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних веб-сайтах. Конкурсні пропозиції учасників приймаються протягом 25 календарних дні з дня оприлюднення оголошення в газеті «Університетські вісті».

Умови участі у конкурсі

Для участі в конкурсі запрошуються студенти 3-4 курсів ОКР «Бакалавр», студенти 1 курсу ОКР «Спеціаліст» та студенти 1-2 курсів ОКР «Магістр» денної форми навчання.

Заявки (заява конкурсанта про участь на ім’я ректора, резюме, мотиваційний лист) надсилаються до 25 жовтня 2015 року включно на електронну адресу відповідної кафедри та факультету.

Витяг з графіків навчального процесу студентів денної форми навчання 2015-2016 навчального року

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Журналістика»:

 • 3 курс — фахова журналістська практика з 06.06 по 18.06.2016 року
 • 4 курс — фахова журналістська практика з 01.09 по 22.09.2015 року

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Політологія»:

 • 3 курс — виробнича практика з 13.06 по 25.06.2016 року
 • 4 курс — виробнича практика з 09.11 по 21.11.2015 року

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Міжнародні відносини»:

 • 3 курс — навчальна (перекладацька) практика з 23.05 по 04.06.2016 року
 • 4 курс — виробнича практика з 08.02 по 20.02.2016 року

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Економіка підприємства»:

 • 3 курс — виробнича практика з 22.02 по 19.03.2016 року.

Текст наказу.

Архіви

Приєднуйтеся до нас