Виберіть сторінку

Методичний семінар

Методичний семінар

У актовій залі Головного корпусу Донецького національного університету імені Василя Стуса проведено методичний семінар для деканів, заступників декана з навчальної роботи, завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, експертів з якості за спеціальностями.

Розпочав методичний семінар ректор Стусівського університету Роман Гринюк. Він наголосив на основних тенденціях у зміні парадигми освіти в Україні, зокрема змінах у законодавчих актах, напрацюванні локальних нормативних актів та важливості оперативно реагувати на ці зміни.

Перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Тетяна Нагорняк подякувала присутнім за участь у семінарі як навчально-педагогічному складу, так і представникам студентського самоврядування, і оголосила питання порядку денного.

Радник ректора з фінансових питань Олександра Лактіонова розповіла про формульне фінансування ЗВО, ключовою метою якого є фінансування університетів не за кількістю набраних студентів, а за якістю освіти. Роман Федорович наголосив на важливості наукової діяльності.

Наступне питання порядку денного стосувалося змін у локальних документах. Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова розповіла про оновлення робочих програм навчальних дисциплін на 2020-2021 навчальний рік, рекомендації щодо формування навчального плану, дорожню карту розробки, аналізу та затвердження ОП, НП, РНП, зокрема про нову модель дисциплін за вибором здобувача освіти. Зі свого боку, секретар Ради вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса Людмила Юрчишина доповіла про поточний стан інформаційного пакету Університету, підсайтів факультетів та запропонувала пропозиції щодо покращення прозорості та інформативності.

Насамкінець, Оксана Євтухова проінформувала учасників семінару про дорожню карту формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, а також проаналізувала та підсумувала результати зимової сесії.

Прес-центр

Архіви

Приєднуйтеся до нас