Виберіть сторінку

Напрямки наукової роботи на біологічному факультеті

Науково-педагогічним колективом біологічного факультету розроблені та втілюються у життя навчальні програми щодо ефективної підготовки професіоналів біологічного профілю для виробничих, навчальних та науково-дослідних установ. Однак, така підготовка має виражену специфіку, що відображає наукове різноманіття нашої спеціальності.

Так, навчальні курси «Мікробіологія з основами вірусології», «Біотехнологія», «Ферментологія», «Обрані глави біотехнології», «Біотехнологія рослин і грибів», «Біологічно активні речовини рослин і грибів» і інші спрямовані на теоретичну підготовку та практичне оволодіння професійними навичками майбутніх мікробіологів та біотехнологів.

Наукова діяльність на факультеті у цьому напрямку спрямована на:

  • Пошук нових активних продуцентів біологічно активних речовин серед представників царств Рослин та Грибів.
  • Виділення сортів рослин та штамів грибів — перспективних об’єктів біотехнології.
  • Вивчення культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних властивостей таких продуцентів.
  • Розробка способів вирощування та методів культивування обраних сортів та штамів.
  • Мікробіологічний контроль якості штамів та продукції.
  • Удосконалення методів виділення і аналізу отриманих цільових продуктів та розробка рекомендацій до їх практичного використання.

Результатами цього наукового напряму є проект № 15-1 вв / 16 «Одержання ферментних препаратів, підвищення продуктивності базидіоміцетів за культивування на відходах в лабораторних та напівпромислових умовах», а також численні наукові публікації у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях. Цей напрямок є лідером серед наукових розробок нашого університету, захищених патентами України на винахід та корисну модель. Крім того, з мікробіології та біотехнології виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи. Студенти беруть участь у наукових конференціях, симпозіумах тощо.

Завдяки отриманим знанням наші випускники викладають у навчальних закладах різних рівнів, працевлаштовуються у відомчих науково-дослідних інститутах та наукових центрах НАН України, закладах Міністерства охорони здоров’я України, біологічних та медичних лабораторіях експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України та митного контролю України, міськводоканалах, підприємствах харчової, переробної, фармацевтичної та інших галузей промисловості тощо.

Отже, навчання на біологічному факультеті і наукова робота за тематикою з мікробіології і біотехнології дозволяють в повній мірі реалізувати сміливі плани майбутніх вчених і фахівців.

Архіви

Приєднуйтеся до нас