Виберіть сторінку

Напрямки наукової роботи на біологічному факультеті

Напрямки наукової роботи на біологічному факультеті

В низці спеціалізацій на біологічному факультеті почесне місце займає Фізіологія та біохімія рослин. Її забезпечують фундаментальні навчальні курси «Фотосинтез», «Ріст та розвиток рослин», «Фізіологія та біохімія рослин», «Молекулярна біологія», «Обрані глави біохімії рослин» тощо. Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на спецкурсі «Великий практикум», на заняттях з якого студенти опановують методи дослідження фізіологічних та біохімічних процесів рослинних організмів.

Наукова діяльність кафедри також спрямована на дослідження фізіолого-біохімічних процесів рослин. Проводяться дослідження з:

  • впливу лазерного опромінення та фізіологічно активних речовин на ростові та обмінні процеси сільськогосподарських і лікарських рослин;
  • впливу забруднення довкілля на фізіолого-біохімічні показники рослин та методи підвищення їх толерантності;
  • фітооптимізації техногенних регіонів;
  • впливу умов водного режиму рослин на їх життєдіяльність.

За цими напрямками виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи. Кафедра пишається своїми студентами, які беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах і симпозіумах, зокрема Русланом Юрійовичем Кудлаєвим — стипендіатом Президента України.

Випускники, які закінчили університет за спеціалізацією «Фізіологія та біохімія рослин», можуть працевлаштовуватися у ботанічні сади, національні парки, заповідники, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади. Знання біохімічних методів досліджень дозволяє їм працювати у медичних лабораторіях, лабораторіях контролю якості сільськогосподарських продуктів, санітарно-епідеміологічних станціях тощо.

Таким чином, навчання на біологічному факультеті і наукова робота з розв’язання задач фізіології та біохімії рослин дозволяють відповісти на сучасні питання розвитку суспільства.

Архіви

Приєднуйтеся до нас