Виберіть сторінку

«Філософські студії-2016»

21-22 квітня 2016 року на кафедрі філософії ДонНУ відбулася низка наукових заходів під загальною назвою «Філософські студії».

Почалося все з пленарного засідання конференції «Філософія. Людина. Сучасність», присвяченої цього року 25-річчю Незалежності України. Конференцію відкрив проректор з наукової роботи ДонНУ професор І.В. Хаджинов. З вітальним словом від університетів-партнерів виступили заступник проректора Вінницького національного технічного університету А.І. Теклюк та доцент кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського П.Л. Куліш. Результати своїх філософських пошуків доповіли професори О.В. Білокобильський, В.І. Додонова, доценти Л.А. Мартинець, О.В. Штоквіш.

Після пленарного засідання відбувся «круглий стіл» на тему «Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі філософської рефлексії». Учасники підкреслювали актуальність винесеної на обговорення тематики та висловили декілька важливих думок, корисних для науково-дослідної роботи кафедри філософії ДонНУ.

22 квітня у фойє головного корпусу університету була розгорнута виставка студентських малюнків на філософську тематику. Організатори студій свідомо відмовились від конкурсного оцінювання різноманітних творів, які були виконані у різних техніках та жанрах, але найбільшу зацікавленість глядачів викликали малюнки Олександра Андрікевича, Анастасії Саванжі, Євгенії Чеботарьової, Ганни Фіткаленко.

Проте інший захід — конкурс філософських есеїв серед аспірантів та студентів — містив змагальну складову, а отже відбулось нагородження переможців. Перше місце посів Богдан Будай (спеціальність «Журналістика») з есе «Ніч найтемніша перед світанком», друге місце поділили твори «Кам’яні літери та паперові стіни» аспірантки кафедри всесвітньої історії Олександри Родигіної та «Екзістенціальна парадигма української державності» студентки філологічного факультету Ірини Шишової. Третє місце конкурсна комісія присудила есеям студентів — юристу Едуарду Оленцевичу та історикам Анастасії Чернявській та Ользі Сергєєвій. Переможці отримали грамоти та були нагороджені книжками українських філософів.

Того ж дня конференція молодих вчених продовжила роботу у секціях.

Перша секція обговорювала актуальні проблеми розвитку вітчизняної та світової історико-філософської думки (модератор — д. філос. н., професор ВНТУ О.І. Хома). З самого початку роботи секції старший викладач ВНТУ Ельвіра Чухрай своїм виступом «Чи тотожні Еклезіястова „марнота“ і сучасне поняття „безсенсовності“ життя?» високо підняла теоретичний рівень обговорення проблем. І його підтримали у своїх доповідях старший викладач ВНТУ Всеволод Кузнєцов, аспіранти ДонНУ Тетяна Коцюбняк, Кирило Мєлєкєсцев, Ксенія Ютілова, Андрій Яковлєв, студенти Аліна Каширська, Валентина Кириченко та інші. Заслуговує на особливу увагу також доповідь студентки біологічного факультету ДонНУ Євгенії Чеботарьової «Сальвадор Далі як самобутній транслятор ідей ніцшеанства».

Друга секція зосередилась на дослідженнях соціально-філософських проблем (модератор — д. філос. н., професор В.І. Додонова). Серед кращих доповідей тут слід зазначити виступи аспіранта ДонНУ Максима Артюхова про особливості соціокультурної ідентифікації корейської діаспори в Україні, студентів спеціальності «Міжнародні відносини» Віталія Потапова «Інноватика в формуванні ідеології соціального прогресу»; Каріни Бесчекової про типологію конфліктів на пострадянському просторі, Юлії Вакалової про прогнозування геополітичних змін після президентських виборів 2016 року в США, Ганни Пасєкової про соціально-психологічні аспекти висвітлення феномену тероризму в медійному просторі; студентки спеціальності «Психологія» ДонНУ Тетяни Більо про маніпуляцію свідомістю особистості; старшого лаборанта кафедри філософії ДонНУ Костянтина Родигіна «Феномен книги в контексті постгутенбергівської епохи та «Нового середньовіччя».

Третя секція мала назву «Філософія освіти. Актуальні проблеми управління освітою» і була розрахована переважно на вчителів загальноосвітніх шкіл (модератор секції — завідувач кафедри педагогіки та управління освітою ДонНУ, к. пед. н., доцент Л.А. Мартинець). Теоретичні аспекти управління навчальними закладами обговорювали викладач Центру професійнотехнічної освіти № 1 Н.М. Вістяк, методист цього ж Центру Н.М. Колосінська, вчитель школи № 21 м. Вінниця Т.І. Парнивода та О.Ю. Вихованець, студентка спеціальності «Управління навчальним закладом» ДонНУ Ю.І. Намазова.

Підсумовуючи результати роботи конференції, завідувач кафедри філософії, професор Р.О. Додонов подякував студентам та аспірантам за активну участь, зазначив важливість не лише змісту ідей, що обговорювалися, але й отримання досвіду публічних виступів для майбутніх науковців. Він висловив сподівання, що подібні зустрічі стануть традиційними, та пообіцяв опублікувати кращі доповіді в наукових журналах — «Віснику студентського наукового товариства ДонНУ» та «Віснику Донецького університету. Серія «філософські науки».

Р.О. Додонов,
завідувач кафедри філософії ДонНУ

Архіви

Приєднуйтеся до нас