Виберіть сторінку

Малі гранти 2022-2023: інновації та їх запровадження

Малі гранти 2022-2023: інновації та їх запровадження

Програма імені Фулбрайта в Україні вже три роки поспіль підтримує переміщенні українські університети. Проєкт «SUDUS» спрямований на надання малих грантів кращим для реалізації конкретних освітніх інновацій. Серед них: електронні сервіси управління, нові освітні програми, інструменти внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та нові освітні локації – коворкінги, лекторії, лабораторії.

Щиро дякуємо команді  Програми імені Фулбрайта в Україні та проєктному менеджеру Сергію Зайцеву за підтримку Стусівського університету, нові можливості та обмін досвідом, допомогу у становленні ЗВО на нових освітніх ринках в умовах війни!

У межах проєкту перший проректор ДонНУ імені Василя Стуса, доктор політичних наук, гарант освітньої програми Тетяна Нагорняк разом із кандидатом економічних наук, завідувачем кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса Олександром Трегубовим представили магістерську програму «Управління постконфліктними територіями», що народилася як міждисциплінарна за спеціальностями 052 і 073 та реалізується за підтримки Програми імені Фулбрайта в Україні.

На серії вебінарів від Програми імені Фулбрайта в Україні «Малі гранти 2022-2023: інновації та їх запровадження» доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки ДонНУ імені Василя Стуса Ольга Дороніна презентувала результати проєкту «Соціальне підприємництво – партнерство для змін», реалізованого командою Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Ідея проєкту – створення платформи інтерактивної взаємодії Університету, бізнесу та влади щодо розвитку навичок соціального підприємництва та управління соціальними проєктами.

Основним результатом проєкту стала розробка унікальної магістерської програми «Соціальне підприємництво», що запроваджена на економічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса.

Місія освітньої програми – розвиток навичок соціального підприємництва та соціального проєктування у представників бізнесу, влади та громади задля підтримки соціально незахищених груп населення, зокрема ВПО, подолання соціальних ризиків, відновлення економічної активності, зменшення напруження на ринку праці та розвитку підприємництва

У межах серії вебінарів «Малі гранти 2022-2023: інновації та їх запровадження» декан економічного факультету, професор кафедри міжнародних економічних відносин ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Орєхова та доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики ДонНУ імені Василя Стуса Юрій Поповський презентували електронний сервіс «Синергія успішних».

Командою проєкту на чолі з першим проректором Тетяною Нагорняк було розроблено та пілотовано на 11 освітніх програмах  унікальний програмний продукт, який є інтегрованою платформою баз даних профайлів здобувачів/випускників із результатами навчання, професійними і загальними компетентностями, набутими у ході формальної, неформальної та інформальної освіти, та вакансій роботодавців – партнерів Університету, що відкриті для стажування і працевлаштування стусівців, що має на меті реалізацію місії Університету.

Електронний сервіс «Синергія успішних» спрямований на збільшення частки працевлаштування здобувачів/випускників за фахом, постійну актуалізацію змісту освітніх програм та індивідуальних траєкторій здобувачів, зміцнення якості практичної підготовки здобувачів і програм підвищення професійної кваліфікації викладачів Університету відповідно до суспільного запиту і фахових вимог роботодавців, розширення бази стратегічного партнерства, інформаційної присутності, адаптивності та проактивності Університету!

За рішенням Ради з якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса до кінця поточного навчального року Електронний сервіс «Синергія успішних» буде запроваджено на всіх освітніх програмах Університету!

Натхненно працюємо, відкриваємо нові освітні програми для відбудови України, виконуємо соціальні зобов’язання, поглиблюємо міжнародну співпрацю, змінюємо світ, адже Ім’я зобов’язує!

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас