Виберіть сторінку

Бухгалтерський Meetup. Нетворкінг у форматі студент-викладач-підприємець

Бухгалтерський Meetup. Нетворкінг у форматі студент-викладач-підприємець

Дослідити бачення стейкхолдерами освітнього процесу компетентностей фахівців-обліковців та виявити можливості їх використання в навчальному процесі при підготовці фахівця з обліку та оподаткування стало метою круглого столу «Сучасні виклики ринку праці при підготовці фахівця з обліку та оподаткування». Круглий стіл був проведений 7 листопада в рамках заходів з професійної орієнтації та присвячений Міжнародному дню бухгалтера та Дню кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту та здобувачі вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» ДонНУ імені Василя Стуса, а також представники роботодавців від державних установ і приватних підприємств – фахівці з обліку, аудиту й оподаткування.

На обговорення круглого столу було винесено питання щодо вимог до фахівця з обліку і оподаткування на вітчизняному ринку праці, напрямів реалізації дуальної освіти при підготовці обліковця. Заслухано і обговорено 13 доповідей. Модератор круглого столу – к.е.н., доцент Н.В. Дутова.

З привітанням до учасників виступив завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Заслужений економіст України, д.е.н., професор Є.Є. Іонін.

Представник Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Т. І. Андреяшкіна у своїй доповіді акцентувала увагу на змінах у структурі податкової системи та сучасних вимогах до молодих фахівців з обліку і оподаткування, що висуваються в умовах глобалізації, необхідності їхнього креативного мислення та самонавчання.

Доцент кафедри Л. Л. Гевлич презентувала результати анкетування потенційних студентів та випускників Університету спеціальності «Облік і оподаткування», проаналізувала запити студентства та їх уподобання у професії з врахуванням обраних ними галузей діяльності, сфери застосування компетентностей фахівців-обліковців.

Цікавими були доповіді головних бухгалтерів Н. В. Ісаєвої (КП «Гніваньводоканал»), О. В. Кипоренко (Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова), О. О. Тарасенка (НК «Експоцентр України»). Вони поділилися досвідом свого професійного зростання. Роботодавці підкреслили бажання у налагоджені дуальної освіти з Університетом при підготовці обліковців. Зокрема, О. В. Кипоренко окреслила гарні результати роботи протягом останніх 3 років нашої випускниці Ольги Левченко, яка розпочала свою діяльність в бухгалтерії обласної лікарні на 4-му курсі навчання, що доводить ефективність розпочатої дуальної освіти з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса.

Враховуючи розвиток IT-рішень у бухгалтерському обліку і супутніх технологіях, бухгалтер часто виконує функцію обробки й аналізу інформації, що потребує розроблення методології ведення і закріплює всі розробки в автоматизованому вигляді у програмах 1С – з цим питанням виступили представники ІТ-компаній: директор ТОВ «Аксіома-В» В. М. Костинюк та консультант-аналітик з впровадження 1С-систем ТОВ «Впроваджувальний центр «Аксіома» Л. О. Мошура. Приємно відзначити, що Людмила Мошура є випускницею-магістром за спеціальністю «Облік і оподаткування», а протягом навчання постійно брала участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, захищаючи честь нашого Університету. Вона здобула 1 місце у на Регіональному студентському конкурсі у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту «Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді» (м. Вінниця) угрудні 2018 року, а також 3-тє місце у березні 2018 року на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у НАСОА (м. Київ). На сьогодні, як відмітив В. М. Костинюк, ТОВ «Аксіома» взято на роботу п’ятеро студентів-магістрів нашої спеціальності, які на 4-му році навчання закінчили програму стажування і склали іспит. Все це є свідченням плідної співпраці громади, бізнесу і кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса.

Цікавим був виступ директора ТОВ «Бухгалтер Гарант» І. П. Костинюк. Доповідач зауважила, що в умовах конкурентного ринку підприємства часто переживають труднощі, які пов’язані із зовнішніми і внутрішніми обставинами, тому вони звертаються до послуг консультантів, серед яких є консалтингові послуги. Серед таких послуг виділяють бухгалтерські консалтингові послуги, що є предметом діяльності товариства, у складі якого працює 25 консультантів. На думку І. П. Костинюк робота консультанта нагадує «дитячу іграшку-мозаїку», адже інформаційно-консультаційна підтримка бухгалтерії є запорукою оптимізації документообороту для зовнішнього і внутрішнього фінансово-економічного аналізу підприємства, оцінки бізнесу. Також консультанти допомагають поставити, вести та, за необхідності, відновити бухгалтерський облік підприємства, розробити методологію його ведення і закріпити всі розробки в автоматизованому вигляді у програмах 1С. Як зазначила директор, своїм досвідом товариство готове поділитися за програмою дуальної освіти зі студентами спеціальності «Облік і оподаткування» ДонНУ імені Василя Стуса.

Цю ж думку озвучила у своїй доповіді директор ТОВ Український центр з обліку і аудиту «ВЄДА» Т.В. Мельник. Вона підкреслила, що у сфері компетенцій бухгалтера лежить і формування облікової політики організації, ведення бухгалтерського обліку операцій, оптимізація податкового навантаження. До кола його обов’язків входить як первинна обробка документів, так і завдання, що вимагають досвіду та високої кваліфікації: оформлення податкових документів, формування квартальної та річної звітності, комунікація з податковою інспекцією та підрядниками. А це – функціональність менеджера-управлінця. Хто ж він, ідеальний бухгалтер, на думку роботодавців України? Основні вимоги до компетенцій головного бухгалтера вже сформульовані ринком: знання законодавчих норм і стандартів; володіння англійською мовою; володіння спеціалізованим софтом (ведення обліку за допомогою спеціальних IT-рішень); Soft Skills. Доповідач доповнила, що зважаючи на особливі вимоги сьогодення щодо компетенції з професійних знань бухгалтера, товариство є представником екзаменаційної мережі СІРА в Україні при підготовці сертифікованих професійних бухгалтерів. Початком дуальної освіти товариства з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса стало проведення Тетяною Вікторівною 31 жовтня науково-методичного семінару для студентів економічного факультету з питань впровадження МСФЗ в Україні.

У ході засідання круглого столу актуальними були доповіді представників від роботодавців – фахівців з аудиту, серед яких: О. І. Мельник, завідувач сектору внутрішнього аудиту Вінницької обласної державної адміністрації; А. С. Кюрджиєв, експерт з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг» (у режимі скайпу); Н. Ф. Манько, директор ТОВ «АФ «Надійність».

З доповіді О. І. Мельник учасники круглого столу дізналися, що на сьогодні організація внутрішнього контролю є обов’язковою умовою організації діяльності бюджетних установ, а його оцінку та удосконалення забезпечує внутрішній аудит. На думку доповідача вимоги до фахівця з аудиту в бюджетній сфері висувають компетенції вищого рівня підготовки, оскільки цей фахівець повинен володіти навиками бухгалтера, аналітика, оцінювача, менеджера-управлінця різних платформ, а також дотримуватися принципу скептицизму при формуванні професійного судження.

Дуже актуальною є доповідь директора АФ «Надійність», яка була зорієнтована на охоплення сучасного спрямування організації незалежного аудиту та проблем їхньої реалізації за умов демпінгування вартості аудиторських послуг. Доповідачем озвучено вимоги до сучасного аудитора, що пов’язано з трансформацією професії бухгалтера у професію фінансового аналітика та внутрішнього аудитора, як майбутнє бухгалтерії. Це вказує на формування професійного судження окремо у фахівця-обліковця та аудитора, а отже, потребує їхнього постійного удосконалення та самонавчання. Також доповідач звернула увагу на необхідності, крім безпосередньо бухгалтерських і аудиторських компетенцій, володіння рядом особистісних якостей (Soft Skills). Н. Ф. Манько було зроблено аналіз досвіду втілення елементів дуальної освіти за останні 5 років в аудиторській фірмі, який показав, що на сьогодні серед працівників АФ довели свій професіоналізм і можуть претендувати на рівень аудитора та диплом ACCA ДіпІФР, який базується на МСФЗ, двоє випускників кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса Лариса Катранжи та Ігор Пушак. Ці випускники очолюють окремі відділи і уповноважені проводити стажування студентів. Також Надія Федорівна відмітила іншу випускницю бакалаврату нашого Університету Христину Пудкалюк, яка у грудні минулого року отримала 2-ге переможне місце на Регіональному студентському конкурсі у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту «Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді» (м. Вінниця), після чого була запрошена на стажування в АФ, а згодом була прийнята на постійне місце роботи фірми помічником аудитора. Продовжує проект дуальної освіти АФ «Надійність» з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса через ряд заходів, зокрема проведення 14 листопада семінару щодо проблемних питань впровадження МСФЗ в діяльність практикуючих бухгалтерів за участю газета «Все про бухгалтерський облік», до якого запрошуються викладачі кафедри та студенти спеціальності «Облік та оподаткування».

Дуже цікавою була доповідь С. О. Романюка, директора ТОВ «Нікан Груп», який наголосив на необхідності впровадження нових систем управління, що потребують всебічного постійного розвитку сучасного фахівця-обліковця, і спеціалізуються на реалізації автоматизованої хмарної бухгалтерської системи «Облік SaaS нові технології обліку і управління» для підприємств різного профілю, де забезпечується складання податкової звітності напряму та інтеграція з різними серверами. Доповідач підтримав необхідність втілення дуальної освіти для підвищення якості спеціалістів з «Обліку та оподаткування» та наголосив на подальшій співпраці з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса у напрямку науково-дослідної роботи з метою удосконалення систем управління.

Доповіді представників роботодавців доводять нагальність впровадження дуальної форми навчання для фахівців-обліковців, що забезпечує гнучкість при працевлаштуванні випускників на підприємствах, де вони проходили практику. Випускники дуальних спеціальностей підготовлені до використання необхідних знань на практиці, комунікацій в умовах робочого місця, активної участі в груповій роботі, управлінського спілкування з працівниками та власниками підприємств, а також дотримання законів про працю та правил економіки.

За результатами круглого столу «Сучасні виклики ринку праці при підготовці фахівця з обліку та оподаткування» було підбито підсумки та означено перспективи подальшої співпраці роботодавців з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса у напрямку дуальної освіти, зокрема:

1. Визнати ефективною практику організації прямого діалогу з роботодавцями для удосконалення підготовки фахівців за освітньою програмою «Облік і оподаткування».

2. Продовжити пошук найбільш ефективних форм взаємодії ЗВО з роботодавцями.

3. Максимально враховувати напрями реалізації пропозицій учасників круглого столу для формування практико-орієнтованих освітніх програм, підвищення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

4. Для врахування сучасних вимог ринку праці щодо компетентностей випускників освітньої програми «Облік і оподаткування» продовжувати практику проведення опитувань.

5. Посилити впровадження елементів дуальної освіти в рамках підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

Висловлюємо вдячність за активну участь у засіданні круглого столу, дякуємо роботодавцям за конструктивні пропозиції, надані ними під час обговорення сучасних проблем з підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», студентам – за цікаві нагальні питання, що активно задавались представникам роботодавців. Наведені в ході круглого столу пропозиції дозволять кафедрі посилити практичну орієнтацію підготовки здобувачів вищої освіти, врахувати бачення компетенцій обліковців з боку роботодавців, що посилить затребуваність випускників на ринку праці.

Олена Разборська, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас