Виберіть сторінку

До міжнародного дня перекладача

До міжнародного дня перекладача

Сьогодні в багатьох країнах відзначають своє професійне свято перекладачі. Їх внесок в розвиток людства важко оцінити. Саме завдяки перекладачам витвори літературного та кіномистецтва, досягнення науки та техніки є доступними для споживачів. Важливу роль вони виконують на міжнародній арені, допомагаючи політикам та президентам з різних країн і континентів знайти спільну мову, домовитись про співпрацю та торгівлю. І не зважаючи на наявність автоматизованих програм перекладу з однієї мови на іншу, актуальною залишається потреба в професійних кваліфікованих фахівцях.

Перекладачі яких мов наразі найбільш затребувані?

Найбідьшим попитом досі користуються перекладачі, які, по-перше, досконало володіють англійською, найпоширенішою мовою спілкування у світі (приблизно у 67% документообігу та усних комунікацій використовується англійська), по-друге, ті, хто вивчили ще одну мову. Саме таким професіоналам віддають перевагу роботодавці. Вибір другої мови має бути здійсненим відповідно до вподобань студента, тому на факультеті іноземних мов студентам першого курсу надається можливість самостійно обирати, в якій з європейських мов (німецькій, французькій, іспанській, італійській) вони хочуть стати експертами. Місце роботи знайдеться і тим, хто вирішив зосередитися на певних вузько професійних аспектах англійської мови, або вивчає одну з мов, спеціалістів з якої наразі обмаль, наприклад, японську, китайську, арабську.

Який рівень іноземної мови є достатнім для перекладу технічної літератури та художньої? Що на це впливає?

Перекладач насамперед повинен мати вищу лінгвістичну освіту, шліфувати свої навички, володіти мовою на рівні, необхідному для роботи, бажано досягти просунутого рівня знань відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Саме такі вимоги висуваємо до наших випускників-бакалаврів, тим більше – магістрів. Якщо переклад письмовий, перекладач матиме хвилинку поглянути на словникову статтю та визначитися з найбільш доречним відповідником у мові перекладу. Змістова точність завжди залишається на першому місці. При роботі з художніми чи науково-технічними текстами бажано якомога більше читати подібної літератури двома мовами, з якої та на яку здійснюється переклад, а до створення власного тексту перекладу – ознайомитися з подібними працями, щоб мати уявлення про стиль тексту, стійкі сполуки з професійної тематики. Незмінним правилом при перекладі художніх текстів є індивідуалізація мови персонажів. На мою думку, переклад віршованих творів найскладніший, бо відтворення стилістичного блиску, афористичності висловлювань та дотримання ритміко-інтонаційних основ твору вимагає додаткових зусиль від перекладача.

Чи можна говорити про універсального перекладача, чи важлива спеціалізація? Яких спеціалістів готує Стусівський університет?

Професія перекладача унікальна своєю багатогранністю, у будь-якій сфері діяльності може знадобитися посередник комунікації. Перекладацька універсальність  передбачає всебічну розвиненість, сюди відносимо не лише знання іноземної мови, а й володіння так званою фоновою, екстралінгвістичною інформацією, що виходить за межі мови. З першого по четвертий курс студенти нашого факультету вивчають різні аспекти мови, матеріал з лексики підібраний таким чином, щоб охопити якомога більше прошарків лексичного складу з різної тематики, а з третього курсу додаються заняття з практики перекладу. На старших курсах більша увага приділяється економічній, юридичній, науково-технічній та суспільно-політичній темам, де найчастіше виникає потреба в допомозі перекладача. Випускники факультету зможуть працювати у різних сферах, однак заглиблюватися у вузько спеціалізовані аспекти, наприклад, стоматологію або вуглевидобувну промисловість, фахівці будуть самостійно. У кожній компанії є свій спектр діяльності, тому майбутнє місце роботи сприяє заглибленню в ту чи іншу тематику.

Чи є знання та диплом перекладача, отримані в ДонНУ імені Василя Стуса, авторитетними для біржі перекладачів?

ДонНУ імені Василя Стуса дотепер залишається провідним навчальним закладом регіону, входить в десятку найкращих вишів країни, відзначається в міжнародних рейтингах. Знання студентів факультетів іноземних мов за кожною з вивчених тем намагаємося оцінювати об’єктивно, цьому сприяє розроблена система перевірки знань з використанням технічних засобів навчання. Співпраця з іноземними інститутами та програми обміну також свідчать про те, що факультет як невідємна частина університету користується визнанням. Діяльність факультету відома провідним англомовним науковцям та посадовцям, наприклад, Девіду Кристалу та королеві Єлизаветі ІІ, від яких надійшли листи підтримки. Професія перекладача не є легкою, challenging, треба постійно поповнювати знання з різних сфер діяльності, навчитися працювати в умовах обмеженого часу… Не маю сумнівів, що з нашим дипломом візьмуть на роботу, та чи звикнете до специфіки роботи – це вже вибір за Вами.

Як практикуються студенти факультету іноземних мов? Чи підтримуєте ви зв’язки з міжнародними організаціями в рамках стажування/практики студентів?

Міжнародна академічна мобільність реалізується на факультеті іноземних мов у різних формах: це участь у міжнародних конференціях, семінарах, міжнародних наукових або освітніх проектах, (зокрема DAAD, цього року подано заявки на участь у Canada’s Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine), мобільність запрошених лекторів (у 2016-2017 роках з нами працював викладач із Сполучених Штатів Америки Тадеуш Маклірі, а наразі – Сара Вуд, яка бере участь у заняттях з розмовної практики англійської мови, проводить розмовний клуб двічі на тиждень; у 2016 та 2018 роках проводив семінари журналіст Джон Маккарті; студенти нашого факультету також слухали у 2016 р. лекції американського професора Рут Ботінхаймер з Державного університету штату Нью-Йорк. У межах спільного проекту про співробітництво інститутів германістики у вересні цього року з нашими студентами працював Томас Канія, доцент з університету Дуйсбург-Ессен. Факультет веде міжнародну діяльність, яка передусім полягає у тісному співробітництві з Британською Радою в Україні (низка тренінгів з 2015 по 2018 роки) та Американською Радою в Україні (тренінги Американської Ради «Academic Integrity in Universities», «Writing with Academic Integrity: Keys to Success»), програмою імені Фулбрайта в Україні, Гьоте-інститутом (щороку викладачі та студенти кафедри германської філології їздять на стажування та практику до Німеччини: практикується обмін студентами з університетом Дуйсбург-Ессен), культурним центром Альянс-франсез та бюро Campus France. Завдяки участі в освітньому проекті «CAT FOR GRADS», мета якого – допомогти вишам готувати майбутніх перекладачів із достатнім рівнем технологічної компетенції, нашому факультету були надані безкоштовні (академічні) ліцензії на комп’ютерні програми автоматизованого перекладу SDL TRADOS STUDIO.

Чи мають студенти пари з носіями мов?

З превеликою приємністю зазначу, що зі студентами нашого факультету вже кілька років поспіль працюють носії мови, випускники різних американських університетів, які проводять заняття разом з викладачами факультету, а також додаткові заняття, наприклад, розмовний клуб. Цього навчального року до нас завітала чарівна, відкрита, музично обдарована, ерудована Сара Вуд, яка сподобалася нашим студентам вже з першої зустрічі. Цього тижня ми працювали разом у 308 групі – заняття промайнуло так швидко, in  a wink of an eye,  що не помітили, як настала перерва.

Які помилки найчастіше роблять студенти при перекладі тексту?

Помилки допускають різноманітні, при оцінюванні адекватності перекладу беремо до уваги наступні помилки: 1) пропуск важливої інформації при перекладі та перекручення інформації – найгірша помилка, що спотворює зміст; 2) похибки при перекладі; 3) лексичні помилки, неточно підібраний відповідник у мові перекладу; 4) морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки. Найбільше помилок виникає у лексичній та граматичній категоріях, здебільшого студенти докладають зусиль для усвідомлення сутності повідомлення й адекватно відтворюють зміст. Бувають, однак, винятки. Наприклад, якось був запропонований текст, зміст при перекладі якого перетворився на фантасмагорію: «…several witnesses have seen, how the airplane was in charge, climbed into the air», де з’ясовується, що літак вліз вгору, як по дереву, а фраза the airplane was in charge дуже складна для розуміння, бо be in charge означає «перебувати під арештом; чергувати; перебувати під опікою (когось); завідувати (чимось); мати щось або перебувати на зберіганні у когось». Продовження історії не менш захопливе: «The cause of the accident was suffer engine failure» (мається на увазі: «Поломка двигуна стала причиною нещасного випадку»), де неживий предмет (двигун) був наділений властивостями істоти, зміг страждати. Нарешті, і фінал історії при дослівному перекладі такий: «… місяць тому аеропорт розбив літак», оскільки перекладач забув про фіксований порядок слів у реченнях англійської мови…. Поспішність та неуважність перекладача, інколи його самовпевненість, небажання проникнути в основу вихідного тексту призводять до помітних втрат при перекладі.

Що важливо в перекладі? Коли можна сказати, що переклад дійсно вдався?

Збереження змісту вихідного тексту, без перекручень інформації, – найважливіше. Крім цього, на якість перекладеного тексту та його сприйняття впливає використання або знецінення засобів мовностилістичного відтворення іншомовного тексту, уникання  копіювання структур мови-оригіналу, механічного калькування, інакше переклад виглядатиме незграбним та неякісним. Від вдало перекладеної роботи задоволення отримає і перекладач, і замовник, і читач: збережений зміст, вдало підібрані мовні засоби створюють чітку картину, відсутність помилок сприяє легкості розуміння та сприйняття тексту. Оригінальність перекладу тексту простежується крізь призму засобів його мовностилістичного відтворення, досягнення чіткості викладу думок та лаконічності словосполучень, крім цього, перекладачеві віршованих текстів необхідно ще й уникати впливу норм мови, з якої здійснюється переклад, зберігати строфіку, поетичну форму оригінального твору. При вдалому перекладі вдається проникнути в сутність авторського задуму. Пригадую успішно реалізований нашими студентами проект 2016 року: переклад «Азбуки моєї країни», однією з учасниць якого є наразі асистент кафедри теорії і практики перекладу Вікторія Олегівна Іванілова. На мій погляд, вирішальним чинником у якості майбутнього перекладу є не лише знання мови, досвід, а й відповідальне ставлення до  виконання роботи, завдяки якому перекладачеві вдасться дійти до найкращого варіанта, що буде легко та із вдячністю сприйнятий читачами.

Архіви

Приєднуйтеся до нас