Виберіть сторінку

Конкурсний відбір експертів із акредитації освітніх програм триває

Конкурсний відбір експертів із акредитації освітніх програм триває

Процедура акредитації освітніх програм здійснюється за новими правилами, одним з яких є попередній відкритий конкурсний відбір та навчання експертів з акредитації освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти продовжує активну підготовку експертів із акредитації освітніх програм по всій Україні.

Для з’ясування ключового питання: яким має бути експерт, десант кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм Донецького національного університету імені Василя Стуса у складі Барибіна Олексія Ігоровича (в. о. декана фізико-технічного факультету, кандидата технічних наук), Зарішняк Інни Миколаївни (кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою), Радіо Сергія Вікторовича (завідувача навчально-дослідної частини, кандидата хімічних наук, доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії), Петренко Ганни Олександрівни (кандидата юридичних наук, доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права), Супруна Володимира Миколайовича (кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики) і Чальцевої Олени Михайлівни (завідувача кафедри політології та державного управління, доктора політичних наук, доцента) вирушив 7-8 листопада до Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, щоб взяти участь в очному тренінгу експертів з акредитації освітніх програм.

Попередньо викладачами була виконана підготовча робота: пройдено онлайн-курс і тестування, ознайомлення із нормативними документами, якими керується Національне агентство, після чого їх було запрошено до очних тренінгів.

Модераторами очного тренінгу виступили тренери-експерти Ольга Драчук, Олександр Петров та Ірина Паніна (заступник декана з навчальної роботи факультету історії та міжнародних відносин ДонНУ імені Василя Стуса).

Національне агентство змінило вектор парадигми проведення експертизи, основою якої є не інспектування, а консультування щодо інструментів покращення освітньої програми. Експерти мають стати агентами позитивних змін, оскільки експертиза має відбуватися на основі дружнього підходу із залученням всіх стейкхолдерів і обов’язково чіткою комунікацією між експертами та закладом вищої освіти.

Упродовж двох днів учасників тренінгу навчали правилам етичної поведінки під час акредитаційного візиту. Тренери звернули увагу на уміння аналізувати відомості про самооцінювання, які подають заклади вищої освіти. Увагу майбутніх експертів привернули питання планування акредитаційного візиту. За допомогою кейсів тренери допомагали учасникам аналізувати та обирати оптимальні шляхи попередження конфліктних ситуацій під час візиту до закладу вищої освіти.

Експертів навчали підсумовувати судження про освітні програми в звіті з акредитаційної експертизи і надавати оцінку відповідно до визначених критеріїв. Зокрема, учасники практикувались у виробленні спільного рішення щодо результатів акредитаційної експертизи. Цінним результатом тренінгу стали поради тренерів-експертів щодо консультацій представників закладів вищої освіти в покращенні якості їхніх освітніх програм.

У підсумку кожна група потенційних експертів освітніх програм представила професіограму експерта з оцінювання освітніх програм. Отже, експерт – це представник Національного агентства із забезпечення якості освітніх програм, що надає консультацію представникам закладу вищої освіти щодо покращення якості їхньої освітньої програми.

Попереду кожного кандидата в експерти очікує тестування з питань практичних навичок щодо здійснення акредитаційного процесу та рекомендації тренерів щодо кандидатури кожного експерта і остаточний висновок Національного агентства. Тож тренери побажали потенційним експертам бути включеними до реєстру експертів, отримати сертифікат тренера і бути готовими до здійснення акредитаційної експертизи.

Інна Зарішняк, доцент кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою ДонНУ імені Василя Стуса

 

Архіви

Приєднуйтеся до нас