Виберіть сторінку

Фізіологія людини і тварин:

Фізіологія людини і тварин:

У 1966 році академіком НАН України, професором Олександром Аганесовичем Навакатикяном була заснована одна з класичних кафедр біологічного факультету нашого університету — кафедра фізіології людини і тварин. На ній здійснюється підготовка фахівців з фізіології людини і тварин, анатомії, гістології, імунології та інших споріднених галузей. Випускники кафедри володіють також знаннями з репаративної регенерації, фізіології травлення, патологічної анатомії, клінічної біохімії, психофізіології та навичками планування і проведення досліджень в названих наукових напрямах.

З переїздом університету до м. Вінниця і оновленням кадрового потенціалу збереглись кращі традиції та з’явились нові наукові напрямки. Вони розширяють тематику наукових досліджень кафедри, підвищують конкурентоздатність випускників на мінливому ринку праці. Поглиблене вивчення цитології, клітинної біології, гістології та біохімії дозволяють випускникам кафедри більш ефективно проводити фундаментальні медико-біологічні дослідження, демонструвати високі професійні якості в науково-дослідних і клінічних лабораторіях та викладати сучасні біологічні знання в навчальних закладах.

Кафедра має тісні зв’язки з науково-практичними установами м. Вінниці: вінницьким ветеринарним центром «Юпітер», вінницьким міським зоологічним садом, клініко-біологічними лабораторіями, кафедрами Вінницького національного медичного університету тощо. Це додатково збагачує тематику сучасних експериментальних досліджень та підвищує їх практичну цінність. Зокрема, студенти, які спеціалізуються на кафедрі, досліджують фізіологічні та біохімічні процеси в організмі людини і тварин в нормі та при патологічних станах.

Таким чином, випускники кафедри мають широкі можливості працевлаштування в науково-дослідних і учбових установах, на підприємствах різних галузей промисловості та медицини. Наші фахівці також затребувані в лабораторіях спеціалізованих закладів криміналістичного і митного профілів, що є запорукою їх подальшого професійного росту.

Архіви

Приєднуйтеся до нас