Виберіть сторінку

Вітаємо з ювілеєм Марину Вадимівну Колінько

Вітаємо з ювілеєм Марину Вадимівну Колінько

Шановна Марино Вадимівно!

15 років Ви працюєте в Донецькому національному університеті. З 1994 року Ваша доля пов’язана з кафедрою філософії ДонНУ, де Ви спочатку вчилися в аспірантурі, а з 2001 року, після успішного захисту кандидатської дисертації в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, працюєте доцентом. Ви всією душею віддаєтеся педагогічній діяльності, Ваші лекції відрізняє глибокий науковий зміст, професійна філософська методологія. Більше 40 Ваших статей опубліковані в багатьох наукових журналах, зокрема у фахових виданнях. Ви брали участь у написанні чотирьох монографій і навчальних посібників. Ви захоплюєте своєю життєвою енергією, невичерпною працездатністю. Ви читали декілька обов’язкових і спецкурсів філософських дисциплін для студентів денного і заочного відділень різних факультетів ДонНУ. До 2014 року Ви були членом Вченої ради зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії у Донецькому національному університеті. Ви випустили 5 аспірантів, двоє з яких успішно захистили кандидатські дисертації.

Пошук істини привів Вас у докторантуру кафедри філософії ДонНУ, під час якої Ви успішно поєднуєте дослідження теми докторської дисертації «Топологія міжкультурної комунікації» і роботу доцента кафедри за сумісництвом. Вас знають і поважають у колективі університету. 13 років Ви віддали роботі голови профбюро кафедри. Ви активно співпрацюєте з представниками наукового співтовариства України.

Ви дбайливо ставитеся до своєї сім’ї, тактовні з колегами і студентами.

Бажаємо Вам здоров’я, згоди з собою і миру навколо Вас, достатку, успіхів у науковій і педагогічній діяльності на благо нашого університету!

Ректор ДонНУ
Р.Ф. Гринюк

Архіви

Приєднуйтеся до нас