Виберіть сторінку

Закономірності та перспективи розвитку прикладної лінгвістики

У Донецькому національному університеті з 29 по 30 вересня 2016 року проходив пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності», організований Національною академією наук України спільно з Донецьким національним університетом. Основною темою пленуму було обговорення проблем фундаментальної і прикладної лінгвістики.

Унікальність цього заходу полягає у тому, що Вінниця вперше приймає таке представницьке зібрання провідних науковців-лінгвістів національного та міжнародного рівня.

Під час пленуму розглядалися питання, пов’язані із сучасними лінгвістичними корпусними технологіями в освіті, прикладною ономастикою, лінгвістичною експертизою, політичною лінгвістикою, методологійними засадами лінгвістичної прагматики, новими дискурсивними практиками в сучасному суспільстві та інше.

Робота пленуму спрямована на активізацію досліджень з фундаментальної та прикладної лінгвістики, посилення функційного навантаження Донецького національного університету як вишу, що спроможний давати відповідь на надскладні науково-прикладні виклики, брати на себе відповідальність в опрацюванні новітніх лінгвістичних та лінгвокомп’ютерних технологій, виробленні новітніх технологій у трансформації інформації в знаннєвий простір.

У засіданні Ради взяли участь:

  • Ректор Донецького національного університету — доктор юридичних наук, професор Роман Гринюк.
  • Голова Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України — доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України Віктор Бріцин.
  • Голова Вченої ради Донецького національного університету, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології — член-кореспондент НАН України доктор філологічних наук, професор Анатолій Загнітко.
  • Директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України — академік НАН України, доктор технічних наук, професор Володимир Широков.
  • Доктор філологічних наук, професор, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Флорій Бацевич.

Архіви

Приєднуйтеся до нас