Виберіть сторінку

Круглий стіл з актуальних питань біології та біотехнології

Круглий стіл з актуальних питань біології та біотехнології

Сьогодення характеризується бурхливим розвитком чисельних напрямів біології та їх практичної реалізації у біотехнологічних процесах. Інтенсивна розробка цих напрямків може вирішити нагальні питання людства: утилізація відходів виробництва, отримання нових продуктів харчування та лікувально-профілактичних засобів тощо.

Саме цим питанням і був присвячений круглий стіл, який пройшов на біологічному факультеті в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку біології та екології».

Учасниками заходу стали провідні вчені як Національної академії наук України, так і нашого університету: Дудка Ірина Олександрівна — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ), Федотов Олег Валерійович — к.б.н., с.н.с., доцент, декан біологічного факультету, Доценко Ольга Іванівна — к.х.н., доцент кафедри біофізики, Міщенко Артем Михайлович — ст. викладач кафедри біофізики, Велигодська Анастасія Костянтинівна — ст. викладач кафедри фізіології та біохімії рослин (ДонНУ імені Василя Стуса).

Обговорення проблематики круглого столу торкнулося таких тем доповідей:

  • Біотехнологічні аспекти прооксидантно-антиоксидантної системи базидієвих грибів.
  • Red-ox метаболізм еритроцитів в умовах рециркуляції аскорбату і окисного навантаження. Дослідження in silico.
  • Молекулярний механізм м’язового скорочення: роль гратки саркомеру, еластичності міофіламентів, динамічних властивостей популяції поперечних містків.
  • Антиоксидантна активність препаратів каротиноїдів деяких штамів базидіоміцетів.

Ці тематики є також відображенням дисертаційних робіт вищезазначених науковців.

Підбиваючи підсумки круглого столу Ірина Олександрівна наголосила, що представлені доповіді відображають сучасний рівень біологічної науки та біотехнології. Забезпечення подальших досліджень потребує комплексного підходу науковців та зацікавлених фахівців-практиків. Отже такі заходи сприяють розвитку біологічних галузей наук як в Подільському регіоні, так і в Україні в цілому.

Архіви

Приєднуйтеся до нас