Виберіть сторінку

І Всеукраїнська англомовна науково-практична конференція

17 жовтня на базі кафедри іноземної мови професійного спрямування факультету іноземних мов було проведено І Всеукраїнську англомовну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук» / «Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences». У конференції взяли участь 22 представники немовних факультетів ДонНУ ім. Василя Стуса та Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Найбільш актуальними для доповідачів виявилися секції «Political Sciences» / «Політичні науки», «Historical Studies and Archaeology» / «Історичні науки та археологія», «Economic Sciences» / «Економічні науки». Зацікавлення в учасників конференції викликали й секції «Philological Sciences» / «Філологічні науки», «Cultural Studies and Journalism» / «Культурологія і журналістика», «Biological Sciences» / «Біологічні науки», «Chemical Sciences» / «Хімічні науки», «Physics and Mathematical Sciences» / «Фізико-математичні науки».

Найбільше захоплення присутніх викликали доповіді студента історичного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса Віталія Потапова («Understanding the Liberal and Realistic Approaches to International Organizations in International Relations»), аспіранта історичного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса Кирила Мєлєкєсцева («Ten Years of Modern Polish-Ukrainian History: the Factor of European Integration 2005-2015»), студентів економічного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса Кристини Колнобрицької («International Marketing Strategies Used by International Business Entities») та Миколи Роздобудька («Participation of Ukraine in the European Program «Horizon −2020»). По завершенні секційних засідань усі доповідачі отримали англомовні сертифікати учасників конференції. Колектив кафедри висловлює подяку за активну підтримку конференції декану факультету іноземних мов Оленяк М.Я., декану історичного факультету Темірову Ю.Т., декану економічного факультету Шаульській Л.В. та проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Орєховій Т.В.

Архіви

Приєднуйтеся до нас