Виберіть сторінку

Науковий семінар ФМІТ

Науковий семінар ФМІТ

Жоден науковець не може сформуватися, перебуваючи тільки в навчальній аудиторії, відвідуючи лише лекції та лабораторні заняття. Тільки тісний взаємозв’язок зі своїм науковим керівником, постійна залученість до процесу наукового пізнання дозволяє сформувати з вчорашнього студента професійного вченого та дослідника. Для фізико-математичних наук це тим паче вірно, оскільки дана галузь знань має дуже високий поріг входження, і чим раніше майбутній науковець почне свій академічний шлях, тим більш успішним та продуктивним буде у перспективі результат його праці.

З цією метою на факультеті математики та інформаційних технологій у цьому році була відроджена традиція проведення постійних науково-дослідних семінарів вузької тематики для співробітників, аспірантів і студентів факультету. Ідея організації профільного заходу зміцніла після успішного проведення в травні цього року регіонального відкритого семінару, присвяченого святкуванню Дня науки в Україні. Тоді ж професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь Федір Миколайович Сохацький запропонував зробити семінар постійним на базі Університету і доклав максимум зусиль, щоб він функціонував на високому академічному рівні.

І ось, з вересня 2016 року щоп’ятниці під керівництвом доктора фізико-математичних наук Сохацького Ф.М. проходить семінар «Оборотні функції, квазігрупові функціональні рівняння, латинські квадрати, куби та гіперкуби», присвячений різним аспектам теорії квазігруп — досить нової тематики для факультету. Семінар налічує більше десяти учасників — викладачів та аспірантів факультету, і останнім часом демонструє впевнену тенденцію до збільшення охоплення учасників за рахунок залучення студентів старших курсів, які зацікавилися тематикою семінару.

Тригодинний семінар організований у досить оригінальний спосіб: він тематично розділений на дві частини. Спочатку Федір Миколайович читає міні-лекцію з тематики спеціальних розділів алгебри і теорії груп з обговоренням результатів власних досліджень аспірантів за матеріалами їх дисертаційних робіт. Друга ж частина присвячена формуванню у аспірантів професійного досвіду спілкування англійською мовою, зі знанням і грамотним вживанням спеціальної термінології, формулюванням результатів дослідження іноземною мовою. Це тим більш важливо з урахуванням перспективи публікації молодими вченими ДонНУ власних наукових статей в міжнародних математичних журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science.

Обмежені умови матеріальної бази університету не зупиняють учасників, і вже в наступному році Федір Миколайович планує зробити семінар міжрегіональним, запросивши до участі колег з інших вузів України, зокрема професорів Хмельницького національного університету.

Вєтров О.С.
заступник декана ФМІТ

Архіви

Приєднуйтеся до нас