Виберіть сторінку

Що об’єднує математику з Агатою Крісті?

Що об’єднує математику з Агатою Крісті?

На факультеті математики та інформаційних технологій в межах навчального курсу «Теорія графів» під керівництвом асистента кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики Дмитра Стрельнікова відбувся захист дослідницьких робіт першокурсників за спеціальностями «Математика» та «Статистика».

— Основною проблемою класичної математичної освіти в Україні сьогодні є відокремленість теоретичних знань і типових «практичних» завдань, що розв’язуються студентами протягом навчання, від реальних галузей застосування математичного апарату в сучасному світі. Ми поставили собі за мету подолати цей розрив. У межах експерименту студентам було запропоновано декілька творчих завдань, розв’язання яких потребує як досконалого володіння матеріалом курсу, так і навичок командного дослідження, — розказує викладач.

Три команди презентували свої роботи. Анастасія Костенко, Євгенія Полякова та Анастасія Котлубовська виконали математичний аналіз художнього фільму «Десять негренят», що знято за однойменним романом Агати Крісті (за сюжетом таємничі вбивства відбуваються на ізольованому острові, і тримають кожного глядача в напрузі, зберігаючи інтригу до останнього). За допомогою теорії графів і елементів теорії ймовірностей студентами була побудована та досліджена математична модель твору, яка дозволила с високою ймовірністю надати відповіді на велику кількість питань без очікування розв’язки детективу.

Дві інші команди розв’язували економічні задачі. Олексій Ємєл’янов, Віталій Цвик та Олександр Біляєв змоделювали мережу автомобільних доріг України з урахуванням якості покриття та швидкісних обмежень. Застосування елементів теорії графів дозволило розрахувати оптимальні населені пункти для розміщення складських приміщень вигаданої фірми, яка займається виробництвом та розповсюдженням агротехніки, а також визначити найбільш ефективну систему перевезень.

Павло Губін, Дмитро Біліченко та Валерій Міронов займались розробкою ефективної рекламної компанії для максимізації прибутку від продажу білетів на рок-концерт. Масштаб зацікавленості у концерті конкретної особи обчислювався на підставі вказаної нею інформації в соціальних мережах. Ефективність часто використовуваного в сучасному світі прийому, при якому організатори дарують декілька квитків обраним людям для підігрівання інтересу до заходу, була доведена методами формальної математики.

До складу комісії з захисту увійшли декан факультету Артем Баєв, асистент кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики Дмитро Стрельніков і молодший науковий співробітник науково-дослідної групи з теорії ймовірності і математики Валерія Болдирєва. За результатами захисту викладачі відмітили більш високий рівень володіння матеріалом курсу, ніж зазвичай демонструють під час екзамену студенти першого року навчання.

Архіви

Приєднуйтеся до нас