Виберіть сторінку

«Філософські студії-2017»

«Філософські студії-2017»

Кафедра філософії та Молодіжна наукова рада Донецького національного університету імені Василя Стуса запрошує всіх, кого цікавить філософська проблематика, взяти участь у роботі «Філософських студій-2017».

В програмі студій:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», присвячена 80-річчю заснування нашого університету (з публікацією тез доповідей і виступів);
  • Ректорська Олімпіада з філософії для аспірантів;
  • «Круглий стіл» Українського інституту стратегій глобального розвитку та адаптації «Конфлікт на Сході України як предмет полемології та паксології»;
  • «Круглий стіл» Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігійна безпека: перспективи та загрози державно-церковних відносин в Україні»;
  • презентація наукових видань кафедри філософії.

ОРГКОМІТЕТ СТУДІЙ

Хаджинов І.В. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса (голова Оргкомітету);
Додонов Р.О. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса (заступник голови Оргкомітету);
Сіпєєв В.А. – завідувач лабораторії з методичного забезпечення міждисциплінарного навчання та стажування ДонНУ імені Василя Стуса (заступник голови Оргкомітету);
Білокобильський О.В. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса;
Попов В.Ю. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса;
Хома О.І. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук ВНТУ;
Горбань О.В. – доктор філософських наук, професор, професор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
Ковальський Г.Є. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса;
Білецький В.В. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса;
Колінько М.В. – кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса;
Мартинець Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою ДонНУ імені Василя Стуса;
Халіков Р.Х. – кандидат філософських наук, президент Молодіжної асоціації релігієзнавців (м. Київ);
Черенков М.М. – доктор філософських наук, професор Українського католицького університету (м. Львів);
Артюхова М.В. – завідувач навчальною лабораторією кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса (секретар Оргкомітету).

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Філософія. Людина. Сучасність»,
присвячена 80-річчю заснування Донецького університету

4-5 квітня 2016 року

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ)

1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації.
2. Філософські проблеми природознавства: наукова та позанаукова картини світу.
3. Філософська рефлексія сучасних соціальних процесів.
4. Буття релігії в українському соціумі та сучасний теологічний дискурс.
5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Адреса: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, б. 21, кафедра філософії – к. 411; навчальна лабораторія кафедри філософії – к. 413.

Робочі мови конференції – українська, польська, російська, англійська.

Тексти доповідей учасників конференції будуть опубліковані окремою збіркою. За згодою та бажанням авторів статті учасників конференції можуть бути опубліковані у наукових журналах «Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки» та «Вісник Студентського наукового товариства Донецького національного університету». Вимоги до статей будуть надані додатково.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Обсяг – 2-5 сторінок. Матеріали повинні мати логічну структуру (постановка проблеми, мета, виклад основного матеріалу, висновки).
2. Назва – великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Ініціали та прізвища авторів, посада/статус – на наступному рядку після назви статті: курсив, вирівнювання по правому краю. Назва організації – на наступному рядку: курсив, малими літерами, вирівнювання по правому краю.

СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАЧЕННЯ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПУ

Ф. В. Йосипенко, к. філос. н., доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3. Текст – через один інтервал після назви організації: вирівнювання за шириною, абзацний відступ 1,0. Матеріали у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія до 2010 включно). Формат шрифту: кегль – 14; тип – Times New Roman. Міжрядковий інтервал – полуторний. Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм.
4. Література – через інтервал після тексту: слово Література по центру і далі список літератури, вирівнювання за шириною. Міжрядковий інтервал – одинарний. Посилання на літературу – в тексті, наприклад: [3] або [5, с.44]. Список нумерується і складається за правилами ДОСТу. Сторінки не нумеруються.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих матеріалах, а також за граматичне і стилістичне оформлення.

Для участі у конференції потрібно до 10 березня 2017 року надіслати заявку (див. форму) та матеріали в електронному вигляді (у форматі .doc) за адресою: [email protected] Заявку, матеріали, скановану копію квитанції про оплату оргвнеску можна відправити електронним листом як прикріплені файли. Ім’я файлу із матеріалами – прізвище першого автора, напр. «Йосипенко»; ім’я файлу із заявкою, напр. – «Йосипенко заявка», ім’я файлу з квитанцією, напр. – «Йосипенко квитанція».

ВИТРАТИ

Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн. Доктори філософських наук та професори звільняються від сплати оргвнеску. Оргвнесок забезпечує участь у конференції, підготовку програми, збірника матеріалів конференції, сертифіката учасника, проведення кави-брейк та інші організаційні витрати конференції. Додатковий примірник збірника матеріалів, програми та сертифікату оплачується окремо (просимо замовляти заздалегідь). При заочній участі після проведення конференції протягом місяця учасникам, які сплатили оргвнесок, збірник надсилається «Новою поштою» за рахунок отримувача.

Оплата оргвнеску: На картку Приватбанку 5168 7573 1898 4269 на ім’я Артюхової Марії Володимирівни. Вид платежу: «За участь у конференції (Прізвище, ім’я, по-батькові)».

Оргкомітет конференції не покриває будь-які витрати, пов’язані із проїздом, харчуванням або поселенням учасників конференції. Відрядження до м. Вінниця буде засвідчене печаткою ДонНУ імені Василя Стуса.

КОНТАКТИ

Для отримання додаткової інформації звертайтесь:

Телефони: +38 (066) 299-56-16 – Додонов Роман Олександрович (заступник голови Оргкомітету);
+38 (098) 621-46-36 – Артюхова Марія Володимирівна (секретар Оргкомітету).
E-mail: [email protected]

Запрошуємо до участі в роботі студій усіх зацікавлених осіб!!!

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Філософія. Людина. Сучасність»,

присвяченій 80-річчю заснування Донецького університету

П.І.Б. учасника (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання (повна
назва ВНЗ, організації, установи)
Тематичний напрям роботи
конференції (секція)
Назва матеріалів, що
публікуються
Заплановані форми участі у
конференції (потрібне підкреслити)
Очна участь з публікацією
Заочна участь з публікацією
Очна участь без публікації
Потреба в офіційному запрошенні Так (на ім’я учасника конференції,
на ім’я наукового керівника,
на ім’я керівника структурного
підрозділу) / Ні
Потреба у сертифікаті Так / Ні
Потреба у паперовому варіанті
матеріалів конференції (збірка тез)
Так / Ні
Поштова адреса із зазначенняміндексу для відправки примірниказбірника(якщо участь є заочною)
Контактний телефон
E-mail

Архіви

Приєднуйтеся до нас