Виберіть сторінку

Третій семестр для викладачів

Співробітники ДонНУ імені Василя Стуса і на літніх канікулах продовжують підвищувати свій професійний рівень завдяки спеціалізованим тренінгам, організованим Британською Радою в Україні.

З 13 по 19 липня 2017 року в Києві у рамках проекту «Англійська мова для університетів» викладачі факультету іноземних мов та філологічного факультету взяли активну участь у Літній школі педагогічної майстерності (Teacher Development Summer School) за підтримки менеджерів, менторів і тренерів Британської Ради в Україні. Зокрема, представники ФІМ, доценти кафедри іноземних мов професійного спрямування В.І. Калініченко, Н.Ю. Іщук та Л.В. Романюк пройшли 42-годинний курс з методики викладання англійської мови професійного спрямування (АМПС) «CIVELT: Language of ESP», присвячений розгляду актуальних питань розвитку та вдосконалення вмінь і навичок студентів немовних спеціальностей на рівні чотирьох видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, писання, усного мовлення, читання у професійно-орієнтованій площині.

Викладач кафедри В.О. Рукомєда взяла участь у 35-годинному курсі «ESP Essentials» з основ методики викладання АМПС для студентів немовних спеціальностей. Старший викладач кафедри англійської філології Є.В. Коцаренко успішно виступив у якості тренера курсу «CIVELT: Language of ESP».

Представник філологічного факультету, доцент кафедри журналістики О.І. Кокорська, пройшла навчання за програмою 35-годинного курсу «ATE (Academic Teaching Excellence)», орієнтованого на розгляд значущих питань методики викладання фахових дисциплін англійською мовою (зокрема, укладання та подання студентам лекційного матеріалу).

У Літній школі педагогічної майстерності цього разу взяли участь представники 20 вищих навчальних закладів України: Донецького національного університету імені Василя Стуса, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Національного технічного університету «КПІ» імені І. Сікорського, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Ужгородського національного університету, Одеського національного університету ім. І. Мечникова та ін. Усі учасники по завершенню курсу отримали сертифікати.

З початком нового академічного року стартуватимуть дисемінаційні заходи учасників Літньої школи для співробітників їхніх кафедр та студентів факультетів, з якими вони співпрацюють.

Викладачі ДонНУ імені Василя Стуса, що взяли участь у тренінгах, висловлюють величезну подяку усім менеджерам, менторам і тренерам Британської Ради, залученим

до проекту, та особисто головному менеджеру проекту «Англійська мова для університетів» Жанні Севастьяновій за чудову організацію Літньої школи педагогічної майстерності, незабутні враження, одержані знання! Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Архіви

Приєднуйтеся до нас