Виберіть сторінку

Із засідання Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Із засідання Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

25 вересня 2017 року відбулося засідання Комісії з питань  академічної доброчесності та корпоративної етики, на якому одним із основних питань було формування плану роботи та визначення пріоритетних завдань роботи Комісії. Дискусійним постало обговорення критерійних принципів порушення корпоративної етики та академічного плагіату, дотримання принципів Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Комісія визначила розподіл функційних обов’язків:

заступник голови — А.Г. Бобкова, д.ю.н., проф., декан юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса;

секретар Комісії — В.І. Калініченко, к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов професійного спрямування факультету іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса, в.о. завідувача кафедри;

відповідальний за підготовку питань із технічних особливостей формування та функціонування інституціонального репозитарію ДонНУ імені Василя Стуса — Г.Є. Ковальський, доцент кафедри філософії;

відповідальний за опрацювання юридично-правових аспектів антиплагіатних програм, функціонування репозитарію, дотримання прав інтелектуальної власності — Є.І. Турченко, начальник юридичного відділу ДонНУ імені Василя Стуса, адвокат;

відповідальний за інформаційну безпеку Комісії та формування іміджевої політики — І.Ф. Саволюк, заступник начальника відділу кадрів ДонНУ імені Василя Стуса;

відповідальний за координацію роботи Комісії з органами студентського самоврядування — О.М. Гуцол, студент 3 курсу СО «Бакалавр» фізико-технічного факультету;

відповідальний за координацію наукових досліджень із академічної доброчесності та корпоративної етики — Н.О. Гратій, студент 3 курсу СО «Бакалавр» факультету математики та інформаційних технологій;

відповідальний за узагальнення досвіду популяризації положень і принципів Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса в структурних підрозділах Університету — М.І. Ільніцький, студент 3 курсу СО «Бакалавр» юридичного факультету.

Також у засіданні Комісії взяв участь проректор з наукової роботи І.В. Хаджинов.

Комісія відкрита до діалогу, її засідання відбуваються щомісячно (третій тиждень (вулиця Шістсотріччя, 21, кімн. 610).

Анатолій Загнітко, голова
Комісії з питань  академічної доброчесності та корпоративної етики

Архіви

Приєднуйтеся до нас