Виберіть сторінку

Юристи Стусівського університету про основні новели медичного обслуговування з 2018 року

19 жовтня 2017 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який визначає державні фінансові гарантії надання застрахованим особам необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування, чим дала низький старт медичній реформі та підтвердила намагання держави здійснити докорінну зміну системи охорони здоров’я України.

Викладачі юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса: Юлія Павлюченко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права, та Олена Антонюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу, дали роз’яснення щодо ключових інновацій вітчизняного медичного обслуговування, що очікують на українців.

«Після ухвалення парламентом законопроекту №6327 очільниця МОЗ України, Уляна Супрун, анонсувала, що «вже з наступного року пацієнти та лікарі матимуть зовсім нові стосунки з системою охорони здоров’я», – зауважили експерти. Отже, коротко про основні новели медичного обслуговування з 2018 року.

  1.  Передбачається запровадження державного солідарного медичного страхування як системи прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає повну або часткову оплату за встановленими тарифами за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування наданих застрахованим особам необхідних медичних послуг та лікарських засобів у межах державного гарантованого пакета у разі настання страхового випадку.
    Медична реформа не передбачає укладання договорів обов’язкового медичного страхування і спеціальних виплат (відрахувань) громадянами на медичне страхування (виключення – добровільне медичне страхування).
  2. Вводиться поняття державного гарантованого пакету, який законодавець визначив як обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повну оплату надання яких застрахованим особам держава гарантує за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування згідно з тарифом покриття. До цього пакету увійшли медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням:

1) екстреної медичної допомоги (полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я);

2) первинної медичної допомоги (надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем і включає консультації, діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги);

3) паліативної допомоги (надається на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань і включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей).

  1. Запроваджується деталізований опис переліку конкретних видів медичних послуг та лікарських засобів, оплата надання яких застрахованим особам гарантується повністю за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування (зелений список). Деталізований опис може також передбачати перелік медичних послуг та лікарських засобів, які не входять до державного гарантованого пакета, та надання яких не підлягає оплаті за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування (червоний список).

Деталізований опис щороку затверджується Кабінетом Міністром України на кожен наступний календарний рік не пізніше 15 вересня поточного року. Державні фінансові гарантії заплановано впроваджувати поступово – від січня 2018 року на первинному рівні і до 2020 року на інших рівнях.

  1. Запроваджується самостійний вибір громадянами лікаря загальної практики незалежно від місця реєстрації, проживання або інших чинників; передбачена вільна зміна лікаря. Громадянам надане право обирати лікаря, який працює у державних, комунальних, приватних закладах охорони здоров’я, лікарів, які зареєструвались як фізичні особи – підприємці. Підставою відмови громадянину у реалізації права на вільний вибір лікаря може бути, наприклад, перевищення кількості пацієнтів у цього лікаря (більше 2000). Відносини між лікарем і пацієнтом оформлюються Декларацією про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, форма якої затверджується нормативно. Така декларація може бути підписана у будь-який час, зокрема при першому зверненні громадянина за отриманням медичних послуг.
  1. Закріплюється правило, згідно з яким у разі звернення до вузького спеціаліста за направленням сімейного лікаря, педіатра, терапевта, вартість лікування та необхідних медичних засобів відшкодує держава; якщо ж звертаємося самостійно, то і самостійно оплачуємо повну вартість послуг лікаря і лікування.
  1. Впроваджується система e-Health або медична електронна система. За інформацією МОЗ України система e-Health дасть можливість пацієнту мати особистий кабінет, швидко отримувати свою медичну інформацію, записуватись до лікаря на прийом, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта; це знімає потребу у паперових медичних картах і друкованих довідках і дозволить виписувати електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система буде об’єднувати всю медичну історію пацієнта, буде доступна пацієнту і його лікарям.

Насамкінець, передбачається, що з квітня 2018 року електронна система охорони здоров’я стане офіційним джерелом інформації про підписані декларації і те, які кошти мають бути сплачені медичному закладу за конкретного пацієнта і надану йому медичну допомогу. 

Архіви

Приєднуйтеся до нас