Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Університету

2 квітня в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.
Перше питання порядку денного – «Результати рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік» висвітлила проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інноваційТетяна Нагорняк. Вона закцентувала увагу на тому, що в рейтингуванні взяло участь 377 викладачів (84 % від загальної кількості професорсько-викладацького складу). Цьогоріч до внутрішнього рейтингування також активно долучилися зовнішні сумісники. Тетяна Леонтіївна

підкреслила, що за результатами рейтингування усіх викладачів було розподілено на умовнытри групи: High, Middle, Low. До найвищого рівня (кількість набраних балів 25 і більше) належить 51 викладач (13 % ).Традиційно саме з-поміж цієї групи було обрано ТОП-40 викладачів 2017 року. До рівня Middle цьогоріч увійшли 158 викладачів, тобто майже 42 %, і це, на думку проректора Нагорняк Т.Л., – перспективна група росту потенціалу в Університеті. 168 викладачів з кількістю балів менше 10 увійшли до групи Low.

Також проректор презентувала модель ідеальної кафедри, яка б демонструвала пріоритет ліцензійних умов і групи забезпечення спеціальностей ЗВО. Така ідеальна кафедра об’єднує трьох профільних докторів наук/ професорів,  чотирьох кандидатів наук/доцентів, і трьох співробітників без наукового ступеня і вченого звання, які в перспективі 3-5 років мають захистити дисертації. Тетяна Леонтіївна підкреслила, що такій ідеальній моделі на сьогодні відповідають 66% від усіх кафедр, які діють в Університеті. І наголосила, що кадрове ядро університету має розширюватися. Результати рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр і факультетів ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік будуть оприлюднені на офіційному сайті Університету.

Ректор Стусівського університету Роман Гринюк доповів щодо питання про реорганізацію структури ДонНУ імені Василя Стуса. Реалізуючи основні пункти своєї передвиборчої програми, з якою Р.Ф. Гринюк переміг на виборах ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса, Роман Федорович анонсував низку змін у структурі університету, яку слід привести у відповідність до Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, це стосується скорочення кількості проректорів, організації роботи лабораторій (наукових,

навчальних і навчально-наукових) тощо. Ректор ознайомив присутніх із основними пунктами проекту положення про лабораторію ДонНУ імені Василя Стуса та типовими посадовими інструкціями для лаборантів/ старших лаборантів як кафедр, так і лабораторій.

Також ректор вніс подання щодо створення в Університеті Навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання для об’єднання завдань, що нині виконуються різними структурними підрозділами:

  • організація практики і стажування здобувачів вищої освіти,
  • підвищення кваліфікації тастажування працівників університету,
  • сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників,
  • підтримка у формуванні спільноти випускників Стусівського університету, координація дій з ГО «Асоціація студентів та випускників ДонНУ імені Василя Стуса».

А з метою підвищення загальноуніверситетської підготовки здобувачів вищої освіти, координації роботи загальноуніверситетських кафедр, здійснення університетом освітньої діяльності з використанням сучасних освітніх технологій, забезпечення методичного та дидактичного супроводу інформаційно-аналітичних систем управління діяльністю університетом і дотримання процедури регламентів інформаційної безпеки Роман Гринюк запропонував створити Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки та інформаційних технологій. Члени Вченої Ради підтримали ці ініціативи ректора.

В.о.завідувача кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Ольга Турченко як голова комісії з підготовки питання доповіла щодо підсумків роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій в ДонНУ імені Василя Стуса в 2017-2018 н.р. Ольга Григорівна окреслила результати роботи екзаменаційних комісій, закцентувавши увагу на характеристиці кількісного та якісного складу голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій, аналізі якісних показників

атестації здобувачів СО «Магістр», тематики кваліфікаційних робіт та якісного складу рецензентів.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про «Підсумки наукової та науково-дослідноїроботи Донецького національного університету імені Василя Стуса та нагальні завдання на 2018 рік. Стратегічні завдання дослідницького університету». Підвівши результати цих напрямів діяльності колективу Університету та констатувавши позитивну динаміку зростання показників науко-дослідної роботи, зокрема, стосовно студентської науки, Ілля Васильович запропонував в якості стратегічних зосередитися на таких напрямах подальшої роботи:

  • Розвинути практику проведення міждисциплінарних досліджень науковими групами різних факультетів у розрізі участі в конкурсах науково-дослідних проектів і розробок МОН України.
  • Спрямувати зусилля на написання грантових проектів для участі в конкурсах МОН України, Державного фонду фундаментальних досліджень, Рамкової Програми Європейського Союзу «Горизонт 2020» тощо.
  • Розглянути можливість включення до проектів досліджень теми політичних репресій, що здійснювалися протягом 1917-1991 років комуністичним тоталітарним режимом на території України у ході підготовки до конкурсного відбору наукових проектів 2018 року
  • Рекомендувати включення до проектів досліджень тематики, спрямованої на дослідження творчого доробку Василя Стуса та його постаті в національній пам’яті, тим паче, що Університет носить ім’я поета, Героя України, якому цьогоріч могло би виповнитися 80 років.

Також Вчена Рада підтримала клопотання щодо рекомендації кандидата економічних наук Олійник Лариси Володимирівни на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі  підприємництва, корпоративної та просторової економіки Економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Підтримуючи добру традицію ректор Роман Гринюк вручив нагороди і подяки, зокрема, за ініціативою директора Центру безперервної освіти Наталі Лосєвої подяки від ректора отримали викладачі Центру, які вже три роки поспіль надають додаткові освітні послуги, готують школярів до ЗНО, олімпіад та конкурсів. А також Роман Федорович вручив Диплом за зайняте ІІ місце у Міжнародному пісенному фестивалю серед ВНЗ творчому колективу нашого Університету, керівник – НінаБегас. Дякуємо за чергову перемогу у скарбничку Стусівського університету та чудове пісенне привітання членів засідання з Вербною неділею!

Архіви

Приєднуйтеся до нас