Виберіть сторінку

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ «INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT»

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ «INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT»

19 грудня 2018 року на кафедрі фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса проходив захист магістерських робіт за англомовною освітньою програмою подвійних дипломів «International Financial Management» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Підставою для цієї події став договір про співпрацю, який був підписаний між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) і Стопанською Академією імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

З вересня 2017 року п’ятеро найбільш сміливих (та таких, хто найкраще розуміють англійську!) студентів розпочали свою підготовку. Протягом першого семестру навчання було організовано в стінах Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна), а на другий семестр естафету щодо магістрів прийняла Академія імені Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

Особливість програми подвійних дипломів «International Financial Management» полягає в тому, що всі дисципліни викладаються англійською. Це вимагало від студентів наполегливої праці та самостійного опанування значної за обсягом інформації. Проте слід особливо підкреслити ту увагу та турботу, якою були охоплені наші студенти як в рідних стінах альма-матер, так і за її межами: спеціально підготовлені підручники, які були надані болгарської Академією; консультації провідних викладачів кафедри фінансів і банківської справи протягом всього періоду навчання; цікаві практичні завдання та кейси, розв’язання яких дозволяло формувати професійні компетенції на європейському рівні.

Навесні та восени 2018 року в рамках програми мобільності «Erasmus +» проф. Андрій Захарієв (завідуючий кафедрою фінансів та кредиту Стопанської Академії імені Д. А. Ценова) та Дімітар Костов (викладач кафедри фінансів та кредиту Стопанської Академії імені Д. А. Ценова) проводили заняття для

магістрів у ДонНУ імені Василя Стуса. На офіційній церемонії проф. А. Захарієв був удостоєний вищої нагороди від українського партнера «Почесний доктор».

Результатом такої плідної праці протягом півтора років став захист результатів магістерських досліджень. Теми магістерських робіт були різноманітними та відображали найбільш актуальні проблеми, яки постали перед економікою обох країн: формування фінансової стратегії розвитку підприємства, кредитна політика банків з іноземним капіталом та управління кредитними ризиками споживчого кредитування, фінансове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу міста, управління фінансовим станом промислового підприємства.

Керівниками магістерських робіт виступали одночасно як викладачі Донецького національного університету (д.е.н., проф. О.А. Лактіонова, к.е.н., доц. В.І. Матвійчук., к.е.н. Т.С. Карпова), так і викладачі кафедри фінансів та кредиту Академії імені Д. Ценова (проф. Андрій Захарієв; доц. Цвєтан Павлов; доц. Дімітар Костов).

Для публічного захисту магістерських робіт англійською було організовано Skype-конференцію за допомогою відео зв’язку між містом Свіштов (Болгарія) і містом Вінниця (Україна).

До складу екзаменаційної комісії з захисту увійшли викладачі вузів-партнерів.

З української сторони на захисті магістерських робіт були присутні д.е.н., доц. О.А. Лактіонова (завідуючий кафедрою «Фінанси і банківська справа» ДонНУ імені Василя Стуса), к.е.н., доцент В.І. Матвійчук, к.е.н., доц. Беспалова А.Г., к.е.н., доц. Юрчишена Л.В., к.е.н., доц.

Волкова Н.І.

З болгарської сторони до складу комісії ввійшли проф. Андрій Захарієв (завідуючий кафедрою фінансів та кредиту Стопанської Академії імені Д. А. Ценова), доц. Стефан Симеонов, доц. Цвєтан Павлов, доц. Дімітар Костов.

Дискусії, які відбулися протягом захисту, складні питання та цікаві й обґрунтовані відповіді на них – все це підтвердило, що студенти показали достатньо високий рівень підготовки, опанували знання й навики, сформували професійні компетенції та отримали практичні результати.

Всі випускники гідно представили та впевнено захистили результати своїх досліджень, які були признані самостійними науково-дослідними роботами високого рівня.

Екзаменаційна комісія з захисту магістерських робіт привітала магістрів, побажала їм нових звершень та кар’єрного зростання, а також висловила побажання продовжити навчання магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за програмою подвійних дипломів «International Financial Management»!

Архіви

Приєднуйтеся до нас