Виберіть сторінку

Відбулося останнє у цьому каледарному році засідання Вченої ради Університету

Відбулося останнє у цьому каледарному році засідання Вченої ради Університету

Сьогодні у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося останнє у цьому каледарному році засідання Вченої ради Університету.

Воно розпочалося з урочистостей. Ректор Стусівського університету Роман Гринюк вручив атестат доцента старшому викладачу кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин Ірині Володимирівні Пятницьковій. Також Роман Федорович привітав новообраних деканів факультетів: декана філологічного факультету Анатолія Загнітка, декана факультету хімії, біології і біотехнологій Олександра Шендрика та декана юридичного факультету Ірину Коваль.  

Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко оголосив питання порядку денного та запропонував перейти до їхнього обговорення.

В.о. декана фізико-технічного факультету Олексій Барибін та співдоповідач – заступник голови комісії з підготовки питання Оксана Євтухова доповіли про діяльність фізико-технічного факультету за основними напрямами роботи та перспективи його розвитку. Олексій Ігорович наголосив на тому, що одразу після переїзду Університету до Вінниці колектив фізико-технічного факультету зрозумів, що  потребує системних трансформацій та гнучкості. Доповідач підкреслив, що у 2016 році структура факультету була змінена шляхом зменшення кількості кафедр. Олексій Ігорович констатував, що станом на сьогодні факультет відповідає Закону України «Про вищу освіту», функціонують три кафедри, серед яких: кафедра загальної фізики і дидактики фізики, кафедра радіофізики та кібербезпеки та кафедра комп’ютерних технологій. Доповідач проаналізував контингент студентів: станом на 1 грудня 2019 року на факультеті навчалося 328 студентів, динаміка контингенту стабільна; бюджетоутворюючими спеціальностями є «Кібербезпека» та «Комп’ютерні технології». Більш детально Олексій Ігорович зупинився на здобутках фізико-технічного факультету: активне вивчення англійської мови студентами, 10 викладачів факультету підтвердили рівень знання англійської В2; успішна реалізація сертифікатної освітньої програми для працівників кіберполіції;  завдяки плідній співпраці із зовнішніми стейкхолдерами фізико-технічний факультет отримав серверну та мережеву техніку.

Заступник голови комісії з підготовки питання Оксана Володимирівна наголосила, що наразі факультет здійснює  підготовку за 4 галузями знань, 6 спеціальностями і 10 освітніми програмами; на факультеті працюють 3 кафедри в складі 29 осіб, навчаються більше 300 студентів, переважно денної форми навчання, контингент здобувачів вищої освіти факультету перважно складають студенти двох спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека». Також Оксана Володимирівна також проаналізувала структуру контингенту студентів, професійну активність викладачів та цінову політику факультету.  

Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк подякувала комісії за відповідальне відношення до роботи, виконання завдань у стислі терміни.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко висловив велику подяку колективу фізико-технічного факультету за те, що він зберіг себе та протягом 5 років намагається не тільки стабілізуватися, а й розбудовуватися. Окремо Анатолій Панасович подякувала Олексію Ігоровичу та комісії за сумлінну підготовку питання. Роман Федорович звернув увагу членів засідання на виклики, пов’язані з конкурсними пропозиціями та висловив сподівання, що за пів року колектив фізико-технічного факультету, який відстоює свої позиції, зробив все для того, щоб мати ефективну систему управління, кадрового менеджменту.

Відповідальний секретар Приймальної комісії Юля Окуньовська ознайомила членів Вченої ради із новими Правилами прийому в ДонНУ імені Василя Стуса у 2020 році та запропонувала їх затвердити. Серед новацій:

 • 5 заяв на бюджет на основі ПЗСО – максимум до 5 спеціальностей;
 • 10 днів для подачі заяв для вступу (13 – 22 липня);
 • спільний конкурс до всіх державних ЗВО;
 • творчі конкурси та іспити в ЗВО до початку прийому заяв (з 1 по 12 липня включно);
 • мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі ПЗСО– 125
 • конкурсний бал не менше 140 на галузі знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини»;
 • єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру, крім спеціальностей  01, 20, 25, 025;
 • вступ на основі МС:загальна вимога – ЗНО з української мови і літератури; на спеціальності галузі 07 28 та спеціальність 051 на бюджет
 • ЗНО з української мови і літератури та математики; контракт – ЗНО української мови і літератури та математики або історії України;
 • 5 заяв на бюджет на основі ПЗСО, 5 заяв в магістратуру на бюджет (спеціальності з ЄФВВ та/або ЄВІ), подання інших заяв не обмежується;
 • приймаються сертифікати ЗНО за 2017-2020 роки;
 • ЄФВВ та ЄВІ – тільки за 2020 р.;
 • ЗВО зобов’язані забезпечити умови для проходження вступних випробувань вступниками з особливими потребами.

Тетяна Леонтіївна звернулася до членів Вченої ради та попросила підтримати прийом на роботу 5 професорів-іноземців або професорів, які отримали іноземну освіту.

Директор Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Юлія Пачос проінформувала присутніх про відкриття сертифікатної освітньої програми «Соціально-психологічна інклюзія з елементами АРТ-терапії». Вона наголосила, що сертифікатна освітня програма буде реалізовуватися на базі Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку у співпраці з кафедрою психології. На сучасному етапі розвитку суспільства існує нагальна проблема в підготовці фахівця соціально-психологічної інклюзії, який би був би здатний до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніх практик, технологій, методик, форм та методів професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави та суспільства.

Роман Федорович проінформував членів Вченої ради Університету про оптимізацію структури Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Тетяна Леонтіївна презентувала «Положення про освітню програму у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у новій редакції», «Положення про робочу програму навчальної дисципліни у новій редакції», «Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у новій редакції», «Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у новій редакції» та запропонувала їх затвердити.

Про внесення змін до Додатку 1 «Положення про рейтингування показників діяльності викладача, кафедри, факультету/інституту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» розповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він також проінформував про затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та доктора історичних наук.

Анатолій Панасович ознайомив колег із рекомендаціями до друку колективної монографії «Менеджмент у ХХІ столітті: проблеми, і шляхи вирішення в Україні», навчальних посібників, збірників наукових праць та наукових фахових журналів.

Члени Вченої Ради підтримали кандидатуру доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету Костянтина Сергійовича Безгіна на присвоєння вченого звання професора.

На завершення, Анатолій Панасович подякував колегам за організовану роботу протягом календарного року, привітав з прийдешнім Новим роком та побажав щастя, добра, реалізації бажань та втілення заповітних мрій.

 Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас