Виберіть сторінку

Лютневе засідання Вченої ради Стусівського університету

Лютневе засідання Вченої ради Стусівського університету

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 26 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради у змішаному режимі.

Традиційно його відкрив Голова Вченої ради Анатолій Загнітко.

Ректор Роман Гринюк виконав почесну місію, вручивши диплом доктора юридичних наук доценту кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Лілії Петрівні Амелічевій, атестат професора – завідувачу кафедри фінансів і банківської справи економічного факультету Олександрі Анатоліївні Лактіоновій та диплом за перемогу в міжнародному конкурсі монографій –професору кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету Жанні Володимирівні Краснобаєвій-Чорній.

Анатолій Загнітко привітав 5 новообраних членів Вченої ради та лютневих іменників-членів Вченої ради (проректора з науки Іллю Хаджинова, професора кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій Юрія Приседського, професора кафедри української мови і культури Людмилу Коваль).

Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій (зимовий випуск СО «Магістр») проінформувала заступник голови комісії з підготовки питання Людмила Коваль. Вона презентувала аналіз якісного складу голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій та організацію їх роботи; аналіз якості результатів атестації здобувачів ступеня освіти «Магістр»; аналіз тематики та якісного складу  рецензентів кваліфікаційних робіт; аналіз апробації та впровадження результатів кваліфікаційних робіт здобувачів СО «Магістр»; зауваження та пропозиції голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій.

Під час зимового випуску 2020-2021 н. р. було випущено 469 здобувачів СО «Магістр», це на 74 особи більше, ніж у 2019-2020 н. р; магістерські дипломи з відзнакою у цьому навчальному році отримали 27,1 % здобувачів.

Участь в обговоренні питання взяли перший проректор Тетяна Нагорняк, ректор Роман Гринюк та Голова Вченої ради Анатолій Загнітко. Тетяна Леонтіївна подякувала членам комісії з підготовки питання, Людмилі Коваль, представникам факультетів за плідну роботу та вчасне надання пакету необхідних документів. Також перший проректор звернулася до деканів із проханням звернути увагу на підготовку бакалаврських робіт, закцентувавши на тематиці кваліфікаційних робіт та рецензентах. Роман Федорович наголосив на позитивній тенденції відходження від формального сприйняття результатів атестації, на посиленні наукової активності здобувачів вищої освіти та переході на прагматичний характер роботи. У свою чергу, Анатолій Панасович подякував Тетяні Нагорняк та членам комісії з підготовки питання за активну, системну роботу, звернувся до представників факультетів та закликав подавати до Вченої ради листи на підтримку подання кандидатур у члени-кореспонденти Національної академії наук України, попередньо затвердивши їх на факультетських вчених радах.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про підсумки наукової та науково-технічної діяльності ДонНУ імені Василя Стуса в 2020 році та нагальні завдання на 2021 рік; виконання стратегічних завдань Університету. Він окреслив структуру наукових підрозділів Університету, розбудову науково-дослідної матеріально-технічної бази, розповів про низку фундаментальних та прикладних наукових досліджень, презентував аналіз динаміки виконання НДР та обсягів їх фінансування за 2016-2020 роки, тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконувалися в Університеті за рахунок коштів державного бюджету України та спеціального фонду ДБУ у 2020 році, основні результати проєктної діяльності.

Обговорюючи питання, Голова Вченої ради Анатолій Загнітко подякував Іллі Васильовичу за вичерпний аналіз та підкреслив, що оцінка соціо-гуманітарних проєктів має здійснюватися за новими критеріями; декан факультету хімії, біології і біотехнологій Олександр Шендрик подякував ректору і керівництву Університету за підтримку наукової діяльності та запропонував збільшувати кількість публікацій у високорейтингових журналах. Роман Федорович акцентував увагу на складових ефективності науково-дослідної діяльності Стусівського університету, зокрема науці, рейтингах серед ЗВО, інтернаціоналізації, фінансовій діяльності.

Головний бухгалтер Людмила Горбачова та співдоповідач –голова бюджетної комісії Вченої ради Олександра Лактіонова доповіли про фінансову діяльність Університету, завдання з її удосконалення та хід виконання Функціональної стратегії ресурсного забезпечення (фінансова діяльність). Людмила Горбачова проінформувала про обсяги фінансування освітньої діяльності в 2017-2020 роках, структуру видатків за освітньою діяльністю за загальним фондом  у 2020 році, обсяги надходжень спеціального фонду за освітньою діяльністю та динаміку підвищення заробітної плати працівників Університету. Олександра Лактіонова проаналізувала результати роботи відповідно до основних пріоритетів стратегії фінансової діяльності Університету та наголосила на позитивній фінансовій діяльності ДонНУ імені Василя Стуса.

Роман Федорович подякував за ґрунтовний системний аналіз та тандем теорії та практики, запропонував звернути увагу на комерціоналізацію проєктів та якісну реалізацію сертифікатних освітніх програм.

Члени Вченої ради розглянули та підтримали низку кандидатур на присвоєння вченого звання доцента (кандидату економічних наук Марії Леонідівні Варламовій по кафедрі міжнародних економічних відносин; кандидату економічних наук Марії Євгенівні Шкурат по кафедрі міжнародних економічних відносин; кандидату педагогічних наук Тарасу Юрійовичу Фурману по кафедрі економічної та управлінської аналітики; кандидату фізико-математичних наук Івану Григоровичу Крикуну по кафедрі прикладної математики) та професора (доктору економічних наук Марині Василівні Савченко по кафедрі міжнародних економічних відносин).

Ректор Роман Гринюк проінформував про відзначення нагородами працівників ДонНУ імені Василя Стуса до Дня науки та Дня Донецького національного університету імені Василя Стуса; про виділення коштів у кошторисі Донецького національного університету імені Василя Стуса для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування на 2021 календарний рік; про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у новій редакції.

Члени Вченої ради також розглянули клопотання щодо зарахування 3 науково-педагогічним працівникам неформальної освіти як підвищення кваліфікації, проголосували за видачу дипломів докторів філософії, утворення разових спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 052 «Політологія» для проведення захистів дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії, затвердження редакційної колегії наукового журналу «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» тощо.

Анатолій Загнітко окреслив перелік рекомендацій до друку та анонсував чергове онлайн-засідання Вченої ради 5 березня 2021 року.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас