Виберіть сторінку

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА”

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА”

19 лютого 2021 року в онлайн-форматі відбулося спільне засідання кафедр філологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса – кафедри української мови і культури, кафедри теорії та історії української і світової літератури, кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. На порядок денний було винесено питання про результати моніторингу освітньої програми “Українська мова та література”. К. філол. н., доц., доцент кафедри української мови і культури І.Р. Домрачева представила результати опитування здобувачів вищої освіти, а також їхні зауваги та пропозиції щодо особливостей організації навчання за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня. К. філол. н., старший викладач кафедри української мови і культури Д.В. Козловська презентувала аналіз аналогічних освітніх програм інших закладів вищої освіти України: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХДУ, КУ імені Бориса Грінченка, ПНУ імені Василя Стефаника. Д. філол. н., доц., в. о. завідувача кафедри теорії та історії української і світової літератури Е.О. Кравченко доповіла про результати анкетування студентів освітньої програми “Українська мова та література” другого (магістерського) рівня, а також проаналізувала аналогічні освітні програми інших університетів: КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка та ін. Учасники засідання висловили слушні думки щодо змістового наповнення й логічного зв’язку освітніх компонент чинних освітніх програм. Д. філол. н., доц., в. о. завідувача кафедри української мови і культури Л.М. Коваль подякувала спікерам за ґрунтовну роботу й підбила підсумки засідання. За результатами засідання було ухвалено рішення залишити освітні програми в чинних редакціях із внесенням незначних коректив на підставі вивченого досвіду та поданих пропозицій. 

Архіви

Приєднуйтеся до нас