Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»: шанс увійти до когорти тих, хто намагається думати

Освітньо-професійна програма «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»: шанс увійти до когорти тих, хто намагається думати

Для поціновувачів художнього слова, його майбутніх творців, особистостей, які прагнуть самоактуалізуватися у сучасному поліінформаційному світі та стати вагомою частиною літературного процесу, на філологічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса відкрили унікальну освітньо-професійну програму «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг».

Про особливості нової освітньо-професійної програми, затребуваність висококваліфікованих спеціалістів на ринку праці, ключові компетентності, літературно-мистецькі проєкти, наставництво вінницьких літераторів, колосальні можливості для реалізації та творчого становлення здобувачів вищої освіти розповіла гарант ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг», кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Стусівського університету, письменниця, літературний критик Ольга Пуніна.

– Ольго Василівно, розкажіть, будь ласка, про специфіку та унікальність освітньо-професійної програми «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг».

«Книга створила мене», ‒ так твердив один зі славетних мислителів епохи Відродження Мішель де Монтень. Книга, читання і писання як єдина повнокровна тканина супроводжували його всюди: на посадах радника при парламенті свого міста і мера, під час подорожей і за письмовим столом. Ця своєрідна автобіографія неординарного французького філософа і письменника у наш час набуває додаткових смислів: лише книга здатна перетворити людського індивіда на самоактуалізовану особистість. Унікальна освітньо-професійна програма «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» на філологічному факультеті зорієнтована саме на це: підготувати особистість, яка здатна самоактуалізуватися в сучасному поліінформаційному світі, де панує ідея. Йдеться про самореалізацію висококваліфікованого спеціаліста, затребуваного на ринку праці: фаховий сторителер (професійний оповідач історій), літератор (письменник, літературний критик, літературний перекладач, драматург, літературний співробітник, оглядач), автор-копірайтер і рерайтер, блогер, консультант літературно-мистецьких проєктів й організатор приватних освітніх мистецьких просторів.

– Кому, на Вашу думку, стане в нагоді ця освітньо-професійна програма?

– Амбітним і цілеспрямованим особистостям, які вміють життєву прагматику поєднувати з творчістю, не випадають із сучасного поліінформаційного простору та прагнуть фахово долучитися до його творення.

– Пані Ольго, окресліть, будь ласка, терміни, форму навчання, ліцензійні обсяги ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг».

– Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Передбачене навчання тільки за денною формою. Ліцензійні обсяги: 20 місць (небюджетна пропозиція).

– Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за цією ОПП?

– Беручи до уваги той факт, що освітньо-професійна програма «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» розроблена в межах стандарту 035 Філологія, то більшість спеціальних компетентностей узято з офіційного документу, адже йдеться все ж про підготовку філолога. Проте перед нами стоїть завдання підготувати філолога нового типу, здатного миттєво реагувати на сучасні запити суспільства. Саме тому на рівні з типовими компетентностями (на зразок, здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури; здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні) включені додаткові, що відбивають специфіку програми: здатність створювати оригінальний літературно-художній продукт (епос, лірика, драма, есеїстика, літературна критика, перформанс) у різних стилях й інтегрувати його в культурно-освітню сферу суспільства, здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною мовами.

– Які soft skills отримає випускник цієї ОПП?

– Запропонована освітньо-професійна програма «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» зорієнтована на підготовку самоактуалізованої особистості-фахівця, здатного проявляти свої креативні здібності у кількох напрямках: від літературного ремесла до літературно-художньої творчості. Отже, у межах формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти планується вироблення таких soft skills, які сформують його «портрет» ‒ інтелектуальність, начитаність, креативність, мовне чуття, комунікабельність, вміння створювати високооригінальні тексти, дисциплінованість, здатність до аналізу і прогностики.

– Які фахові дисципліни вивчатимуть здобувачі вищої освіти ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»?

– Серед фахових дисциплін можна виокремити дві категорії: класичні (Історія української культури, Мовознавство (Вступ до мовознавства), Історія української літератури, Сучасна українська мова, Іноземна мова) й унікальні освітні компоненти, практико-орієнтовані, творчо спрямовані (Теорія літератури (Основи літературної творчості), Сторителінг (Теорія і практика сторителінгу), Теорія і практика копірайтингу, Літературна робітня, Прикладна лінгвістика (Практичний рерайтинг), Сторителінг (Літературний туризм), Сторителінг (Спічрайтинг), Сучасна українська мова (Ідеологія. Конотація. Текст)).

– У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї програми?

– Сфери реалізації випускника: наукова, літературно-видавнича та освітня галузі; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри. Серед його професійних можливостей: сторителер (професійний оповідач історій), літератор (письменник, літературний критик, літературний перекладач, драматург, літературний співробітник, оглядач), автор-копірайтер, рерайтер, блогер, консультант літературно-мистецьких проєктів, організатор приватних освітніх мистецьких просторів, співробітник літературно-художніх видавництв, представник системи книгорозповсюдження.

– Які можливості відкриваються перед студентом ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг»?

– Акцент на цій освітній програмі під час підготовки зроблено на високий рівень літератора-практика як професійного літературного діяча (письменник, літературний критик, сторителер, блогер). А відтак здобувач вищої освіти ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» матиме змогу брати участь у літературних воркшопах, літературно-мистецьких проєктах, майстер-класах і літературних робітнях.

– Які заходи, зустрічі, майстер-класи, літературно-мистецькі проєкти Ви плануєте проводити для відточення майстерності здобувачів вищої освіти цієї ОПП?

– Передбачено передовсім брати до уваги досвід сучасних вінницьких літераторів як одну з ключових складових рефлексивного навчання на ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг». Прозаїк Наталка Доляк, поет Сергій Татчин, літературний критик Олег Соловей, літературна містифікаторка Барбара Редінґ – творчо-професійне, письменницьке, ядро освітньо-професійної програми. Ці творчі особистості стануть надійними наставниками для наших студентів.

–Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про виробничу практику здобувачів вищої освіти.

– ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» передбачає проходження трьох виробничих практик: автор-копірайтер; автор-сторителер; творча з промо-кампанією. Йдеться про тричленну модель підготовки літератора-фахівця за принципом: копірайтер → сторителер → письменник (від переробки тексту до створення оригінального літературного продукту). Відповідно такі практики потребують сучасних платформ для їх проходження. Передбачається, що це будуть інформаційні ресурси, освітньо-культурні простори і літературно-мистецькі фестивалі міста Вінниця.

Як здобуті під час навчання навички допоможуть здобувачу вищої освіти стати успішним(ою)?

– Для мене своєрідним синонімом до слова успішний є – самоактуалізований. Йдеться про внутрішню потребу особистості реалізувати себе у світі, схильність виявляти в собі те, що закладено потенційно, безупинне творення себе. Приміром, у Василя Стуса так: людина твориться, самонароджується, ‒ своєрідна основа процесу самоактуалізації. Потреба в самоактуалізації як рушійна сила розвитку особистості, на думку представника гуманістичної психології Абрагама Маслоу, передбачає те, що людина має бути такою, якою вона може бути, або, за Терезою М. Амабіле, людина повинна робите те, що любить, і любити те, що робить. Відтак прагнеться, аби саме така успішність стала ґрунтом для здобувачів ОПП, коли ти спромігся зрозуміти себе і самотворишся все життя. А для цього необхідно чимало. Сподіваюся, здобуті під час навчання вміння – від здатності бути критичним і самокритичним до здатності творити оригінальні тексти – приведуть наших випускників саме до такого результату.

– Ольго Василівно, назвіть, будь ласка, Топ-5 причин обрати ОПП «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг».

  •  унікальність освітньої пропозиції, що зорієнтована на сучасні професійні можливості;
  •  сприятливі умови для формування самособоюнаповненої, за Василем Стусом, особистості;
  •  здатність реалізуватися в сучасних поліінформаційних умовах;
  •  шанс увійти до когорти тих, хто, за словами Ігаря Бабкова, «ще намагається думати – тут і тепер, на окрайці світового коміксу», хто чинить опір;
  •  можливість стати вагомою частиною сучасного літературного процесу.

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Літературна творчість, сторителінг і копірайтинг» СВО «Бакалавр» Ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса:

https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/so-bakalavr_2020-literaturna-tvorchist-storiteling-i-kopirajtyng.pdf

Спілкувалась Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас