Виберіть сторінку

Онлайн-форум «Стилістична інтерпретація творчості Василя Стуса»

Онлайн-форум  «Стилістична інтерпретація творчості Василя Стуса»

До Дня філологічного факультету 14 квітня відбувся онлайн-форум «Стилістична інтерпретація творчості Василя Стуса», на якому було репрезентовано здобутки здобувачів вищої освіти 4 курсу освітньої програми «Українська мова та література» в межах роботи навчально-наукової лабораторії «Центр стусознавства» Донецького національного університету імені Василя Стуса. Захід було проведено в рамках навчальної дисципліни «Стилістика й культура мовлення» під керівництвом доктора філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри української мови і культури Людмили Коваль. Мета Форуму – популяризація творчості Василя Стуса та українського стусознавства в науковому, освітньому, культурному та літературному просторі.

Із науковими доповідями виступили Дарія Каліч, Наталія Накорнєєва, Юлія Сисоєва, Ірина Березнюк, Ольга Білоус, Ангеліна Грабова. Д. Каліч та Ю. Сисоєва аналізували стилістичний потенціал відповідно колоративів та неологізмів у збірці «Зимові дерева». Особливості літературної ономастики на матеріалі прозових і поетичних творів Василя Стуса досліджували О. Білоус та І. Березнюк. Метафоричний простір збірки «Палімпсести» був об’єктом вивчення Н. Накорнєєвої. А. Грабова акцентувала на синтаксичних фігурах збірки «Веселий цвинтар».

Особливу атмосферу наукової дискусії підтримували доценти Елла Кравченко та Ірина Домрачева, старший викладач Дар’я Козловська.

Занурення у мовосвіт Василя Стуса було інтелектуально-цікавим та емоційно-рельєфним!

Філологічний факультет

Архіви

Приєднуйтеся до нас