Виберіть сторінку

Підсумкове засідання Ради з якості вищої освіти

Підсумкове засідання Ради з якості вищої освіти

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося підсумкове засідання Ради з якості вищої освіти.

Відкрила засідання перший проректор Тетяна Нагорняк.

Тетяна Леонтіївна презентувала результати роботи комісії експертів із оцінювання освітніх програм, подякувала експертам та гарантам освітніх програм за плідну роботу, приділений час, змістовність та структурованість. Окремо перший проректор подякувала Нелі Волковій, Ганні Петренко, Сергію Радіо, Ользі Дороніній, Вікторії Оверчук, Ірині Паніній, Олександру Трегубову, Олені Чальцевій, Людмилі Юрчишеній. Перший проректор звернулася до гарантів освітніх програм та деканів факультетів із проханням взяти під особистий контроль якість навчальних програм, силабусів, навчально-методичного забезпечення ОП та звернути увагу на посилення академічної та професійної активності викладачів.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова проінформувала членів Ради щодо рекомендацій 4 проєктів освітніх програм на затвердження Вченої ради Університету, які пройшли процедуру громадського обговорення, зокрема 2 бакалаврських ОП «Журналістика» та «STEM», 2 магістерських ОП «Політичне консультування у сфері публічної політики», «Політична журналістика».

Завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти Олена Скопова презентувала підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за результатами літньої сесії 2020-2021 н. р. Олена Іванівна ще раз наголосила на критеріях оцінювання, залученості здобувачів до опитування, кількості респондентів за 2017-2021 рр., розподілі респондентів за факультетами, на оцінках якості викладання НПП у розрізі факультетів, розподілі викладачів за групами high, middle, low, оголосила ТОП-30 у рейтингу викладачів, розповіла про позитивні та негативні кейси.

Про підсумки роботи комітетів та перспективи роботи Ради з якості вищої освіти на 2021-2022 н. р. проінформували голови комітетів: проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, декан економічного факультету Тетяна Орєхова, помічник ректора з організаційно-правових питань Владислав Бурдига, завідувач навчального відділу Оксана Євтухова, в.о. завідувача кафедри журналістики Сергій Бондаренко, завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти Олена Скопова, декан факультету історії та міжнародних відносин Юрій Теміров.

Секретар Ради з якості вищої освіти Людмила Юрчишена доповіла про виконання ухвал Ради за 2020-2021 н. р. Людмила Вікторівна наголосила, що за звітний період було проведено 14 засідань, під час яких затверджено структуру, режим роботи Ради з якості вищої освіти, визначено стратегічні завдання комітетів, повноваження експертів з якості на факультетах, перспективний план роботи комітетів Ради, розроблено, оновлено та рекомендовано до затвердження локальні документи Університету, зокрема положення Університету, порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів та вчених звань, порядок проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ДонНУ імені Василя Стуса, порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Стусівському університеті, методичні рекомендації щодо навчально-методичного та документального супроводу практичної підготовки здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса тощо. Секретар Ради з якості вищої освіти підкреслила, що за результатами проведеного моніторингу та громадського обговорення рекомендовано до затвердження проєкти освітніх програм 2021 р. н.: 20 ОП СО «Бакалавр», 16 ОП СО «Магістр», 6 ОНП  СО «Доктор філософії». Людмила Вікторівна детально проаналізувала інформаційну відкритість Університету, освітньо-наукові програми, індивідуальну траєкторію здобувача, участь здобувачів у програмах академічної мобільності, ліцензування та акредитацію ОНП, наукову та міжнародну діяльність.

Тетяна Нагорняк подякувала всім членам ради за продуктивний рік, напрацювання перспективного плану роботи Ради з якості вищої освіти на 2021-2022 н.р. та побажала теплого і натхненного літа.

Архіви

Приєднуйтеся до нас