Виберіть сторінку

Підсумкове засідання Вченої ради Стусівського університету

Підсумкове засідання Вченої ради Стусівського університету

Сьогодні в актовій залі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося підсумкове засідання Вченої ради.

Відкрив засідання Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко. Також він привітав червневих іменників, членів Вченої ради.

Члени Вченої ради Університету заслухали звіти та затвердили атестацію докторантів за результатами публічного звітування.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов та співдоповідач, голова комісії з підготовки питання, Ірина Коваль доповіли про підготовку наукових кадрів на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти та завдання з її оптимізації. Ілля Хаджинов прозвітував про набори в аспірантуру та докторантуру 2017-2021 рр., окресливши основні результати. Ілля Васильович підкреслив, що активними є ті аспірантури, які є акредитованими, розповів про акредитацію 7 ОНП впродовж 2020-2021 рр., окреслив вимоги до наукових керівників, здобутки наукових шкіл, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в докторантурі, роботу спеціалізованих вчених рад, оголосив перелік найрезультативніших наукових керівників та наукових консультантів у 2020-2021 навчальному році. Ірина Коваль презентувала експертний висновок комісії з підготовки питання, наголосила на оптимізації підготовки наукових кадрів, успішних практиках, необхідності переосмислення і напрацювання загальної моделі підготовки фахівця-дослідника в Університеті, перегляду  філософії вступу до аспірантури, популяризації освітньо-наукових програм, інітитуційному забезпеченні підготовки наукових кадрів, оновленні положення про діяльність відділу аспірантури та докторантури, залученні аспірантів до міжнародної академічної мобільності, зміцненні академічного потенціалу кожного здобувача тощо.

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк подякував комісії з підготовки питання та робочій групі за фаховий експертний висновок та плідну роботу, звернув увагу членів Вченої ради на нову концепцію підготовки наукових кадрів, збільшення кількості здобувачів та наукових програм.

Гарант освітньо-наукової програми Микола Польовий проінформував про наукові школи політичних наук у ДонНУ імені Василя Стуса: здобутки і перспективи. Микола Анатолійович окреслив основні здобутки та напрями роботи наукових шкіл політичних наук, розповів про розширення мережі дослідників, залучення іноземних викладачів до викладання навчальних дисциплін та опонування, успішну практику проведення методичних семінарів, зразкову акредитацію ОНП спеціальності 052 «Політологія», видання журналів загальноуніверситетського та світового рівня. Політологічний науковий напрям у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса має майже 30-річну історію розвитку. Політологічні наукові школи є взаємопов’язаними гілками цього напряму, визнаними в Україні та за кордоном. Тематика наукових досліджень політологічних шкіл Університету охоплює широке коло питань прикладної політології, моделювання та політичного прогнозування на регіональному, державному та глобальному рівнях. Політологічні дослідження проводяться в межах кафедри політології та державного управління та її зв’язків із зарубіжними науковцями. Здобутки політологічних наукових шкіл Університету охоплюють численні розробки, що знайшли своє впровадження в діяльності місцевих органів влади, на національному рівні, а також у практичній діяльності наукових установ і громадських організацій. За період 2014-2020 рр. результати досліджень науковців політологічних шкіл Університету опубліковано у понад 300 працях.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов презентував звіт роботи Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики. Ілля Васильович наголосив, що під час звітного періоду оновлено інформацію на сторінці офіційного сайту Університету про роботу Комісії, проведено низку інформаційних заходів щодо поширення академічної культури, доброчесності та корпоративної етики.

Секретар Ученої ради Олена Важеніна презентувала звіт про роботу Вченої ради Університету та виконання ухвал за 2020-2021 н.р. Олена Григорівна підкреслила, що впродовж звітного періоду було проведено 9 планових та 8 позапланових засідань, на яких розглянуто 21 планове питання і 170 питань категорії «Різне», прийнято 22 комплексні ухвали, видано 121 наказ ректора про введення в дію рішень Вченої ради. Учений секретар також подякувала членам Вченої ради за натхненну роботу, участь у засіданнях, ініціювання питань та слушні зауваження.

Роман Гринюк запропонував усім присутнім звернути увагу на планування роботи Вченої ради із зосередженням на освітньому та науковому напрямах і закликав збільшити публікаційну активність науковців Стусівського університету.

Члени Вченої ради Університету також розглянули питання щодо присвоєння вчених звань доцентів кандидату фізико-математичних наук Юлії Горбань по кафедрі прикладної математики та кандидату біологічних наук Юлії Вашеняк по кафедрі ботаніки та екології, а також присвоєння вченого звання професора доктору політичних наук Марині Фротвейн  по кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Роман Гринюк подав подання на розгляд Вченої ради Університету про реорганізацію кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій та кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки шляхом їх злиття; подання щодо утворення Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу; затвердження Положення про навчально-науковий інститут розвитку академічного потенціалу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Директор Навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру Олексій Літвінов презентував святковий випуск газети «Університетські вісті», приуроченого до 84-річниці з Дня народження Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Перший проректор Тетяна Нагорняк проінформувала про затвердження за результатами громадського обговорення проєктів освітніх програм і навчальних планів 2021 р. н. ступеня вищої освіти «Бакалавр»: «Журналістика» і «STEM», ступеня вищої освіти «Магістр»: «Політична журналістика» і «Політичне консультування в сфері публічної політики».

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко оголосив клопотання до Вченої ради Університету щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації 6 науково-педагогічним працівникам Стусівського університету.

Про визначення ліміту стипендіатів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами поточного семестрового контролю, проінформувала завідувач навчального відділу Оксана Євтухова.

Зі змінами у Правилах прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2021 році ознайомила ТВО Відповідального секретаря Приймальної комісії Валентина Воронова.

Ілля Хаджинов проінформував про затвердження атестації аспірантів за результатами публічного звітування, утворення разових спеціалізованих рад, уточнення тем дисертаційних робіт аспірантів, затвердження редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія: Комп’ютерні науки та кібер-фізичні системи» спеціальності: 122 Комп’ютерні науки, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, затвердження редакційної колегії журналу «Теоретичні і практичні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи», спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа кафедри інформаційних систем управління.

Про рекомендацію до друку колективної монографії, навчальних посібників, наукового журналу, практикуму з органічної хімії, збірника наукових праць доповів Анатолій Загнітко.

Голова Вченої ради привітав присутніх із прийдешнім Днем Конституції України, побажав щастя, наснаги, усіляких гараздів та нових злетів.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас