Виберіть сторінку

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості»

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості»

На філологічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса успішно функціонує Навчально-наукова лабораторія кафедри психології, яка забезпечує психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу та оптимізацію умов для формування повноцінної особистості здобувачів вищої освіти, розвитку їхніх наукових і практичних здібностей, готовності до професійної діяльності в сучасних умовах, реалізації потенційних можливостей, профілактики стресових станів.

Основними напрямками діяльності Навчально-наукової лабораторії є:

 1. Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 2. Здійснення навчально-практичної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
 3. Створення експериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса.
 4. Розвиток практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти у сфері практичної психології.
 5. Організація та проведення наукових семінарів, вебінарів, форумів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку.
 6. Створення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення здобувачів вищої освіти.
 7. Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗВО.
 8. Організація студентського волонтерського руху.
 9. Сприяння формуванню психологічної корпоративної культури в Університеті.

На базі Навчально-наукової лабораторії кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса працює Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості».

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості» надає психологічну допомогу учасникам освітнього середовища, а також широким верствам населення засобами практичної психології та психотерапії. Робота Центру спрямована на захист духовного, психічного, соціального здоров’я особистості.

Завдання Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості»:

 • соціально-психологічна адаптація, профілактика й подолання відхилень у психологічному здоров’ї та особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та співробітників університету осіб, що звернулися по допомогу;
 • надання соціально-психологічних послуг різним верствам населення та організаціям;
 • гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;
 • здійснення психологічних заходів із метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості;
 • здійснення заходів із психологічної реабілітації – надання психологічної допомоги дітям і дорослим, які перебувають у ситуаціях життєвих криз, з метою адаптації до нових умов життя.

Форми діяльності:

 • консультування та психологічна допомога (індивідуальна, групова);
 • навчання (вебінари, майстер-класи, тренінги: особистісного зростання, креативності, ціленастанови, комунікативних навичок, розв’язання конфліктів, психологічного супроводу учасників інклюзивного середовища тощо);
 • наукові дослідження (актуальні питання сучасної психології, міждисциплінарні та міжгалузеві аспекти).

Якщо Ви потребуєте психологічної допомоги, хочете взяти участь у тренінгах, навчальних та соціальних проєктах, звертайтеся до Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості» (м. Вінниця, вул. Янгеля 4, ауд. 236).

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості» відкритий для всіх, хто потребує:

-дружньої підтримки,

-поради фахівця,

-набуття спеціальних знань, умінь та навичок.

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості» здійснює набір слухачів до тренінгових груп для дітей шкільного віку «Я у світі!», «Я – підліток!» та соціального проєкту «Арт-інклюзія. Подолання соціально-психологічних бар’єрів інклюзивного середовища».

Попередній запис у групи здійснюється  за телефонами:

+38 (095) 54-84-651 або +38 (098) 26-17-223

Прес-центр

 

Архіви

Приєднуйтеся до нас