Виберіть сторінку

Історія успіху Донецького національного університету імені Василя Стуса у сфері управління корупційними ризиками

Історія успіху Донецького національного університету імені Василя Стуса у сфері управління корупційними ризиками

Донецький національний університет імені Василя Стуса з жовтня 2021 року по лютий 2022 року бере активну участь у проєкті «Антикорупційний комплаєнс у вишах», що реалізується Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з Національним агентством із запобігання корупції за підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”».

Цей проєкт є унікальним, адже поєднує науковий та практичний компоненти аналізу корупційних ризиків та дослідження професії уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.

Загалом, для участі у проєкті відібрано 6 закладів вищої освіти з різних куточків України: Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Рівненська обл.), Донецький державний університет управління (м. Маріуполь, Донецька обл.), Державний університет економіки і технологій (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.), Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця, Вінницька обл.).

9 жовтня 2021 року стартувала перша онлайн-зустріч між  представниками адміністрації Донецького національного університету імені Василя Стуса на чолі з ректором Романом Гринюком та моніторинговою комісією від проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах», яку очолювала членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України, адвокатка і правозахисниця Марія Цип’ящук. На онлайн-зустрічі учасниками обговорювалися питання про своєчасну підготовку і надання контексту про діяльність ДонНУ імені Василя Стуса моніторинговій комісії та організаційні питання щодо проведення анонімних опитувань студентів, викладачів, керівництва та співробітників університету. Адміністрування проєкту було покладено на голову комісії з питань академічної доброчесності та питань корпоративної етики Лілію Амелічеву,  проректора з наукової роботи Іллю Хаджинова та начальника відділу кадрів Наталю Горелову.

У рамках проєкту, крім анонімного опитування учасників навчального процесу різних категорій, включаючи керівний склад, що проходив протягом жовтня 2021 року, моніторингова комісія з представником НАЗК здійснювали ще 11-12 листопада 2021 року онлайн-візити з різними фокус-групами учасників навчального процесу Стусівського університету, які обиралися рандомно. Була проведена велика робота зі збору інформації з боку всіх учасників процесу.

На кінець листопада 2021 року відбувся триденний антикорупційний моніторинг діяльності Стусівського університету. Членами комісії проводилося інтерв’ювання керівного складу університету, уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції та ін., аналізувався великий масив документації. Підсумки моніторингу у вигляді складеного Реєстру корупційних ризиків ДонНУ імені Василя Стуса, а також Рекомендацій від моніторингової комісії щодо їх мінімізації дозволили університету визначити нові напрями удосконалення антикорупційного комплаєнсу, розробити дієвий План мінімізації ризиків з урахуванням вдалих практик антикорупційної роботи інших пілотних університетів.

У межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах» була розроблена методика проведення інтерактивного антикорупційного тренінгу, на базі якої 6 грудня 2021 року керівником Юридичної клініки Стусівського університету Лілією Амелічевою проводився онлайн-тренінг з антикорупції та взаємодії з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції, а також з питань академічної доброчесності для клініцистів. Методика такого тренінгу буде надалі застосовуватися ними в діяльності цієї клініки за напрямом «Street law» під час розробки інтерактивних занять-тренінгів для учнів шкіл, училищ та коледжів, а також студентів інших вишів Вінниччини.

15 грудня 2021 року ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк взяв участь у роботі конференції ректорів 5 пілотних закладів вищої освіти – учасників Проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання». На конференції було підбито підсумки першого в Україні моніторингу корупційних ризиків у вищій освіті, на основі якого були напрацьовані плани з їхньої мінімізації у кожному із закладів вищої освіти – учасників антикорупційного проєкту. Роман Гринюк, доповідаючи на цій конференції, зазначив, що в Стусівському університеті була вперше проведена керівництвом оцінка роботи як всього керівного складу, так і уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, що допомогла визначити проблеми у сфері протидії корупції та розробити шляхи їх подолання. Він також зауважив про сучасні завдання та тенденції розвитку професії антикорупційного уповноваженого у вишах.

Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса 23 грудня 2021 року було затверджено План мінімізації корупційних ризиків як важливий результат моніторингу Стусівського університету в межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах». Цей План розміщено на офіційному сайті університету, з ним можна ознайомитися за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/…/normativni-dokumenti…/.

Вже є і перші позитивні результати впровадження в життя цього Плану:

  1. У міжсесійний період 2021-2022 навчального року в університеті запроваджений електронний формат складання академічної заборгованості студентами, які поновлюються або переводяться на іншу форму навчання за допомогою Google Class, MOODLE та MS Teams. Це дозволяє зберігати відповіді здобувачів та здійснювати відеозапис процесу складання іспитів.
  2. Напрацьований проєкт Положення про підготовку іноземних громадян, в якому передбачена (вимога для них протягом року після вступу в університет скласти зовнішній іспит з української мови не нижче В2.)
  3. У плані роботи Ради з якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса на 2021-2022 навчальний рік (березень 2022 р.) зафіксовано питання щодо практики проведення усних та письмових іспитів, в тому числі за моделлю rubrics.

Таким чином, Стусівський університет зробив потужний крок у формуванні прогресивної практики академічної прозорості, протидії та запобігання корупції та став одним із перших лідерів-ЗВО, який вже має свою історію успіху у цій сфері.

Отже, попереду ще багато роботи для колективу університету щодо реалізації Плану мінімізації корупційних ризиків.

STEP BY STEP! У нас все вийде, і Стусівський університет стане ще більш привабливим для наших абітурієнтів, інвесторів, комфортним для всіх учасників навчального процесу.

Голова комісія з питань академічної доброчесності

ДонНУ імені Василя Стуса, професор кафедри

цивільного права і процесу

д.ю.н., доц. Лілія Амелічева

Архіви

Приєднуйтеся до нас