Виберіть сторінку

Чергове засідання Ради з якості вищої освіти

Чергове засідання Ради з якості вищої освіти

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти.
Відкрила засідання перший проректор ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Нагорняк.
Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про процедуру внутрішньої сертифікації дистанційних курсів. Ілля Васильович окреслив основні характеристики та вимоги до електронних навчальних курсів, перелік документів для внутрішньої сертифікації ЕНК.
Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова та голова комітету з акредитації та ліцензування Тетяна Орєхова поінформували про готовність до акредитації ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» (СО «Бакалавр»), ОП «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» (СО «Магістр»), ОП «Кібербезпека» (СО «Бакалавр»). У відповідь гаранти освітніх програм і декан факультету інформаційних і прикладних технологій Артем Баєв взяли на себе відповідальність усунути недоліки.
Перший проректор Тетяна Нагорняк подякувала комісії за ґрунтовний аналіз та наголосила на необхідності врахування досвіду попередніх акредитацій, запропонувала підтримати ухвалу та покласти персональну відповідальність за підготовку акредитаційних справ на гарантів ОП «Документознавство та інформаційна діяльність», ОП «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності», ОП «Кібербезпека», завідувачів кафедр інформаційних технологій та інформаційних систем управління, декана факультету інформаційних і прикладних технологій.
Голова комітету з інформаційної відкритості Сергій Бондаренко та відповідальний секретар Приймальної комісії Ольга Трофименко презентували аналіз актуальності інформації у вкладці «Абітурієнт» на офіційному сайті Університету. Вони запропонували оптимізувати кількість закладок та оновити інформацію у вкладках «Іноземному абітурієнту» та «Абітурієнту».
Голова комітету з академічної мобільності та інтернаціоналізації Анна Осмоловська поінформувала про затвердження оновлених дорожніх карт інтернаціоналізації діяльності факультетів. Анна Олександрівна подякувала за найкращу карту інтернаціоналізації факультету інформаційних і прикладних технологій.
Рада з якості вищої освіти запропонувала рекомендувати деканам факультетів і завідувачам кафедр враховувати оновлені дорожні карти інтернаціоналізації діяльності при уточненні перспективних планів розвитку факультетів і кафедр, а також при формуванні індивідуальної траєкторії розвитку науково-педагогічними працівниками.
Тетяна Нагорняк подякувала колегам за плідну роботу, побажала міцного здоров’я, натхнення та продуктивного тижня.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас