Виберіть сторінку

#СтусівськийПроВійну 07.03.2022

#СтусівськийПроВійну 07.03.2022

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

ДонНУ імені Василя Стуса дякує світовій академічній спільноті, усім партнерам, колегам та випускникам за беззаперечну підтримку нашого університету та усього українського народу у ситуації військової агресії з боку Російської Федерації. В умовах інформаційно-пропагандистської війни, що ведеться сьогодні проти нашої держави, ми розповідатимемо вам про те, що відбувається в Україні з “перших вуст”. Просимо усіх наших колег та друзів поширити цю інформацію, донести до своїх співгромадян та, що особливо важливо, урядів та осіб, що приймають рішення. Це не тільки наша боротьба. Це не просто геноцид українського народу. Російський агресор сьогодні посягає на цінності демократії, свободи та миру в усьому світові. І зупинити ворога ми маємо всі разом. Дякуємо за вашу небайдужість та розраховуємо на подальшу підтримку.

Що важливо знати по ситуації в Україні станом на 7 березня:

🔷Після вторгнення 24 лютого 2022 року Російська Федерація продовжує використовувати методи та засоби ведення війни, що класифікуються міжнародним гуманітарним правом в якості військових злочинів. Є докази застосування забороненої зброї, зокрема касетних бомб та ФАБ-500 (500 кг авіаційних бомб загального призначення із фугасними бойовими частинами).

🔷Російська артилерія цілеспрямовано розстрілює не тільки військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру, житлові будинки, дитячі садочки, школи, лікарні. Щодня зростає кількість жертв серед громадянського населення, включаючи дітей, жінок та людей похилого віку. Станом на 6 березня вже загинули 38 дітей, ще 71 дитина була поранена.

🔷Згідно із даними ООН, Україну вже покинули 1,7 млн. біженців, і їх кількість щодня зростає. Кремль фактично використовує тактику «випаленої землі», провокуючи потоки біженців та безпрецендентну міграційну кризу в Європі.

🔷 На межі гуманітарної катастрофи залишається ситуація в населених пунктах на Київщині (Бородянка, Ворзель, Гостомель, Буча), де продовжуються запеклі бойові дії. Російські окупанти не допускають до надання допомоги ні волонтерів, ні Міжнародний комітет Червоного Хреста. Під час евакуації мирних жителів по “зеленому коридору” з Ірпеня російськими військами було відкрито мінометний вогонь зі 120 калібру, внаслідок якого загинуло щонайменше троє цивільних.

🔷Не менш критична ситуація на південному сході України. Друга спроба “зеленого коридору” для евакуації мирних жителів з Маріуполя та Волновахи знову провалилася через російський обстріл. У людей вже шостий день немає зв’язку та світла, закінчуються продуктами харчування та вода.

🔷В Мелітополі Запорізької області російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка доставляла ліки із Запоріжжя (засоби для гемодіалізу, препарати для надання невідкладної допомоги). 34 лікарні закриті, деякі будинки повністю зруйновані, в деяких немає електрики та водопостачання.

🔷Триває масований обстріл міста Харків із застосуванням зброї невиборчої дії. Зруйновано приміщення наших колег з Харківського національного університету імені В. Каразіна. Продовжуються обстріли у Житомирській області, Чернігові, Миколаєві, на Сумщині. 6 березня була обстріляна Вінничина, де розташований наш університет.

🔷Території Чорнобильскої та Запорізької АЕС захоплені, наразі існує загроза для Южно-Української АЕС та Канівської гідроелектростанції. Дії російських загарбників можуть призвести не тільки до енергетичної кризи в Україні, а й до техногенних катастроф глобального масштабу.

🔷Мітинги протесту проти російської окупації під українськими прапорами проходять у захоплених Херсоні, Енергодарі та інших містах. Наш український народ продовжує героїчну боротьбу проти російської агресії на усіх фронтах. Заради нашої свободи та незалежності, заради мирного неба над головами дітей усього світу.

Допоможіть нам розповісти правду про цю війну, геноцид українського народу та жорстокість російських загарбників. Станьте поруч з Україною заради майбутнього усього світу!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

Vasyl` Stus Donetsk National University would like to thank the world academic community, all partners, colleagues and alumni for their unequivocal support of our university and all Ukrainian people in the situation of military aggression by the Russian Federation. In the context of the propaganda war being waged against our state today, we will tell you first-hand what is happening in Ukraine. We ask all our colleagues and friends to disseminate this information, convey it to their fellow citizens, and, most importantly, governments and decision-makers. This is not just our struggle. This is not just genocide of the Ukrainian people. The Russian aggressor today is attacking the values of democracy, freedom, and peace worldwide. To stop the enemy, we have to stand all together. Thank you for being so concerned, and we look forward to your continued support.

What’s important to know about the situation in Ukraine as of March 7:

🔷Since the invasion on February 24, the Russian Federation continues to use warfare methods classified as war crimes under international humanitarian law. There is evidence of prohibited weapons use, including cluster bombs and FAB-500 (500kg general aviation bombs with high-explosive warheads).

🔷Russian artillery targets military and civilian infrastructure, residential buildings, kindergartens, schools, and hospitals. The number of civilian casualties, including children, women and the elderly, increases every day. As of March 6, 38 children have already been killed, and another 71 have been injured.

🔷 According to the UN, 1.7 million refugees have already fled Ukraine, and their numbers are increasing daily. The Kremlin uses scorched earth tactics, provoking refugee flows and an unprecedented migration crisis in Europe.

🔷 The situation remains on the verge of a humanitarian catastrophe in the Kyiv region (Borodyanka, Vorzel, Gostomel, Bucha), where fierce hostilities continue. The Russian Kafirs are not allowed to assist either volunteers or the International Committee of the Red Cross. During the evacuation of civilians along the “green corridor” from Irpen, Russian troops fired a 120 calibre mortar round, killing at least three civilians.

🔷 The situation in south-eastern Ukraine is no less critical. A second attempt at a “green corridor” to evacuate civilians from Mariupol and Volnovakha has again failed due to Russian shelling. People have been without communication and light for the sixth day now, running out of food and water.

🔷 In Melitopol, Zaporizhzhya region, the Russian military shelled an ambulance delivering medicine from Zaporizhzhya (haemodialysis supplies, emergency medicines). Thirty-four hospitals closed, some houses destroyed, some without electricity and water supply.

🔷 Massive shelling of the city of Kharkiv with indiscriminate weapons continues. The premises of our colleagues from V. Karazin Kharkiv National University have been destroyed. Shelling continues in the Zhytomyr, Chernihiv, Mykolaiv, Sumy regions. On March 6, the Vinnytsia region, where our university is located, was shelled.

🔷The territories of Chernobyl and Zaporizhzhya NPP have been seized, now there is a threat of the South Ukraine NPP and Kanev HPP. The actions of the Russian invaders could lead not only to an energy crisis in Ukraine but also to unnatural disasters on a global scale.

🔷 Protests against the Russian occupation occur under Ukrainian flags in seized Kherson, Energodar and other cities. Our Ukrainian people continue their heroic struggle against Russian aggression on all fronts. We fight for our freedom and independence and a peaceful sky above the heads of children worldwide.

Please help us tell the truth about this war, the genocide of the Ukrainian people, and the Russian invaders’ cruelty. Stand with Ukraine for the future of the world!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

Die Nationale Wassyl’-Stus-Universität Donezk bedankt sich bei der internationalen akademischen Gesellschaft, bei allen unseren Partnern, Kollegen und Absolventen für die Unterstützung unserer Universität und des ganzen ukrainischen Volks in der Zeit der militärischen Offensive der Russischen Föderation. Während des propagandistischen Krieges, der heute gegen unseren Staat geführt wird, werden Sie von uns aus erster Hand erfahren, was in der Ukraine geschieht. Wir bitten alle unsere Kollegen und Freunde, diese Informationen weiterzuleiten, ihre Landsleute, und was besonders wichtig ist, Regierungen ihrer Länder und Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, zu informieren. Das ist nicht nur unser Kampf. Das ist nicht nur Genozid des ukrainischen Volks. Der russische Aggressor vergreift sich an den demokratischen Werten und Freiheiten, an dem Frieden in aller Welt. Und wir sollen alle zusammen den Gegner zurückzuhalten.
Wir danken für Ihr Engagement und rechnen mit Ihrer weiteren Unterstützung.

Stand: 07. März 2022:

🔷Nach ihrem Angriff am 24. Februar 2022 verwendet die Russische Föderation Methoden und Mittel der Kriegsführung, die nach dem Humanitären Völkerrecht als Kriegsverbrechen klassifiziert werden. Es gibt Beweise des Einsatzes von verbotenen Waffen, unter Anderem Streubomben und FAB-500 (500-Kilogramm-Bombe mit explosivem Sprengkopf).
🔷Russische Artillerie beschießt gezielt nicht nur militärische Objekte, sondern auch zivile Infrastruktur, Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser. Die Anzahl der Kriegsopfer unter Zivilbevölkerung (Kinder, Frauen, alte Menschen) steigt jeden Tag. Am 6. März sind 38 Kinder gestorben, 71 – verletzt.
🔷 Laut UN-Angaben haben schon 1,7 Mio. Flüchtlinge die Ukraine verlassen, und diese Zahl steigt jeden Tag. „Der Kreml“ nutzt Taktik „der verbrannten Erde“ und provoziert Menschenströme und beispiellose Migrationskrise in Europa.
🔷Einer Katastrophe nah ist die Situation in vielen Orten im Gebiet Kyjiw (Borodjanka, Worsel, Hostomel, Butscha), in denen heftige Kämpfe geführt werden. Die russischen Besetzer geben sowohl den Freiwilligen als auch dem internationalen Ausschuss des Roten Kreuzes keine Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Während der Evakuierung der Zivilisten durch den „humanitären Korridor“ in Irpin wurden mindestens drei Zivilisten durch den Beschuss aus der Waffe Kaliber 120 getötet.
🔷Nicht weniger kritisch ist die Situation im Südosten der Ukraine. Der zweite Versuch, den „humanitären Korridor“ für die Evakuierung der Zivilisten in Mariupol und Wolnowacha zu schaffen, ist wieder wegen des russischen Beschusses misslungen. Den sechsten Tag lang haben die Menschen da keine Internet- und Mobilverbindung sowohl keinen Strom, das Essen und das Wasser enden.
🔷In Melitopol, Gebiet Saporishshja, haben die russischen Soldaten den Rettungswagen beschossen, der Medikamente von Saporishshja (Mittel zur Hämodialyse und Notfallmedikamente) lieferte. 34 Krankenhäuser sind geschlossen, einige Gebäude sind völlig zerstört, in einigen gibt es keinen Strom, kein Wasser.
🔷Der Massenbeschuss von Charkiw dauert weiter. Das Gebäude der Nationalen W.-N.-Karasin-Universität Charkiw, wo unsere Kollegen gearbeitet haben, ist zerstört. Das Gebiet Schytomyr, Chernihiw, Mykolajiw und Sumy werden weiter beschossen. Am 6. März wurde das Gebiet Winnyzja, wo sich unsere Universität befindet, auch beschossen.
🔷Das Territorium der Atomkraftwerke in Prypjat und im Gebiet Saporishshja sind bereits besetzt, es gibt die Bedrohung für das Südukrainische Atomkraftwerk und für das Kaniwer Wasserkraftwerk, besetzt zu werden. Die Handlungen der russischen Besetzer können nicht nur zu einer Energiekrise in der Ukraine, sondern auch zu den globalen technogenen Katastrophen führen.
🔷Menschen in Cherson, Enerhodar und anderen besetzten Städten protestieren jeden Tag mit ukrainischen Flaggen gegen die russische Okkupation. Unser ukrainisches Volk kämpft weiter gegen russische Aggression an allen Fronten, kämpft für unsere Freiheit und Unabhängigkeit, für friedlichen Himmel in aller Welt.

Helfen Sie uns die Wahrheit über diesen Krieg, über das Völkermord des ukrainischen Volkes und über die Grausamkeit der russischen Besetzer zu vermitteln.
Stehen Sie der Ukraine für die friedliche Zukunft aller Welt bei!

 

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stusa dziękuje światowej społeczności akademickiej, wszystkim partnerom, kolegom i absolwentom za bezwarunkowe wsparcie naszego uniwersytetu i całego narodu ukraińskiego w sytuacji agresji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej. W warunkach wojny informacyjno-propagandowej, która toczy się dzisiaj przeciwko naszemu państwu, pragniemy poinformować o wydarzeniach na Ukrainie z “pierwszych ust”. Prosimy wszystkich naszych kolegów i przyjaciół o rozpowszechnienie tych informacji, przekazywanie ich współobywatelom, a przede wszystkim rządom i uchwalającym decyzje. To nie tylko nasza walka. To nie tylko ludobójstwo narodu ukraińskiego. Rosyjski agresor wkracza dziś na wartości demokracji, wolności i pokoju na świecie, więc musimy zatrzymać wroga razem. Dziękujemy za troskę i liczymy na dalsze wsparcie.

Co świat musi wiedzieć o sytuacji na Ukrainie według stanu na 7 marca:

🔷Po inwazji w dniu 24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska nadal stosuje metody i środki prowadzenia wojny sklasyfikowane przez międzynarodowe prawo humanitarne jako zbrodnie wojenne. Istnieją dowody na użycie zakazanej broni, w szczególności bomb kasetowych i FAB-500 (500 kilogramowych bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia z fugasną częścią bojową).

🔷Rosyjska artyleria celowo rozstrzeliwuje nie tylko obiekty wojskowe, lecz także infrastrukturę cywilną, budynki mieszkalne, przedszkola, szkoły, szpitale. Codziennie rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci, kobiet i osób starszych. Na dzień 6 marca zginęło już 38 dzieci, a kolejne 71 dzieci zostało rannych.

🔷Według danych ONZ Ukrainę opuściło już 1,7 mln uchodźców, a ich liczba rośnie codziennie. Kreml faktycznie stosuje taktykę “spalonej ziemi”, wywołując przepływy uchodźców i kryzys migracyjny w Europie.

🔷Na skraju katastrofy humanitarnej pozostaje sytuacja w miejscowościach na Kijowszczyźnie (Borodianka, Worzel, Gostomel, Bucza), gdzie trwają zacięte walki. Rosyjscy okupanci nie dopuszczają do pomocy ani wolontariuszy, ani Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Podczas ewakuacji cywilów “zielonym korytarzem” z Irpeniu, wojska rosyjskie otworzyły ogień moździerzowy kalibru 120, w wyniku którego zginęło co najmniej trzech cywilów.

🔷Równie krytyczna jest sytuacja na południowo-wschodniej Ukrainie. Druga próba “zielonego korytarza” w celu ewakuacji cywilów z Mariupola i Wołnowachy ponownie nie powiodła się z powodu rosyjskiego ostrzału. Już ponad 6 dni ludzie nie mają połączenia i światła, kończą się jedzenie i woda.

🔷W Melitopolu w obwodzie zaporoskim rosyjskie wojsko ostrzelało karetkę pogotowia, która dostarczała leki z Zaporoża (środki do hemodializy, leki do pomocy w nagłych wypadkach). 34 szpitale są zamknięte, niektóre domy są całkowicie zniszczone, niektóre nie mają prądu i wody.

🔷Trwa masowy ostrzał miasta Charków z użyciem broni masowego działania. Zniszczony jest budowla naszych kolegów z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia W. Karazina. Trwają ostrzały w obwodzie żytomierskim, Czernihowie, Mikołajewie, na Sumszczyźnie. 6 marca został ostrzelany obwód winnicki, gdzie znajduje się nasz Uniwersytet.

🔷Terytoria elektrowni jądrowej w Czarnobylu i Zaporożu są zajęte, obecnie istnieje zagrożenie dla Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej i Elektrowni Wodnej Kaniewskiej. Działania rosyjskich najeźdźców mogą prowadzić nie tylko do kryzysu energetycznego na Ukrainie, ale także do katastrof spowodowanych przez człowieka na skalę globalną.

🔷Wieca protestacyjne przeciwko rosyjskiej okupacji pod flagami ukraińskimi odbywają się w zabranych Chersoniu, Energodarze i innych miastach. Naród ukraiński kontynuuje heroiczną walkę z agresją rosyjską na wszystkich frontach. Dla naszej wolności i niezależności, dla spokojnego nieba nad głowami dzieci na całym świecie.

Prosimy o pomoc w doniesieniu prawdy o tej wojnie, ludobójstwie narodu ukraińskiego i brutalności rosyjskich najeźdźców. Bądźcie blisko Ukrainy dla przyszłości całego świata!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

L’Université nationale Vasyl Stus de Donetsk remercie la communauté académique, ainsi que tous les partenaires, collègues et anciens diplômés pour leur soutien inconditionnel de notre université et tout le peuple ukrainien dans le contexte de l’agression militaire de la Fédération de Russie. Dans les conditions de la guerre d’information et de propagande menée aujourd’hui contre notre pays, nous allons vous donner des informations “de première main” sur ce qui se passe en Ukraine. Nous demandons à tous nos collègues et amis de diffuser cette information, de la communiquer à leurs concitoyens et, surtout, aux gouvernements et aux décideurs. Ce n’est pas uniquement notre combat. Ce n’est pas seulement un génocide du peuple ukrainien. Aujourd’hui l’agresseur russe empiète sur les valeurs de la démocratie, de la liberté et de la paix dans le monde entier. Et c’est à nous d’arrêter l’ennemi tous ensemble. Merci de ne pas avoir été indifférents et nous comptons sur votre soutien.

Ce qu’il est important de savoir sur la situation en Ukraine au 7 mars:

🔹 Depuis l’invasion le 24 février 2022, la Fédération de Russie continue d’utiliser les méthodes et moyens de guerre, qui sont qualifiés de crimes de guerre par le droit international humanitaire. Il existe des preuves de l’utilisation d’armes interdites, y compris des bombes à fragmentation et des FAB-500 (500 kg de bombes aériennes à usage général avec des ogives hautement explosives).

🔹 L’artillerie russe tire délibérément non seulement sur des objets militaires, mais aussi sur des infrastructures civiles, résidences, écoles maternelles, écoles, hôpitaux. Le nombre de victimes civiles, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, augmente chaque jour. Au 6 mars, 38 enfants étaient déjà morts et 71 autres blessés.

🔹 Selon l’ONU, 1,7 million de réfugiés ont déjà quitté l’Ukraine et leur nombre augmente chaque jour. Le Kremlin utilise de facto la tactique de la “terre brûlée” pour provoquer des flux de réfugiés et une crise migratoire sans précédent en Europe.

🔹 La situation dans la région de Kiev (Borodyanka, Vorzel, Gostomel, Butcha) reste au bord de la catastrophe humanitaire, où de violents combats se poursuivent. Les occupants russes n’autorisent pas les bénévoles ni le Comité international de la Croix-Rouge à fournir une aide. Lors de l’évacuation des civils le long du “couloir vert” d’Irpen, les troupes russes ont ouvert des tirs de mortier de calibre 120, tuant au moins trois civils.

🔹 La situation dans le sud-est de l’Ukraine n’est pas moins critique. La deuxième tentative d’organiser le “couloir vert” pour l’évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha a de nouveau échoué à cause des tirs russes. Pour le sixième jour consécutif, les gens n’ont ni réseau ni électricité, ils manquent de nourriture et d’eau.

🔹 À Melitopol, dans l’oblast de Zaporijia, l’armée russe a tiré sur une ambulance livrant des médicaments de Zaporijia (médicaments pour hémodialyse, médicaments d’urgence). 34 hôpitaux sont fermés, certaines maisons sont complètement détruites, certaines n’ont ni électricité ni eau.

🔹 Les bombardements massifs de la ville de Kharkiv avec l’utilisation d’armes qui frappent de manière aveugle se poursuivent. Les locaux de nos collègues de l’Université nationale V. Karazin de Kharkiv ont été détruits. Les bombardements se poursuivent dans la région de Jytomyr, Tchernihiv, Mykolaïv et Soumy. Le 6 mars, Vinnytsia, où se trouve notre université, a été bombardée.

🔹 Les territoires des centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporijia ont été occupés, et il existe actuellement une menace pour la centrale nucléaire du sud de l’Ukraine et la centrale hydroélectrique de Kaniv. Les actions des envahisseurs russes pourraient conduire non seulement à la crise énergétique en Ukraine, mais aussi à des catastrophes technologiques d’envergure mondiale.

🔹 Des rassemblements de protestation sous drapeaux ukrainiens contre l’occupation russe ont lieu à Kherson, Energodar et dans d’autres villes occupées.

🔹 Notre peuple ukrainien poursuit la lutte héroïque contre l’agression russe sur tous les fronts. Au nom de notre liberté et de notre indépendance, pour le ciel paisible au-dessus de la tête des enfants du monde entier.

Aidez-nous à dire la vérité sur cette guerre, le génocide du peuple ukrainien et la brutalité des envahisseurs russes. Soutenez l’Ukraine pour l’avenir du monde entier!

Архіви

Приєднуйтеся до нас