Виберіть сторінку

#СтусівськийПроВійну 09.03.2022

#СтусівськийПроВійну 09.03.2022

14-й день триває руйнівна війна. Жертвами російської агресії, за попередніми оцінками ООН, стали 1335 цивільних: 474 людей загинули, ще 861 поранені. Ми втратили 50 наших дітей внаслідок бойових дій та гуманітарної катастрофи в атакованих містах. 6-річна Таня загинула від зневоднення, коли її витягнули з-під завалів у Маріуполі, де вона провела несчиленну кількість днів поряд із своєю вбитою матір’ю. Ми не можемо повернути цю дитину. Але ми хочемо донести до вас думку, що ви можете захистити сотні тисяч інших українських дітей від такої страшної долі. Бо вони сьогодні знаходяться сьогодні під обстрілами російських окупантів.

Донецький національний університет імені Василя Стуса продовжує інформувати вас про реальний стан війни проти України. Просимо поділитися цією інформацією з вашими співгромадянами та політиками.

Ми маємо зупинити російського агресора разом, доки не стало запізно для усього світу!

Головне про події в Україні на ранок 9 березня.

Переговори. Черговий раунд переговорів делегацій України та Росії може відбутися після зустрічі міністрів іноземних справ у Туреччині 10 березня. Президент В.Зеленський у своєму зверненні заявив, що український народ не готовий до капітуляції та ультиматумів, ми можемо “дискутувати із Росією щодо подальшого майбутнього Крима та Донбасу”. Україна продовжує закликати західних партнерів запровадити безполітну зону над Україною. За заявою віце-президента Єврокомісії В.Домбровскіса: “ якщо Путіна не зупинити в Україні, наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія”.

Ситуація на фронті. Перелом війни. Темпи просування супротивника значно сповільнилися. Через відсутність реальних успіхів противник дезінформує про захоплення українських міст. Інформація про захоплення Ізюму – “північних воріт” до Донбасу – не відповідає дійсності, там точаться бої. Російська армія завдає основних ударів у напрямку Києва, Сум, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Запоріжжя. За останню добу Сєвєродонецьк Луганської області тричі потрапляв під масований обстріл, загинуло 10 мирних жителів, 9 – поранено. У Генштабі ЗСУ не відкидають широкомасштабної участі білоруської армії у бойових діях проти України на боці Росії. За даними Генштабу, білоруська армія переведена до найвищої бойовій готовності, проте її морально-психологічний стан є дуже низьким.

За відсутності помітних успіхів на фронті, російські окупанти жорстокіше поводяться із цивільним населенням. На Миколївщині росіяни розстріляли трьох та поранили двох вихователів дитячого будинку, які їхали на роботу під символікою Червоного Хреста на автомобілі. У Харкові російські військові застрелили двох людей, які прийшли нагодувати тварин у місцевому екопарку. Шість мирних жителів загинули на Чернігівщині внаслідок вибухів протипіхотних мін, встановлених Росією. Застосування такої зброї проти цивільного населення є злочином проти людства та порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Гуманітарна катастрофа та евакуація українців. Російськи окупанти продовжують обстріл усіх районів міста Маріуполь на Донеччині (населення до війни – 446 тис. чоловік). У місті не залишилося жодної вулиці без вибитих вікон, зруйнованих квартир та будинків мирних мешканців. Кількість загиблих внаслідок російської агресії важко визначити через те, що тіла загиблих жертв ховають у дворах житлового сектора. У місті досі немає зв’язку, освітлення, води та навіть газу. Тож городяни готують їжу біля будинків на багаттях. “Зелений коридор” для вивозу цивільних з Маріуполя був обстріляний.В облозі знаходиться Бердянськ. Без газу і тепла люди, майже без звʼязку люди виходять на мітинги протесту.

З Запоріжжя до Маріуполя щодня виїжджає колонна з гуманітарною допомогою, проте через російських військових вона так і не може дістатися міста.
9 березня перша успішна евакуація пройшла з міста Суми (264 тис.населення). Хоча противник раніше погодився створити “зелений”, або гуманітарний коридор, він не дотримувався домовленостей і продовжував обстріл. Тільки під захистом Червоного Хреста приблизно 1000 мирних жителів змогли врешті-решт покинути місто. Також триває евакуація з Ірпеня під Києвом. За даними ООН, Україну вже покинули приблизно 2 млн. осіб.

Ядерні реактори. МАГАТЕ повідомляє, що втратило зв’язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС, територія якої зараз перебуває під контролем РФ. Близько 200 людей працюють там без ротації майже два тижні поспіль із моменту захоплення об’єкта, що створює значні ризики для ядерної безпеки. На захопленій росіянами Запорізький АЕС, за даними міністерства енергетики України, знаходяться близько 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені, вони зазнають тортур. Україна закликає міжнародних партнерів вжити заходів, щоб заборонити ведення бойових дій навколо атомних станцій, вивести війська РФ із захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною.
Ми на своїй землі і з нами правда, перемога і незалежність! Слава Україні!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

The devastating war in Ukraine is on its 14th day. According to preliminary UN estimates, the victims of the Russian aggression are 1,335 civilians: 474 dead, another 861 wounded. We have lost 50 of our children to the fighting and humanitarian disaster in the attacked towns. 6-year-old Tania died of dehydration when she was pulled out from under the rubble in Mariupol, where she spent countless days alongside her murdered mother. We cannot bring this child back. But we want to make you aware that you can save hundreds of thousands of other Ukrainian children from such a terrible fate. For they are under fire of Russian kafirs today.

Vasyl` Stus Donetsk National University continues to inform you about the current state of war against Ukraine. Please share this information with your citizens and politicians.

We must stop the Russian aggressor together before it is too late for the whole world!

Highlights of events in Ukraine as of the morning of March 9.

Negotiations. Another round of talks between the Ukrainian and Russian delegations may occur after a meeting of foreign ministers in Turkey on March 10. President Zelenskyy said in his address that the Ukrainian people are not ready for capitulation and ultimatums; we can “discuss with Russia the future of Crimea and Donbas”. Ukraine continues to call on Western partners to introduce a no-fly zone over our country. European Commission Vice-President Dombrovskis said: “If Putin is not stopped in Ukraine, Lithuania, Latvia and Estonia could be his next victims”.

The situation on the frontline. The turning point in the war. The pace of the enemy’s advance has slowed considerably. Due to the lack of real progress, the enemy is misinformed about capturing Ukrainian cities. The information about the capture of Izyum, the “northern gateway” to Donbas, does not correspond to reality; fighting is taking place there. The Russian army is launching significant strikes in the direction of Kyiv, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv and Zaporizhzhya. In the past 24 hours, Severodonetsk, Luhansk Region, came under heavy fire three times, killing ten civilians and wounding 9. The Ukrainian Armed Forces’ General Staff does not rule out a large-scale involvement of the Belarusian army in military actions against Ukraine on Russia’s side. According to the General Staff, the Belarusian army has been moved to the highest combat readiness, but its moral and psychological state is deficient.

In the absence of notable successes on the front, the Russian kafirs brutalised the civilian population. In the Mykolaiv region, Russians shot three and wounded two educators of an orphanage who were travelling to work under a Red Cross emblem in a car. In Kharkiv, Russian soldiers shot dead two people who had come to feed animals in the local eco-park. Six civilians were killed in Chernihiv Region due to anti-personnel mines planted by Russia. Using such weapons against civilians is a crime against humanity and violates the four 1949 Geneva Conventions.

Humanitarian disaster and evacuation of Ukrainians. The Russian kafirs continue shelling all areas of the city of Mariupol in the Donetsk region (population before the war: 446,000). There is not a single street in the town without broken windows, destroyed flats and houses of civilians. The death toll from Russian aggression is difficult to determine because the bodies of the dead victims are buried in the courtyards of the residential sector. There is still no communication, lighting, water and even no gas in the city. Therefore, the townspeople cook food outside their homes on bonfires. The “green corridor” for getting civilians out of Mariupol has been shelled. Berdyansk is under siege. Without gas and heat, people are almost without communication but come out to protest rallies.
A convoy with humanitarian aid leaves Zaporizhzhya for Mariupol every day, but it still cannot reach the city because of the Russian military.
On March 9, the first successful evacuation took place from the city of Sumy (264,000 population). Although the enemy had earlier agreed to create a “green”, or humanitarian corridor, it did not respect the agreement and continued shelling. Only under the protection of the Red Cross were approximately 1,000 civilians eventually able to leave the town. The evacuation of Irpin near Kyiv is also underway. According to the UN, some 2 million people have already left Ukraine.

Nuclear reactors. The IAEA says it has lost communication with remote data transmission from safety monitoring systems at the Chernobyl nuclear power plant, whose territory is now under Russian control. Some 200 people have been working without rotation for nearly two weeks since the site was seized, posing significant nuclear safety risks. According to the Ukrainian Energy Ministry, about 500 Russian soldiers and 50 pieces of heavy equipment are at the Russian-occupied Zaporizhzhia NPP. The plant workers are physically and psychologically exhausted and are being tortured. Ukraine is calling on international partners to take measures to ban hostilities around the nuclear plants, withdraw Russian troops from the seized nuclear facilities and close the skies over Ukraine.
We are on our land, and we have truth, victory, and independence! Glory to Ukraine! SLAVA UKRAINI!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

Der zerstörerische Krieg dauert schon 14 Tage. Nach UN-Angaben wurden 1335 Zivilisten zu den Opfern der russischen Aggression, dabei wurden 474 Menschen getötet und 861 verletzt. Wir haben 50 Kinder im Ergebnis der Kampfhandlungen und der humanitären Katastrophe in den beschossenen Städten verloren. Die 6-jährige Tanja starb an Flüssigkeitsverlust, als sie unter den Trümmern in Mariupol gefunden wurde, wo sie mehrere Tage mit ihrer gestorbenen Mutter verbracht hatte. Wir können dieses Mädchen nicht aufleben lassen. Aber wir wollen Ihnen sagen, dass Sie Hunderttausende andere ukrainische Kinder vor diesem schrecklichen Los schützen können. Weil sie heute von russischen Besetzern beschossen werden. Die Nationale Wassyl’-Stus-Universität Donezk informiert Sie weiter über den realen Stand des Krieges gegen die Ukraine. Wir bitten Sie diese Information an Ihre Mitbürger und Politiker weiterzuleiten. Nur gemeinsam können wir den russischen Aggressor stoppen, bis es nicht zu spät für die ganze Welt wird!

Aktuelle Lage in der Ukraine zum 9.März 2022.

Verhandlungen. Die nächste Runde der Verhandlungen findet nach dem Treffen der Außenminister am 10. März in der Türkei statt. In seiner Anrede teilte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit, dass das ukrainische Volk auf die Kapitulation und Ultimaten nicht bereit ist, „wir können mit Russland nur über die Zukunft von der Krim und Donbass diskutieren“. Die Ukraine fordert ihre ausländischen Partner weiter auf, eine Flugverbotszone über die Ukraine zu schaffen. Der Vizepräsident der EU-Kommission erklärte, „wenn man Putin in der Ukraine nicht stoppt, können Litauen, Lettland und Estland zu seinen Opfern werden“.

Kriegsgeschehen. Umschwung. Das Tempo der Kriegsführung des Gegners verlangsamt sich. Da es keine realen Erfolge gibt, macht der Gegner irreführende Angaben über besetzte ukrainische Städte. Die Information über die Besetzung von Isjum, das „nördliche Tor“ zu Donbass, entspricht der Wahrheit nicht, da wird es weiter hart gekämpft. Die russische Armee beschießt Kyjiw, Sumy, Tschernihiw, Charkiw, Mariupol, Mykolajiw, Saporischschja und ihre Gebiete. Am letzten Tag wurde Sewerodonezk, Gebiet Luhansk, dreimal stark beschossen, 10 Zivilisten sind tot, 9 – verletzt. Im Generalstab der Streitkräfte der Ukraine schließt man nicht aus, dass die belarussische Armee auf Seite von Russland am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen kann. Nach Angaben des Generalstabs wird die belarussische Armee bereits mobilisiert, aber ihr psychologischer Zustand ist sehr schwer. Da es keine realen Erfolge gibt, gehen die russischen Besetzer die Zivilisten sehr grausam um. Im Gebiet Mykolajiw haben die Russen 3 Erzieher eines Kinderheimes getötet und 2 verletzt, die zur Arbeit im Auto mit dem Symbol des Roten Kreuzes fuhren. In Charkiw haben die russischen Soldaten 2 Menschen geschossen, die gekommen sind, Tiere im Zoo zu füttern. 6 Zivilisten sind im Gebiet Tschernihiw gestorben, als die Schützenminen, die von russischen Soldaten versteckt wurden, gesprengt wurden. Der Einsatz solcher Waffen gegen Zivilisten ist ein Verbrechen gegen Menschheit und die Verletzung von Genfer Konvention von 1949.

Die humanitäre Katastrophe und Evakuierung von Menschen. Die russischen Besetzer beschießen ununterbrochen Mariupol, die Stadt im Gebiet Donezk, die Einwohnerzahl vor dem Krieg betrug 446 000 Menschen. In dieser Stadt gibt es kein Haus ohne ausgeschlagene Fenster, beschädigte Wohnungen und Häuser von Zivilisten. Die Anzahl der Toten ist schwer zu bestimmen, weil sie in den Wohnhöfen beerdigt werden. In der Stadt gibt es keine Verbindung, keinen Strom, kein fließendes Wasser, kein Gas. Die Einwohner kochen auf offenem Holzfeuer in ihren Wohnhöfen. Der humanitäre Korridor wurde beschossen. Die Stadt Berdjansk ist im Belagerungsring. Ohne Gas und Heizung, fast ohne Verbindung. Aber die Einwohner der Stadt protestieren jeden Tag gegen Okkupanten.

Jeden Tag versuchte man humanitäre Hilfe aus Saporischschja in Mariupol zu liefern, aber wegen der russischen Truppen ohne Erfolg. Am 9. März gelang es zum ersten Mal die Menschen aus Sumy (die Einwohnerzahl beträgt 264 000 Menschen) zu evakuieren. Man konnte das nur mit Hilfe des Roten Kreuzes schaffen. 1000 Zivilisten verließen ihre Stadt. Es werden weiter Menschen aus Irpin, Gebiet Kyjiw, evakuiert. Nach UN-Angaben haben die Ukraine circa 2 Mio. Menschen verlassen.

Kernreaktoren. Die IAEO teilte mit, dass es keine Verbindung mit dem Sicherheitssystem des Atomkraftwerks Tschornobyl mehr gibt, sein Territorium steht unter der Kontrolle der Russischen Föderation. Circa 200 Menschen arbeiten da fast 2 Wochen ohne Ablösung, was die Nukleare Sicherheit bedroht. Nach Angaben des Energieministeriums der Ukraine befinden sich circa 500 russische Soldaten und 50 schwere Fahrzeuge auf dem Territorium des Atomkraftwerks Saporischschja. Die Arbeiter des Atomkraftwerks sind physisch und psychologisch am Ende, sie werden gefoltert. Die Ukraine fordert ihre internationalen Partner auf, die Maßnahmen zu treffen, die verbieten, Kriegshandlungen in der Nähe von Atomkraftwerken zu führen, die bereits besetzten Atomkraftwerken von russischen Truppen zu entblößen und den Himmel über der Ukraine zu schließen.

Wir sind auf eigenem Grund und Boden, Wahrheit, Sieg und Unabhängigkeit sind mit uns!
Ruhm der Ukraine!

SLAVA UKRAINI!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

14 dzień trwa niszczycielska wojna. Ofiarami rosyjskiej agresji, według wstępnych szacunków ONZ, stało się ponad 1335 cywilów: 474 osoby zginęły, a 861 zostało rannych. Straciliśmy 50 naszych dzieci w walkach i katastrofie humanitarnej w zaatakowanych miastach. 6-letnia Tania zmarła z powodu odwodnienia, gdy wyciągnięto ją spod gruzów w Mariupolu, gdzie spędziła niezliczone dni u boku zamordowanej matki. Nie odzyskamy już tego dziecka, lecz chcemy przekazać wam, że możecie uchronić setki tysięcy innych ukraińskich dzieci przed tak strasznym losem, ponieważ dziś znajdują się pod ostrzałem rosyjskich okupantów.
Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stusa nadal informuje o prawdziwym stanie wojny z Ukrainą. Prosimy o podzielenie się tymi informacjami ze swoimi współobywatelami i politykami.
Musimy zatrzymać rosyjskiego agresora wspólnie, zanim będzie za późno dla świata!
Najważniejsze o wydarzeniach na Ukrainie według stanu rano 9 marca.
Negocjacje. Kolejna runda rozmów delegacji Ukrainy i Rosji może się odbyć po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Turcji 10 marca. Prezydent Zełeński w swoim wystąpieniu stwierdził, że naród ukraiński nie jest gotowy do kapitulacji i ultimatum, możemy “dyskutować z Rosją na temat dalszej przyszłości Krymu i Donbasu”. Ukraina nadal wzywa zachodnich partnerów do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Według wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej V. Dombrovskisa: “jeśli Putina nie zatrzymać na Ukrainie, jego następnymi ofiarami mogą zostać Litwa, Łotwa i Estonia”.
Sytuacja na froncie. Przełom wojny. Tempo przesuwania przeciwnika znacznie się zwolniło. Z powodu braku realnych sukcesów wróg dezinformuje o zdobyciu ukraińskich miast. Informacje o zdobyciu Iziumu – “północnej bramy” do Donbasu nie są prawdziwe, toczą się tam obecnie walki. Armia rosyjska atakuje głównie w kierunku Kijowa, Sum, Czernihowa, Charkowa, Mariupola, Mikołajewa, Zaporoża. W ciągu ostatniego dnia Sewerodonieck obwodu łuhańskiego trzykrotnie znajdował się pod zmasowanym ostrzałem, zginęło 10 cywilów, 9 zostało rannych. W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych nie wykluczają udziału na pełną skalę armii białoruskiej w walkach z Ukrainą po stronie Rosji. Według Sztabu Generalnego armia białoruska znajduje się w stanie najwyższej gotowości bojowej, jednak jej stan moralny i psychiczny jest na niskim poziomie.
Wobec braku znaczących sukcesów na froncie rosyjscy okupanci bardziej brutalnie traktują ludność cywilną. Na Mikołajewszczyźnie Rosjanie zastrzelili trzech, dwóch wychowawców domu dziecka, którzy jechali samochodem do pracy pod symbolem Czerwonego Krzyża. W Charkowie rosyjskie wojsko zastrzeliło dwie osoby, które przyszły karmić zwierzęta w lokalnym ekoparku. Sześcioro cywilów zginęło w Czernihowie w wyniku eksplozji min przeciwpiechotnych ustawionych przez Rosję. Użycie takiej broni przeciwko ludności cywilnej jest zbrodnią przeciwko ludzkości i naruszeniem czterech konwencji genewskich z 1949 roku.
Katastrofa humanitarna i ewakuacja Ukraińców. Rosyjscy okupanci nadal ostrzeliwują wszystkie obszary miasta Mariupol w obwodzie donieckim (liczba mieszkańców przed wojną – 446 tysięcy osób). W mieście nie ma żadnej ulicy bez wybitych okien, zniszczonych mieszkań i domów cywilów. Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiej agresji jest trudna do ustalenia ze względu na fakt, że ciała ofiar są chowane na terenie sektora prywatnego. W mieście nadal nie ma komunikacji, oświetlenia, wody, a nawet gazu. Dlatego mieszkańcy przygotowują jedzenie w domach na ogniskach. “Zielony korytarz” do wywozu cywilów z Mariupola został ostrzelany. W oblężeniu znajduje się Berdiańsk. Mieszkańcy są bez gazu i ciepła, prawie bez komunikacji ludzie wychodzą na wieca protestacyjne.
Codziennie kolumna z pomocą humanitarną wyjeżdża z Zaporoża do Mariupola, ale ze względu na wojska rosyjskie nie może dotrzeć do miasta.

9 marca odbyła się pierwsza udana ewakuacja z miasta Sumy (264 tys. ludności). Chociaż przeciwnik wcześniej zgodził się na utworzenie “zielonego”, czyli humanitarnego korytarza, nie przestrzegał ustaleń i kontynuował ostrzał. Tylko pod ochroną Czerwonego Krzyża około 1000 cywilów mogło ostatecznie opuścić miasto. Trwa również ewakuacja z Irpeniu pod Kijowem. Według ONZ Ukrainę opuściło już około 2 mln osób.
Reaktory jądrowe. MAEA informuje, że utraciła łączność ze zdalną transmisją danych z systemów kontroli bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Czarnobylu, której terytorium jest obecnie pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. Około 200 osób pracuje tam bez rotacji przez prawie dwa tygodnie z rzędu od czasu przejęcia obiektu, co stwarza znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Według danych Ministerstwa Energii Ukrainy w zajętej przez Rosjan elektrowni jądrowej w Zaporożu znajduje się około 500 rosyjskich żołnierzy i 50 jednostek ciężkiego sprzętu. Pracownicy stacji są fizycznie i psychicznie wyczerpani, są torturowani. Ukraina wzywa partnerów międzynarodowych do podjęcia działań w celu zakazania prowadzenia walk wokół elektrowni jądrowych, wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z zagarniętych obiektów atomowych i zamknięcia nieba nad Ukrainą.
Jesteśmy na naszej ziemi, z nami prawda, zwycięstwo i niepodległość!
Chwała Ukrainie!

SLAVA UKRAINI!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

La guerre terrible continue le 14ème jour. D’après l’ONU 1 335 civils sont devenus victimes de l’agression russe : : 474 personnes ont été tuées et 861 blessées.
Nous avons perdu 50 de nos enfants à cause des combats et de la catastrophe humanitaire dans les villes attaquées. Tanya, 6 ans, est morte de déshydratation lorsqu’elle a été libéré de débris à Marioupol, où elle avait passé beaucoup de jours avec sa mère assassinée. Nous ne pouvons pas faire revivre cet enfant. Mais nous voulons vous transmettre l’idée que vous pouvez protéger des centaines de milliers d’autres enfants ukrainiens. Des enfants qui sont aujourd’hui sous le feu des occupants russes.

L’Université nationale de Donetskqui porte le mon de Vasil Stousse continue de vous informer sur l’état réel de la guerre en Ukraine. Merci de partager cette information chez vous et pour vos dirigents.

Nous devons ensemble arrêter l’agresseur russe avant qu’il ne soit trop tard pour le monde entier !

L’information sur l’Ukraine pour les dernières 24 heures

Pourparlers. Le prochain cycle de pourparlers entre les délégations ukrainienne et russe pourrait avoir lieu après la réunion des ministres des Affaires étrangères en Turquie le 10 mars. Dans son discours le président V. Zelensky a déclaré que le peuple ukrainien n’est pas prêt pour la capitulation et les ultimatums, mais nous pouvons “discuter avec la Russie de l’avenir de la Crimée et du Donbass”. L’Ukraine continue d’appeler ses partenaires occidentaux à protéger le ciel au-dessus de l’Ukraine. Selon le vice-président de la Commission européenne V. Dombrovskis : “si Poutine n’est pas arrêté en Ukraine, ses prochaines victimes pourraient être la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie”.

La situation au front. L’avancement de l’ennemi est ralenti considérablement. En raison du manque de succès réel, l’ennemi diffuse la désinformation sur la capture des villes ukrainiennes. Les informations sur l’envahissement d’Izyum – la “porte nord” du Donbass – ne sont pas vraies, des batailles continuent. L’armée russe lance des frappes majeures en direction de Kiev, Soumy, Tchernihiv, Kharkiv, Marioupol, Mykolaïv et Zaporijia. Au cours des dernières 24 heures, Severodonetsk, dans la région de Louhansk, a subi trois bombardements massifs, 10 civils ont été tués et 9 sont blessés. L’état-major général de l’ armée ukrainiennes ne rejette pas la participation à grande échelle de l’armée biélorusse en collaboration avec des forces russes. Selon l’état-major général, l’armée biélorusse a été mise en état d’alerte maximale, mais son moral est assez bas.

En absence de progrès significatifs sur le front, les occupants russes traitent sévèrement la population civile. Dans la région de Mykolaïv, les Russes ont abattu trois et blessé deux éducatrices d’orphelinat qui se rendaient au travail par le transport avec les symboles de la Croix-Rouge. A Kharkiv, l’armée russe a abattu deux personnes venues nourrir les animaux dans un écoparc local. Six civils sont morts dans la région de Tchernihiv à la suite des explosions de mines terrestres antipersonnel posées par la Russie. L’utilisation de telles armes contre des civils est un crime contre l’humanité et une violation des quatre Conventions de Genève de 1949.

Catastrophe humanitaire et évacuation des Ukrainiens. Les occupants russes continuent de bombarder tous les quartiers de la ville de Marioupol dans la région de Donetsk (population avant la guerre – 446 000 personnes). Il n’y a plus une seule rue dans la ville sans vitres brisées, sans appartements et maisons de civils détruits. Le nombre de morts de l’agression russe est difficile à déterminer car les corps des morts sont enterrés souvent sous les maisons détruites. La ville n’a pas de communications, d’éléctricité, d’eau ou même de gaz. Ainsi, les citadins cuisinent près des maisons sur les feux. Le “couloir vert” pour l’évacuation des civils de Marioupol a été bombardé. Berdiansk est assiégé. Les gens sans gaz ni chauffage, presque sans communication, sortent pour manifester contre les envahisseurs.

Un convoi d’aide humanitaire se rend chaque jour de Zaporijia à Marioupol, mais à cause de l’armée russe, il ne peut pas atteindre la ville.
Le 9 mars, la première évacuation réussie a eu lieu de Soumy dont la population 264000 personnes . Bien que l’ennemi ait précédemment accepté de créer un corridor “vert” ou humanitaire, il n’a pas respecté les accords et a poursuivi les bombardements. Sous la protection de la Croix-Rouge, environ 1 000 civils ont finalement pu quitter la ville. L’évacuation d’Irpigne près de Kyїv dure aussi. Selon l’ONU, environ 2 millions de personnes ont déjà quitté l’Ukraine.
Réacteurs nucléaires. L’AIEA annonce de la perte de connexion avec la télétransmission des données des systèmes de contrôle de sécurité de la centrale nucléaire de Tchernobyl, désormais sous contrôle russe. Environ 200 personnes y travaillent sans rotation depuis près de deux semaines depuis la prise de la centrale, cela provoque des risques importants pour la sûreté nucléaire. Selon le ministère ukrainien de l’Énergie, il y a environ 500 soldats russes et 50 machines militaires lourdes dans la centrale nucléaire de Zaporijia occupée par la Russie. Les employés de la station sont épuisés physiquement et psychologiquement, ils sont torturés. L’Ukraine appelle les partenaires internationaux à prendre des mesures pour interdire les hostilités autour des centrales nucléaires, d’y retirer les troupes russes et fermer le ciel au-dessus de l’Ukraine.
Nous sommes sur notre terre et la vérité, la victoire et l’indépendance sont de notre coté!
Vive l’Ukraine ! SLAVA UKRAINI!

#StandWithUkraine
#RussiaHandsOffUkraine
#StusUniversityAgainstRussianAggression

Архіви

Приєднуйтеся до нас