Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету та Ради з якості вищої освіти

Засідання Вченої ради Стусівського університету та Ради з якості вищої освіти

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 25 березня в онлайн-форматі відбулося чергове засідання Вченої ради Університету та Ради з якості вищої освіти.

Вчена рада

Члени Вченої ради Стусівського університету детально ознайомилися з матеріалами засідання та шляхом онлайн-голосування підтримали ухвали.

Матеріал про стан, підсумки та перспективні завдання адміністративно-господарської діяльності ДонНУ імені Василя Стуса підготував проректор з адміністративно-господарської роботи Андрій Онищенко.

Члени Вченої ради Стусівського університету розглянули подання щодо присудження почесного звання «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса» доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, директору ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» Володимиру Анатолійовичу Устименку та доктору філологічних наук, професору, професору Белградського університету Людмилі Валентинівні Попович.

Рішенням Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса було  позбавлено почесного звання «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса» ректора Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Віктора Антоновича Садовничого, художнього керівника Донецького національного академічного театру опери та балету імені А. Б. Солов’яненка Вадима Яковича Писарєва.  

На засіданні Вченої ради також було затверджено результати публічного звітування (проміжного та підсумкового) аспірантів перед Комісією, затвердженою наказом ректора від 16.11.2021 р. №451/05, та ухвалено рішення про переведення аспірантів на наступний рік підготовки.

Рада з якості вищої освіти

Члени Ради ознайомилися з матеріалами засідання та шляхом онлайн-голосування підтримали ухвали щодо затвердження Вченою радою Університету «Порядку виконання і критеріїв оцінювання курсових робіт у 2021-2022 н. р. в умовах воєнного стану», «Порядку виконання та критерії оцінювання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи у 2021-2022 н. р. в умовах воєнного стану»; затвердження програм minor, СОП та вибіркових освітніх компонентів для формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії; кандидатур на участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ Staff Mobility for Teaching; затвердження Вченою радою Університету в новій редакції «Положення про практичну підготовку, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса», «Методичних рекомендацій щодо навчально-методичного та документального супроводу практичної підготовки здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса»; скасування робочих програм навчальних дисциплін в Університет; Методичних рекомендацій до розробки критеріїв оцінювання знань здобувачів за типовими завданнями у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Матеріли засідання готували: Перший проректор Тетяна Нагорняк, в. о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Анна Осмоловська, завідувач навчального відділу Павло Римар, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті Сергій Сегеда, завідувач навчальної лабораторії з організації практичного навчання Тетяна Гавриленко.

Натхненно працюємо та наближаємо Перемогу України!

Прес-центр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас