Виберіть сторінку

Стусівський університет працює задля зміцнення кадрового потенціалу ЗВО України

Стусівський університет працює задля зміцнення кадрового потенціалу ЗВО України

Відповідно до Наказу МОН України №530 від 06.06.2022 року на tкономічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса утворено Спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук за трьома науковими спеціальностями – 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Вперше Спеціалізовану вчену раду в Донецькому національному університеті за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини було створено відповідно до наказу ВАК України у 2001 році, у 2002 році в Раді було відкрито другу спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика.

За роки діяльності спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 з 2001 р. по 2021 р. було проведено захист 43 докторських та 242 кандидатських дисертацій.

До складу ради сьогодні залучені досвідчені фахівці, доктори економічних наук із вказаних спеціальностей, які представляють наукові школи Донецького національного університету імені Василя Стуса, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського університету імені Бориса Грінченка, Маріупольського державного університету, Центральноукраїнського національного технічного університету, Інституту економіки промисловості НАН України.

Наукові розробки та прикладні дослідження членів Ради знайшли своє практичне впровадження в економічній сфері, а їхні напрацювання визнані не лише на теренах Україні, а і за її межами, цитуються у міжнародних наукометричних базах!

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас