Виберіть сторінку

Факультет філології, психології та іноземних мов запрошує на навчання

Шановні вступники та їхні батьки! Нагадуємо, що філологічний факультет та факультет іноземних мов за рішенням Вченої ради ДонНУ імені Василя Cтуса та своїх вчених рад об’єднались для якісної підготовки фахівців у факультет філології, психології та іноземних мов!

Новий факультет збереже здобутки в навчальній діяльності з поглибленого вивчення слов’янських, германських та романських мов, традиції поєднання сучасних методик викладання з лінгвістичними комп’ютерними програмами, технічними засобами навчання.

Викладачі – досвідчені практики й науковці, професори – ініціативні та небайдужі особистості забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів філології та психології.

На факультеті здійснюється фундаментальна підготовка бакалаврів та магістрів за такими освітніми програмами:

➡Освітні програми для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»:

✔ 035.01 «Українська мова та література» / ОП «Українська мова та література» (денна форма навчання);

✔ 035.01 «Українська мова та література» / ОП «Українська та німецька мова та літератури (переклад включно)» (денна форма навчання);

✔035.041 « Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» / ОП «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)» (денна форма навчання);

✔035.10 «Прикладна лінгвістика» / ОП «Прикладна лінгвістика» (денна форма навчання);

✔053 «Психологія» / ОП «Психологія» (денна форма навчання);

➡ Освітні програми для здобуття ступеня освіти «Магістр»:

✔035.01 «Українська мова та література» / ОП «Українська мова та література» (денна та заочна форма навчання);

✔ 035.10 «Прикладна лінгвістика» / ОП «Прикладна лінгвістика» (денна форма навчання);

✔ 035.041 « Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» / ОП «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)» (денна форма навчання);

✔053 «Психологія» / ОП «Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях» (денна та заочна форма навчання).

За спеціальністю 035 Філологія також готують докторів філософії та докторів наук за денною та заочною формами здобуття освіти. 

Детальніше дивіться у відео: https://www.facebook.com/abiturient.donnu/videos/1190570125030376

Пресцентр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас