Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса проведено засідання Вченої ради Університету у змішаному форматі. 

Відкрив засідання голова Вченої ради Анатолій Загнітко. 

Ректор Стусівського університету Роман Гринюк урочисто вручив атестат доцента старшому викладачу кафедри міжнародних економічних відносин Юлії Іщук та диплом за зайняте І місце у конкурсі опублікованих наукових та навчальних видань за підсумками 2021 року «Віртуальна лексикографічна лабораторія “Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності”» декану філологічного факультету Анатолію Загнітку.

Голова Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Лілія Амелічева прозвітувала про роботу Комісії та окреслила її перспективні напрями роботи.

В.о. директора Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Анна Осмоловська доповіла про підготовку кадрів вищої кваліфікації у Стусівському університеті та формування національних міжнародних мереж дослідників.  

Проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Ірина Зайченко проінформувала про стан реалізації функціональної стратегії корпоративної лояльності.

Секретар Вченої ради Олена Важеніна презентувала звіт про роботу Вченої ради Університету та виконання ухвал за 2021-2022 н.р.  Анатолій Загнітко запропонував сформувати концепцію історії ДонНУ імені Василя Стуса. 

Роман Гринюк проінформував про оптимізацію структури Університету з 1 липня 2022 року. Члени Вченої ради затвердили квоти для формування Вченої ради, конференцій трудових колективів структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса та вчених рад структурних підрозділів Стусівського університету.

На засіданні Вченої ради розглянуто та затверджено матеріали Ради з якості вищої освіти, Додаток до Правил призначення академічних та соціальних стипендій у ДонНУ імені Василя Стуса, результати публічного підсумкового звітування здобувачів ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук, схвалено утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, підтримано клопотання щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації, рекомендовано до друку монографію «Концептуальні засади господарсько-правового забезпечення аграрного ринку» Юлії Павлюченко.

Голова Вченої ради подякував усім за натхненну роботу, оптимізм, віру в Перемогу та побажав успішного 2022-2023 навчального року.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас